VvE Belang Forum

Volgens mijn VvE reglement dient er een 3/4 meerderheid te zijn voor het goedkeuren van uitgaven. Ik heb 1/3 stemrecht. Zonder mijn instemming zijn besluiten voor het doen van uitgaven in theorie nietig en die uitgaven van de externe bestuurder onrechtmatig. Nu doet de externe bestuurder…
Wij als bestuur zijn er nog niet uit hoe we onze verslagen, notulen en e-mails willen opslaan. Het is handig voor latere besturen dit te regelen zodat ze alle informatie hebben. Secretaris bewaard de verslagen nu op haar eigen pc. Voor de e-mails hebben we een Gmailadres aangemaakt waar…
Gemeente komt tegemoet aan handhavingsverzoek en wil dat VVE Franse balkons verwijdert. Over de dichte ramen die openslaand zijn gemaakt wordt aangegeven dat zij vergunningsvrij zijn. De VVE heeft niet ingestemd met deze wijzigingen die door kopers zelf zijn uitgevoerd of hebben laten uitvoeren. Nu…
Xavi

Ventilatie rooster defect

Gestart door Xavi op January 6, 2022
Ik woon in een appartement, en ik heb sinds ik hier woon een ventilatie rooster in mijn raam aan de  prive balkon zijde dat niet meer werkt (Deze opent en sluit niet). Ik heb hier destijds melding van gemaakt bij de VVe en kreeg het volgende bericht: 'Roosters zijn voor rekening van de…
Isabelle Hoffman

Contributie

Gestart door Isabelle Hoffman op January 4, 2022
Onze aankoopmakelaar heeft opgemerkt dat de contributie niet klopt. De toeslag voor de lift is 125 gulden en 250 gulden voor de tuin maar alle 8 appartementen op de bovenste etage betalen vanaf 1998 opslag voor de tuin en vice versa. Kan de vve de contributie met terugwerkende…
VvE alert

Liften voorzien van UVC lamp(en)

Gestart door VvE alert op December 24, 2021
Voorstel aan de Overheid: alle liften voorzien van UVC (LED-TL)LAMPEN  verplicht stellen als essentieel corona veiligheidsmaatregel. RIVM, OMT, het Kabinet gebieden 1,5 m afstand gevolgd door de QR-code en een lockdown. In liften dreigt het grootste besmettingsgevaar. Te vaak…
Wij hebben sinds een paar maanden een andere VvE-beheerder, omdat de vorige bijna niets uitvoerde voor de duizenden euro's per jaar die we eraan kwijt waren. Echter, deze nieuwe beheerder lijkt het tegenovergestelde te doen. Wij hebben een aantal geschillen over facturen bij verschillende…
Per 1 april 2021 is een gewijzigd Bouwbesluit 2012 van kracht geworden waarin de maximale geluidbelasting en wijze van berekening voor airco's en warmtepompen is vastgelegd. Feitelijk wetgeving, of vergis ik me.? Onze VVE stelt bij aanleg van airco's en warmtepompen als…
Onze VVE van 12 leden heeft ingeschreven op een initiatief van de gemeente voor colectieve aanschaf van zonnepanelen. 11 van de 12 leden hebben zich in principe uitgesproken hieraan mee te willen doen voor aanschaf van panelen voor,individueel gebruik, het 12e lid wacht de uitwerking van…
Forma

Grootboek

Gestart door Forma op December 12, 2021
Mag een lid over een boekjaar alle gedane uitgaven inzien? Dus niet alleen de leden van de kascommissie.