VvE Belang Forum

Kees Alblas

Modelregelement

Gestart door Kees Alblas op June 19, 2015
Modelregelement 1992 art.37 lid 4 :Schriftelijk stemmen geldig als alle leden stemmem. Dit is in de praktijk door ons enige malen geprobeerd, altijd wel enkele leden die niet reageren. Ik dednk dat dit artikel beter kan verdwijnen of aangepast in overeenstemming met andere stemverhouding zoals in…
Ik pleit er voor dat een VvE in haar huishoudelijk reglement mag opnemen dat er voor de bijdrage in de maandelijkse- en andere kosten door de leden een incassomachtiging dient te worden afgegeven. Beter nog is dat dit standaard wordt opgenomen in het Model…
Vooral woningcorporaties gaan steeds vaker over tot splitsen van huurcomplexen. Hierdoor ontstaat een 'gemengd complex'. Wie hier een appartementsrecht koopt, komt in een totaal ander soort VvE terecht. De corporatie is grooteigenaar en heeft nog jarenlang de overgrote meerderheid van…
Kamil

opzeggen beheerder

Gestart door Kamil op June 13, 2015
Wij hebben onze beheerder te kennen gegeven per 1 januari het beheercontract te stoppen, wegens in gebreke blijven. De beheerder is het daar niet mee eens. Hij wil bij de ALV aanwezig zijn en daar ook zijn woordje doen.Natuurlijk mag hij daar bij zijn vinden wij, hij kan dan zien of alles…
martijnfc

Nieuwe dakbedekking met isolatie

Gestart door martijnfc op June 11, 2015
Nieuwe dakbedekking met isolatie Ik woon in een appartement in een blok van 24 woningen, er is een actieve VVE met een professionele beheerder. Volgend jaar wordt het plat dak vervangen, die kosten zijn uiteraard voor iedereen maar geldt dat ook voor de isolatie? Alleen de bewoners op de…
Marco

Geluid overlast door harde vloeren

Gestart door Marco op June 7, 2015
Wij wonen in een oude appartement, uit de jaren 60. Deze bouw is niet te vergelijken met de nieuwbouw alle beton zit aan elkaar vast dus geluid gevoelig. In splitsing reglement staat alle vloeren mag. Nu komt je mag een ander niet tot overlast kostand of langduurig zijn. Het bewijzen van dit…
Er zijn meerdere boeken (en boekjes) verkrijgbaar die informatie verstrekken over het wel en wee van wonen en leven in een appartement. Tot hier toe kan ik alleen info vinden die puur zakelijk is en bij alle stappen verwijst naar het Burgerlijk Wetboek en bijkomende regelgeving. Ik mis het…
Het verslag van de (meestal) jaarlijkse ledenvergadering wordt door de ALV volgens de regels goed- of afgekeurd in de volgende (jaarlijkse) Algemene Leden Vergadering.  Met de snelheid van het internet is in die regelgeving niet voorzien. De secretaris die de notulen (of verslag) daags na…
Atletenstraat

Wijziging Splitsingsakte

Gestart door Atletenstraat op May 26, 2015
De balkons en de kozijnen vallen bij ons buiten de splitsingsakte. De eigenaren zouden dit graag anders zien. Echter: 25% van de 16 appartementen wordt gehuurd bij een verzekeringsmaatschappij. Deze wil de appartementen niet verkopen als ze leegkomen, maar opnieuw verhuren.Daardoor kunnen wij…
keesvandersluis

Stemverhouding VvE met 2 leden

Gestart door keesvandersluis op May 25, 2015
Het zou fijn zijn als er in de nieuwe wetgeving eindelijk iets geregeld wordt voor VvE's met twee leden. In dit geval kan er alleen een besluit genomen worden als de leden unaniem stemmen! Wij zitten in een dergelijke situatie als ondersplitsing (26 appartementen) samen met één…