VvE Belang Forum

vvefzo

Verantwoordelijkheid VVE-Eigenaar

Gestart door vvefzo op May 24, 2015
In onze splitsingsakte is opgenomen dat het gebouw van de VVE is maar het stukwerk op de muren van de eigenaar. Elke eigenaar mag en mocht wat hij wenste op de wanden aanbrengen als de wanden maar niet beschadigd werden. In principe geldt dat ook voor het balkon. Eigenaren hebben de oorspronkelike…
Visserseiland

Stemmen

Gestart door Visserseiland op May 23, 2015
In het kader van gelijkheid voor de wet van partners heb ik altijd moeite met het stemmen op ledenvergaderingen. Bij een stemming kan er maar een van de eigenaren van een appartementsrecht een stem uitbrengen. Terwijl er vaak (echt)paren in wonen die allebei eigenaar zijn. Het kan voorkomen dat ze…
Joris

Kleine VvE's - Geen vangnet bij problemen

Gestart door Joris op May 20, 2015
Ik zou graag meer aandacht willen zien voor de problemen die zich voor doen bij een VvE met slechts 2 leden. Een voorbeeld: De VvE bestaat sedert 2011 en een der leden wilde ondanks de wettelijke verplichting nooit meewerken. Na mondelinge en schriftelijke pogingen van mij als voormalig bestuurder…
tejostr

BEWAARPLICHT ADMINISTRATIE

Gestart door tejostr op May 19, 2015
Onze VVE bestaat 10 jaar en we doen het management zelf, hetgeen uitstekend bevalt. Als kersvers benoemde secretaris heb ik van mijn voorganger een karrevracht aan ordners mogen ontvangen. Prima geordend dat wel, maar wel héél veel oude meuk die er anno mei 2015 niet meer…
id

Kleine VvE

Gestart door id op May 19, 2015
Bij een kleine VvE (bv. 3 voordeuren, 2 eigenaren) kan 1 eigenaar -ook al is dat die met maar 1 stem- verhinderen dat een minimale invulling van een actieve VvE gebeurt (jaarlijks overleg, verslaglegging, praten over onderhoud, inhoud van de verzekering). Namelijk door boos te worden, te…
Yvonne

stemmen tellen

Gestart door Yvonne op May 18, 2015
In de nwe wet- en regelgeving vraag ik meer aandacht voor het uitbrengen van stemmen tijdens vergaderingen. In mijn huidige vve (88 appartementen) gaan de stemmingen snel, onduidelijk en oncontroleerbaar. De voorzitter hierop aangesproken maar die deed erg veel moeite om het vooral zo te houden. De…
Op papier is de verhuur van eigendom binnen een wooncomplex goed geregeld: de huurder moet onder meer het huishoudelijk reglement ondertekenen. Inmiddels is bij een complex van 60 woningen ca. 30% verhuurd, omdat de eigenaren hun woning niet kwijt kunnen. Tenminste 2 eigenaren geven aan dat zij hun…
Gtaa

WA verzekering VVE

Gestart door Gtaa op May 17, 2015
Zou het nuttig zijn als wettelijk wordt vastgelegd dat een VVE verplicht een WA verzekering moet hebben?
Gelton

Televisieschotel

Gestart door Gelton op May 17, 2015
Kan het bestuur gemachtigd worden in te grijpen als men zich niet houdt aan het huishoudelijk regelement van de VVE?  Voorbeeld: Mijn buurman plaatst een televesieschotel ongeacht waar, In het h.h.regl, staat vermeld dat dit niet is toegestaan. Ondanks vriendelijk verzoek heeft buurman…
Rob

Verbod op lening door VvE

Gestart door Rob op May 16, 2015
Aangezien er nu ook nog discussie is over het feit of de splitsingsreglementen een lening door de VvE nu wel of niet toestaan zou het naar mijn idee goed zijn wanneer er in de nieuwe wet-en regelgeving een duidelijk verbod komt om leningen aan te gaan door een VvE. Als eigenaar van een appartement…