VvE Belang Forum

Marco

Geluid overlast door harde vloeren

Gestart door Marco op June 7, 2015
Wij wonen in een oude appartement, uit de jaren 60. Deze bouw is niet te vergelijken met de nieuwbouw alle beton zit aan elkaar vast dus geluid gevoelig. In splitsing reglement staat alle vloeren mag. Nu komt je mag een ander niet tot overlast kostand of langduurig zijn. Het bewijzen van dit…
Er zijn meerdere boeken (en boekjes) verkrijgbaar die informatie verstrekken over het wel en wee van wonen en leven in een appartement. Tot hier toe kan ik alleen info vinden die puur zakelijk is en bij alle stappen verwijst naar het Burgerlijk Wetboek en bijkomende regelgeving. Ik mis het…
Het verslag van de (meestal) jaarlijkse ledenvergadering wordt door de ALV volgens de regels goed- of afgekeurd in de volgende (jaarlijkse) Algemene Leden Vergadering.  Met de snelheid van het internet is in die regelgeving niet voorzien. De secretaris die de notulen (of verslag) daags na…
Atletenstraat

Wijziging Splitsingsakte

Gestart door Atletenstraat op May 26, 2015
De balkons en de kozijnen vallen bij ons buiten de splitsingsakte. De eigenaren zouden dit graag anders zien. Echter: 25% van de 16 appartementen wordt gehuurd bij een verzekeringsmaatschappij. Deze wil de appartementen niet verkopen als ze leegkomen, maar opnieuw verhuren.Daardoor kunnen wij…
keesvandersluis

Stemverhouding VvE met 2 leden

Gestart door keesvandersluis op May 25, 2015
Het zou fijn zijn als er in de nieuwe wetgeving eindelijk iets geregeld wordt voor VvE's met twee leden. In dit geval kan er alleen een besluit genomen worden als de leden unaniem stemmen! Wij zitten in een dergelijke situatie als ondersplitsing (26 appartementen) samen met één…
kennemerstaete

art.109 lid 2 BW 5

Gestart door kennemerstaete op May 25, 2015
in art.109 lid 2 is geregeld dat aan  de akte van splitsing dient te worden bevestigd een tekening. Ervaringen wijzen uit dat projectontwikkelaars  nogal "slordig"kunnen omgaan met de vaststelling van de breuksleutels in de akte. Bekend is dat  projectontwikkelaars…
kennemerstaete

Modelreglement 1992: art.41 lid 6

Gestart door kennemerstaete op May 25, 2015
art.41 lid 6  bepaalt de informatieplicht van het bestuur naar de individuele eigenaar. Helaas ontbreekt de termijn waarop  het bestuur  een antwoord dient te geven op vragen van een lid van de VvE. Wenselijk zou zijn hierbij een termijn van  maximaal 14 dagen op te nemen.
kennemerstaete

modelreglement 1992: art.41 lid 1

Gestart door kennemerstaete op May 25, 2015
art.41 lid 1 regelt  de samenstelling van het bestuur. De wet stelt dat er éé'n bestuurder kan zijn , maar dat het Reglement anders kan bepalen. Het Modelreglement houdt onvoldoende rekening met het feit dat er kleine en grote VvE,s zijn. Bij een kleine VvE kan  een…
art.37 regelt  de besluitvorming in de ALV. bij kleine  VvE's  kent iedereen elkaar, dus onwelgevallige besluiten  voor enkelen worden uit de weg gegegaan  om de "sfeer"niet te verzieken. zakelijkheid wordt daarmee niet bevorderd. Een oplossing zou kunnen…
vvefzo

Verantwoordelijkheid VVE-Eigenaar

Gestart door vvefzo op May 24, 2015
In onze splitsingsakte is opgenomen dat het gebouw van de VVE is maar het stukwerk op de muren van de eigenaar. Elke eigenaar mag en mocht wat hij wenste op de wanden aanbrengen als de wanden maar niet beschadigd werden. In principe geldt dat ook voor het balkon. Eigenaren hebben de oorspronkelike…