VvE Belang Forum

Joep

MR 2006 art 10.4 machtiging resevefonds

Gestart door Joep op December 6, 2021
MR 2006 art 10.4 Over gelden van het reservefonds kan slechts door de voorzitter van de vergadering en één van de eigenaars, die daartoe door de vergadering zal worden aangewezen, en na machtiging daartoe van de vergadering, worden beschikt. Vraag 1. kan  "een van de…
Forma

Inzage Exact Online

Gestart door Forma op December 5, 2021
Recent is het beheer van onze VvE onderegebracht bij een externe beheerder. Deze hanteert het systeem Excact Online. Volgens hun kunnen bewoners daartoe niet online gegevens inzien. Alles dient telefonisch of per mail te geschieden. Hebben meer gebruikers deze ervaring? 
De Loek

Verplichting getekende beheersovereenkomst VvE

Gestart door De Loek op December 3, 2021
Verplichting getekende beheersovereenkomst VvE Goedemiddag, Sinds een jaar woonachtig in een appartement onder MR1973 Ik kan geen beheerdersovereenkomst vinden op het beheerder-portaal. Op mijn navraag hierover krijg ik dit antwoord: Ons kantoor is per 1 februari 2005 benoemd door de…
Caroline

Aftreden bestuur

Gestart door Caroline op December 2, 2021
Het bestuur van onze vereniging heeft in juni aangekondigd op de ledenvergadering in het najaar te zullen aftreden. De lopende zaken zouden worden afgehandeld. De najaarsverjaarsvergadering is bijeengeroepen door de voorzitter van dat bestuur en in die vergadering is door de leden een…
Samengevat: Er is sprake van: apartementencomplex van 4 verdiepingen; ieder appartement heeft eigen WtW en eigen CV-ketel; de boven elkaar liggende appartementen hebben een gesloten schacht tot aan het dak, waardoor de rookgasafvoerkanalen en de afvoer van de WtW verlopen; elk…
Jaap

Kalenderjaar/ boekjaar in splitsingsakte

Gestart door Jaap op November 21, 2021
In onze splitsingsakte staat een regel die vragen bij mij oproept; Na afloop van elk boekjaar, dat gelijk is aan het kalenderjaar dat aanvangt op de eerste dag van de maand volgend op die waarop het eerste appartementsrecht te gebruike of ter bewoning wordt opgeleverd, met dien verstande dat het…
Al weer n tijd geleden stond als agendapunt het wijzigen van dichte naar openslaande ramen. Een lid stelde in de vergadering dat dit niet kon zonder vergunning, wijzigingen aan de voorgevel. Het bestuur zette door er kwam n rechtzaak en het lid verloor zoals vele keren. Door onnozelheid van zijn…
Bob

Rookmelders en nieuwsbrief Rijssenbeek.

Gestart door Bob op November 19, 2021
Op 19 november 2021 publiceerde Rijssenbeek een artikel/nieuwsbrief over rookmelders. Zie onderstaande link. https://rijssenbeek.nl/kennisbank/de-vve-en-rookmelders/ Deze verplichting tot het plaatsen van rookmelders betreft slechts de (eigen) appartementen ((sub)brandcompartimenten) en…
maurice

makkelijker kunnen wij het niet maken

Gestart door maurice op November 17, 2021
Om het de bewoners of het bestuur makkelijker te maken worden creatieve oplossingen bedacht. Het bestuur doorlopend machtigen lijkt mij onjuist. Volgens het modelreglement 2006 in strijd met de regels,hoe denken de forumleden hier over?
bovenwoning40

Bovenwoning kopen - 40% stemrecht

Gestart door bovenwoning40 op November 16, 2021
Beste forum leden, wij gaan binnenkort een appartement kopen. Het betreft een bovenwoning. Samen met de benedenwoning is er een bestaande VvE. Het stemrecht is als volgt geregeld: 10 stemmen, waarvan 6 voor de benedenwoning en 4 voor de bovenwoning. Besluiten zijn op basis van absolute meerderheid…