Algemeen

Wij hebben sinds een paar maanden een andere VvE-beheerder, omdat de vorige bijna niets uitvoerde voor de duizenden euro's per jaar die we eraan kwijt waren. Echter, deze nieuwe beheerder lijkt het tegenovergestelde te doen. Wij hebben een aantal geschillen over facturen bij verschillende…
Onze VVE van 12 leden heeft ingeschreven op een initiatief van de gemeente voor colectieve aanschaf van zonnepanelen. 11 van de 12 leden hebben zich in principe uitgesproken hieraan mee te willen doen voor aanschaf van panelen voor,individueel gebruik, het 12e lid wacht de uitwerking van…
Forma

Grootboek

Gestart door Forma op December 12, 2021
Mag een lid over een boekjaar alle gedane uitgaven inzien? Dus niet alleen de leden van de kascommissie.
hn.tol@quicknet.nl

ALV rechtsgeldig?

Gestart door hn.tol@quicknet.nl op December 10, 2021
Goemiddag   Onze beheerder heeft  ivm coronamaatregelen besloten om de vergadering (ong. 1000 stemmen)  te verdelen in 2 tijdsblokken.  Ongeveer 500 stemmen aanwezig in elk bloktijd.  Mijn vraag, Is deze: Is deze wijze van vergaderen rechtsgeldig? heel graag…
Joep

MR 2006 art 10.4 machtiging resevefonds

Gestart door Joep op December 6, 2021
MR 2006 art 10.4 Over gelden van het reservefonds kan slechts door de voorzitter van de vergadering en één van de eigenaars, die daartoe door de vergadering zal worden aangewezen, en na machtiging daartoe van de vergadering, worden beschikt. Vraag 1. kan  "een van de…
Forma

Inzage Exact Online

Gestart door Forma op December 5, 2021
Recent is het beheer van onze VvE onderegebracht bij een externe beheerder. Deze hanteert het systeem Excact Online. Volgens hun kunnen bewoners daartoe niet online gegevens inzien. Alles dient telefonisch of per mail te geschieden. Hebben meer gebruikers deze ervaring? 
De Loek

Verplichting getekende beheersovereenkomst VvE

Gestart door De Loek op December 3, 2021
Verplichting getekende beheersovereenkomst VvE Goedemiddag, Sinds een jaar woonachtig in een appartement onder MR1973 Ik kan geen beheerdersovereenkomst vinden op het beheerder-portaal. Op mijn navraag hierover krijg ik dit antwoord: Ons kantoor is per 1 februari 2005 benoemd door de…
Caroline

Aftreden bestuur

Gestart door Caroline op December 2, 2021
Het bestuur van onze vereniging heeft in juni aangekondigd op de ledenvergadering in het najaar te zullen aftreden. De lopende zaken zouden worden afgehandeld. De najaarsverjaarsvergadering is bijeengeroepen door de voorzitter van dat bestuur en in die vergadering is door de leden een…
Jaap

Kalenderjaar/ boekjaar in splitsingsakte

Gestart door Jaap op November 21, 2021
In onze splitsingsakte staat een regel die vragen bij mij oproept; Na afloop van elk boekjaar, dat gelijk is aan het kalenderjaar dat aanvangt op de eerste dag van de maand volgend op die waarop het eerste appartementsrecht te gebruike of ter bewoning wordt opgeleverd, met dien verstande dat het…
bovenwoning40

Bovenwoning kopen - 40% stemrecht

Gestart door bovenwoning40 op November 16, 2021
Beste forum leden, wij gaan binnenkort een appartement kopen. Het betreft een bovenwoning. Samen met de benedenwoning is er een bestaande VvE. Het stemrecht is als volgt geregeld: 10 stemmen, waarvan 6 voor de benedenwoning en 4 voor de bovenwoning. Besluiten zijn op basis van absolute meerderheid…