Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Josje

Josje

op April 5, 2022

Discussie titel: Bestuur VvE aansprakelijk stellem


Buurman zei:

Josje.

 

Er kwam na het lezen van alle berichten het volgende in me op, maar eerst moet ik opmerken dat ik niet bekend ben met het Reglement 2017, dus houdt daar rekening mee.

 

Elk HHR kan op elk gebied worden gewijzigd. Ik noem dit wel vaker een heel mooi voorbeeld van democratie.

Zoals het bestuur zich tot op heden opstelt ga ik er vanuit dan men niet snel, of helemaal niet bereid is een verandering aan te brengen die in dit geval in jullie voordeel werkt. Echter, ik ga er vanuit dat als dit item goed wordt duidelijk gemaakt je dit punt met gemak door de vergadering krijgt. Het is immers in ieders belang dat dit goed wordt geregeld. Als ik het goed berijpt kan er nu een eigenaar een harde vloer plaatsen. Dat wil niemand, ook geen bestuurslid.

Als het bestuur het voorstel niet wil agenderen, kan je waarschijnlijk met een aantal medestanders (zie Modelreglement) er voor zorgen dat het wel ter vergadering komt. 

Er zijn vast mooie voorbeelden te vinden die in jullie HHR met- of zonder aanpassing kunnen worden opgenomen.

 

Terzijde nog dit: je schreef in een reactie dat de vloer is gelegd voor het HHR in werking trad. In je eerste berecht schreef je o.m  dit: "*  buren zeggen vloer is goed en door specialist gelegd volgens HR."

Vandaar mijn stelling in m'n eerste reactie.

 Beste buurman, er hoeft niets gewijzigd te worden in het HR, want daarin staat duidelijk dat een laminaatvloer met ondervloer niet mag, ook dat een vloer gelijmd dient te worden en er geen geluidsoverlast veroorzaakt mag worden al dan niet door " verkeerde vloer". In een nieuwsbrief heeft bestuur ook gezegd dat zo'n vloer niet mag en verwijderd moet worden. Desondanks handhaafd men niet en wordt als reden aangegeven dat de vloer voor de bekrachtiging van het HR is gelegd. Ook worden 3 rapportages waaruit blijkt dat er een verkeerde vloer ligt en er geluidshinder is die boven de toegestanen normen is, terzijde geschoven. Bestuur wil/ durft niet te handhaven lijkt het. Dat nemen we ze kwalijk en door niet acteren duurt de kwestie nu al meer dan twee jaar.  Er zit niets anders op dan de buren zelf voor het gerecht te dagen ben ik bang. Vraag me dan wel af wat de term " het bestuur moet handhaven" eigenlijk  voor zwaarte heeft als men het toch niet doet. Ik realiseer me dat het vervelend is als je als bestuur moet toegeven dat je op verkeerde gronden beslissingen hebt genomen en die waarschijnlijk moet terug draaien, maar in het bestuur van een VvE zitten heeft ook zijn consequenties.

Josje

Josje

op April 5, 2022

Discussie titel: Bestuur VvE aansprakelijk stellem


Joep zei:

Ik zie het anders. Bestuur aansprakelijk stellen?

Bestuur is geen veroorzaker van geluidsoverlast. Bestuur aansprakelijk stellen kan hooguit voor fraude, nalatigheid, misbruik van bevoegdheden, grove fouten e.d. lijkt me (nog) niet erg kansrijk. Dat je 7000,= hebt uitgegeven op eigen initiatief en eigen risico, daar kan het bestuur ook niets aan doen. Bovendien zou de geluidsoverlast blijven bestaan en zal het bestuur na aansprakelijkheidsstelling niet meer willen meewerken.

Uit een eerdere post van je lees ik dat MR 2017 van toepassing is. Een harde vloer zoals laminaat is volgens MR 2017 art28.1 niet toegestaan tenzij er hiervoor eisen door de Vergadering of een HHR aan zijn gesteld. Als er geen eisen door de Vergadering of HHR zijn gesteld moet de Ico (isolatie-index contactgeluid) van de vloerbedekking voldoen aan een verbetering van meer dan 10 dB, met als meetmethode NEN 1070 of NEN 5077.

In je verhaal lees ik dat “ in HR staat dat laminaat met ondervloer niet mag” en “ tevens moeten wij situatie gedogen omdat vloer gelegd is vóór HR bekrachtigd werd”.  Volgens MR 2017 is een laminaatvloer sowieso niet toegestaan als er geen HHR is. Nu er inmiddels wel een HHR is, is een “laminaatvloer met ondervloer” niet toegestaan. Dit zou inhouden dat laminaat zonder ondervloer wel is toegestaan, maar dan moet deze wel voldoen aan een verbetering van meer 10 dB. De kans dat het hieraan voldoet is klein, want een VOD is al ontworpen voor hoge contactgeluidisolatie, en dit nog willen verbeteren met 10 dB is erg moeilijk, zeker met laminaat. De aantoonbaarheid is erg lastig want hiervoor is de meetwaarde voor en na het leggen van de laminaatvloer nodig. Mogelijk kan NSG alsnog inschatten of de vloer aan de 10 dB zou kunnen voldoen.

Aan de andere kant denk ik dat contactgeluid (lopen, stoelen schuiven) niet je enige probleem is. “Luchtgeluiden” zoals praten en muziek kunnen ook hinderlijk zijn, maar daar kan de vloer weinig aan doen, en gaat het erom wat onder redelijk en hinderlijk verstaan wordt. Verder sluit ik niet uit dat de vloer verkeerd gelegd is, want een "bouwer" heeft niet altijd genoeg kennis van laminaat, al dan niet met ondervloer.Beste Joep, 

zowel Woningborg als een akoestisch bureau als NSG geven aan dat de NEN5077 meting alleen niet de goede meting is om geluidsoverlast aan te tonen. Het bestuur houdt echter alleen rekening met deze meting. Het burenlawaai onderzoek wat gedurende een week lang is uitgevoerd geeft aan dat er wel degelijk geluidshinder is ,boven de toegestane normen. Het bestuur schuift dit onderzoek terzijde en doet niets met de gegevens dat uit  onderzoek van Woningborg al blijkt dat de vloer van de bouwer voldoet en dat de nietgelijmde laminaatvloer met isolerende ondervloer zorgt voor grote overschrijdingen van LFG en dB. Het bestuur heeft niet geacteerd op nieuwe gegevens. Wij vinden dat ze nalatig zijn door :

*alle beslissingen inzake onze zaak door 1 bestuurslid ( zonder overleg met andere bestuursleden) te laten nemen,

* niet te acteren op grond van het feit dat de NEN5077 meting niet alles zegt over burengeluidsoverlast en zelfs aangeeft dat de vloer van de buren niet goed is, Niets doen met de aangebrachte " nieuwe " informatie

* niet handhaaft volgens HR en modelreglement  
Wij vinden de handelswijze echt nalatig. Geen contact opnemen met de door ons aangedragen experts ( NSG en Woningborg) De betreffende buur heeft een functie in het bestuur van de VvE 

Josje

Josje

op April 4, 2022

Discussie titel: Bestuur VvE aansprakelijk stellem


Josje zei:

Ja helaas wel gelegd vóór de bekrachtiging. 6 Weken daarvoor. Het feit dat de vloer vóór de bekrachtiging was gelegd kwam pas op bij bestuur en buren toen wij aangaven dat de vloer NIET volgens het HR gelegd was. In eerste instantie geen issue, pas later werd dit gebruikt om te zeggen dat we de situatie, ookal niet conform het HR , toch moeten gedogenBeste buurman, de bewering van onze buren is nu duidelijk bezijden de waarheid gebleken........

Josje

Josje

op April 4, 2022

Discussie titel: Bestuur VvE aansprakelijk stellem


Buurman zei:

@Paul: Er staat : *  buren zeggen vloer is goed en door specialist gelegd volgens HR  *   schouw door bouwer die zegt laminaat vloer is goed gelegd  *  in HR staat dat laminaat met ondervloer niet mag *

 

Dus niet gelegd voor er een HHR was.Ja helaas wel gelegd vóór de bekrachtiging. 6 Weken daarvoor. Het feit dat de vloer vóór de bekrachtiging was gelegd kwam pas op bij bestuur en buren toen wij aangaven dat de vloer NIET volgens het HR gelegd was. In eerste instantie geen issue, pas later werd dit gebruikt om te zeggen dat we de situatie, ookal niet conform het HR , toch moeten gedogen

Josje

Josje

op April 4, 2022

Discussie titel: Bestuur VvE aansprakelijk stellem


Paul zei:

Als de vloer werkelijk gelegd is voor HR van kracht werd kun je via deze weg weinig aanvangen en moet je inderdaad via een andere weg deze zaak aanpakken zoals geluidsoverlast en deze weg kan moeilijk zijn en lang duren met veel kosten.

 

in eerste instantie zou ik de overige bestuursleden aanspreken (brief schrijven)  met een duidelijk beschrijving, puntgewijs, wat er allemaal gepasseerd is en uiteindelijk wat er volgens jullie zou moeten gebeuren....

 

 Dank je, ik heb al wat contact gelegd met de andere bestuursleden. 

Josje

Josje

op April 4, 2022

Discussie titel: Bestuur VvE aansprakelijk stellem


Paul zei:

Als de vloer werkelijk gelegd is voor HR van kracht werd kun je via deze weg weinig aanvangen en moet je inderdaad via een andere weg deze zaak aanpakken zoals geluidsoverlast en deze weg kan moeilijk zijn en lang duren met veel kosten.

 

in eerste instantie zou ik de overige bestuursleden aanspreken (brief schrijven)  met een duidelijk beschrijving, puntgewijs, wat er allemaal gepasseerd is en uiteindelijk wat er volgens jullie zou moeten gebeuren....

 

 Dank je, ik heb al wat contact gelegd met de andere bestuursleden. 

Josje

Josje

op April 4, 2022

Discussie titel: Bestuur VvE aansprakelijk stellem


Buurman zei:

Complexe zaak, maar HHR is leidend. Woningborg heeft onderzoek gedaan. Ik vraag me af wat voor onderzoek, want zover ik kan zien is het een bouwberdrijf.

Als je zelf nog actie wil ondernemen stel ik voor: laat op basis van ongelijk qua betaling een geluidsmeting doen door een onafhankelijk bereau dat een akoestische meting uitvoert. Het kan best zo zijn dan eigenaar een goede ondervloer heeft, wat hij kan aantonen middels een bewijs dat op elke verpakking zit. Dat zegt echter niets over of de vloer contactloos van alle wanden is gelegd. Als dat niet zo is is de kans op geluidoverlast aanwezig. Je hebt wel de medewerking/instemming nodig van betreffende eigenaar.

Als je zelf geen actie meer wil ondernemen en je hebt een rechtsbijstandverzekering: schakel die dan in. Als het HHR nog steeds zo is, sta je heel sterk.

Je feitelijk vraag: kan ik het bestuur aansprakelijk stellen is altijd ja. Wat daaruit komt lijkt logisch. Je kan je kosteloos laten inlichten door de vraag bij een jurist voor te leggen. Ik zou er wel een bellen die weet heeft van VVE zaken. (Google helpt je op weg.)

 

Succes.

 

 Beste buurman, Woningborg heeft de NEN5077 meting verricht. Deze geeft enkel aan of de vloer door de bouwer gelegd voldoet. Er ligt op deze vloer een laminaatvloer met ondervloer die volgens Woningborg , de firma die het burenlawaai-onderzoek heeft verricht, de Vereniging Eigen Huis en de nederlandse Stichting Geluidshinder de boosdoener is en voor de geluidsoverlast zorgt. Dat is een bewezen feit. Ook staat in het HR dat zo'n Vloer niet mag. Ons gaat het om de besluitvormingsprocedure van het bestuur. Zij blijven vast houden aan enkel de NEN 5077 meting en het bouwbesluit en nemen daarnaar besluiten op de verkeerde gronden. Willen niet handhaven. Ook hebben wij het sterke vermoeden dat onze zaak door 1 bestuurslid steeds is behandeld en dat er geen of weinig overleg is geweest met andere bestuursleden. Het gaat ons om hun werkwijze, niet eens zozeer of we gelijk gaan krijgen,daar zijn we wel van overtuigd.

Josje

Josje

op April 2, 2022

Discussie titel: Bestuur VvE aansprakelijk stellem

Geachte lezers, wij hebben al meer dan twee jaar geluidsoverlast door onze bovenburen. Zij hebben een laminaatvloer met isolerende ondervloer op een VOD gelegd. Schematisch de gang van zaken gedurende de afgelopen twee jaar:

Overlast gemeld bij buren en bestuur  *  buren zeggen vloer is goed en door specialist gelegd volgens HR  *   schouw door bouwer die zegt laminaat vloer is goed gelegd  *  in HR staat dat laminaat met ondervloer niet mag *  gemeld aan buren en bestuur dat vloer niet volgens HR is  *  bestuur dringt aan op meting  * bestuur stuurt Nieuwsbrief waarin staat dat dergelijke vloeren verwijderd dienen te worden  *  bestuur dringt aan op meting omdat die door onze rechtsbijstand wordt vergoed  * bestuur stelt NEN5077 meting voor * Woningborg doet meting en uitslag is : vloer voldoet aan eisen Bouwbesluit, stelt wel enige vraagtekens  bij de uitkomst en heeft het over resonantiefrequenties  *  wij worden door bestuur in het ongelijkgesteld en moeten de nota betalen  *  tevens moeten wij situatie gedogen omdat vloer gelegd is vóór HR bekrachtigd werd  *  VEH meldt dat NEN5077 meting niets zegt over daadwerkelijke geluidshinder en stelt SPLmeting ( burenlawaai-onderzoek)voor * dit gemeld aan bestuur ,maar die blijven bij NEN5077 meting en willen niet meegaan in andere meting  *  wij laten SPLmeting verrichten met uitslag boven de norm en geluidshinder. * melden dit aan bestuur en buren * zij wijzen dit onderzoek af en willen alleen de uitslag  van de NEN5077 gebruiken en ook nu worden wij in het ongelijk gesteld. * overlast duurt voort  *  beide rapporten gestuurd naar NSG die concludeert dat de vloer niet goed is , de NEN5077 meting niet de LFG meet en dus niet gebruikt kan worden in onze zaak, dat er geluidshinder is en dat de buren vallen in lawaaiklasse II en III. * dit rapport naar bestuur gestuurd en nu na drie weken nog niets gehoord.....* ook aangegeven dat het HR gewijzigd dient te worden in geval van geluidsoverlast.

Wat blijkt nu, na overleg met enkele bestuursleden:  er is 1 bestuurslid die "ons dossier" behandelde. In ieder geval drie andere bestuursleden ( van de vijf) kenden  onze correspondentie en de rapportages niet. De beslissingen en correspondentie zijn door 1 persoon genomen. We kunnen niets achterhalen over de besluitvorming omdat er de afgelopen twee jaar geen notulen of besluitenlijjsten gemaakt zijn van bestuursvergaderingen.... Wij hebben het bestuur gedurende de afgelopen twee jaar vragen gesteld en technische  informatie gegeven waar niets mee is gedaan. Verzoeken van ons om eens een expert te bellen werden van de hand gewezen, met als gevolg dat we nu meer dan twee jaar een inwonend gezin hebben....en zitten met een bestuur dat verkeerde beslissingen neemt en niet wil handhaven omdat dit " achter de voordeur " is.

Onze vraag is nu: kunnen we het bestuur aansprakelijk stellen, want de besluitvorming  is niet goed geweest volgens ons en wij zijn nu bijna € 7000,- kwijt aan rapportages en experts. Wij vinden dat er sprake  is van onbehoorlijk bestuur en dat wij, maar ook onze bovenburen slachtoffer zijn van de verkeerde handelswijze.

 

 

Josje

Josje

op February 25, 2022

Discussie titel: VvE bestuur en notulen bestuursvergadering

Over dat brandje blussen....

Josje

Josje

op February 25, 2022

Discussie titel: VvE bestuur en notulen bestuursvergadering


Bob zei:

Ergo: moeten gedogen is nonsens. ;)Dank, voor jouw input! Ik zal het laatste ter harte nemen ;)