Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Sjaak

Sjaak

op March 15, 2022

Discussie titel: Onmacht van het individu m.b.t. juridische geschillen.

Op vele plaatsen kan je informatie verkrijgen m.b.t. van procedures aan te spannen tegen individuele bewoners.

Echter, zodra het een omgekeerde procedure betreft, dus individuele bewoner tegen de VvE dan vergeet het maar. Uiteraard is er genoeg informatie te vinden m.b.t. dure, niet door het individu op te brengen, advocatuur. Als er iets beschreven is dan wordt dit beperkt tot summiere verwijzing naar de kantonrechter.

In  dit geval s er sprake van een VvE waarvan zowel leden/bestuurders en administratieve beheerder zich  niets aantrekken van elke vorm van wetgeving.. Motivatie: Er wordt toch niet gehandhaafd!

Ondanks een j, volledig  iingericht MJOP, wordt de wetgeving definitief ingaande 1.1.2021 genegeerd. en de vreemdste berekeningen uitgevoerd om maar zo weinig mogelijk te betalen aan de VvE.. 

Als voorbeeld:: Selectief MJOP onderhoud opvoeren als kosten dagelijks onderhoud. Daarna voorstel het gecreeerd negatief resultaat af te boeken van een Algemene reserve, welke al 20 jaar doelloos op de balans wordt opgevoerd. Hierbij modelreglement Klinkenberg 1992 compleet negerend. Fancy bijdragen voor meerjaren onderhoud waardoor geprognotiseerd ernstige tekorten ontstaan. Waarbij de wettelijk voorgeschreven 0,5% bijdrage compleet wordt genegeerd.

En dan sta je machteloos en blijft verhuizen de enige optie ???