Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Leefbaar

Leefbaar

op December 1, 2022

Discussie titel: VvE beheerder weigert VvE leden toegang tot iedere VvE informatie

De VvE beheerder (geen lid, geen contract met VvE) weigert de VvE leden (een bestuur is niet actief) toegang tot iedere VvE informatie en antwoordt bijvoorbeeld:

"Zoals u wellicht weet, is de VVE eigendom van de ledenlijst niet u. indien de VVE wenst dat de privacy gevoelige informatie wordt vrijgegeven kan dat uiteraard. Zo niet zou dit een schending zijn van de privacy."

De financiele transacties, namens VvE gevoerde correspondentie, facturen etc. Dit alles mogen de leden niet inzien.
 

Naar mijn weten zijn de VvE leden volledig eigenaar en hebben zij het volste recht om alles in te zien.
En heeft zeker een beheerder, waarmee we geen overeenkomst hebben, hier uberhaupt niets over te zeggen.

Moet ik om toegang af te dwingen voor de zoveelste keer naar de rechter stappen?

 

Leefbaar

Leefbaar

op October 25, 2022

Discussie titel: Kleine VvE's hoeven zich niet aan reglement en wet te houden volgens de kantonrechter

In verschillende zaken, die wij hebben gevoerd tegen een louche beheerder, heeft de kantonrechter het argument gebruikt / of aangenomen dat "kleine" verenigingen het niet zo nauw hoeven te nemen met reglement en wetgeving.

  • Zo is het ontbreken van door kascommissie, accountant of raad van commissarissen goedgekeurde jaarstukken geen reden om de stukken niet goed te kunnen keuren. "De leden treden allemaal op als kascommissie", ongeacht of iemand de inhoud werkelijk bekijkt of kan bekijken.
  • Ook is het voldoende om voor het verkrijgen van goedkeuring voor het doen van grote uitgaven de algemene term "onderhoud" te gebruiken bij het agenderen zonder, omschrijving, specificatie en offertes bij te voegen.

Ben ik zo naïef om te denken dat het VvE reglement (vastgelegd in splitsingsakte) waarde heeft en geldt voor elke VvE?