Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Kevin

Kevin

2 weken geleden

Discussie titel: Incassobesluit in HHR

Ik heb een praktische vraag:

Kun je het incassobesluit opnemen in het huishoudelijk reglement?

Het splitsingsreglement zegt het volgende (o.b.v. MR1973):

Voor de rechtshandelingen bedoeld in artikel 40 lid 4 en artikel 40 lid 5 van het Modelreglement is steeds de machtiging nodig van de vergadering. Artikel 36 lid 4 is hierbij voor zover mogelijk van toepassing.

Hartelijk dank