Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Joris

Joris

op June 3, 2015

Discussie titel: Kleine VvE's - Geen vangnet bij problemen


Rob zei:

Een duidelijk verhaal Joris.
Persoonlijk denk ik ook dat het inderdaad vaak de (heel) kleine VvE's zijn, waar de grootste problemen zijn.
Ik kan me goed voorstellen dat de regelgeving tekort schiet voor kleine VvE's !Ik denk aan structurele oplossingen, zoals bijv. een verplichte keuring van VvE's door de overheid - een soort jaarlijkse of 2-jaarlijkse APK-keuring dus - op het juist functioneren van VvE's in de ruimste zin des woords. Nu maakt de overheid feitelijk alleen gebruik van een piepsysteem door leden, die bij problemen wel erg veel privétijd en -geld moeten steken in het recht te krijgen van zaken. Door een dergelijke keuring worden Kantonrechters en advocaten ook ontlast.

V.w.b. extern beheerders zou een verplichte certificering geen overbodige luxe zijn. Dan wordt de markt in ieder geval gevrijwaard van beunhazen.

Joris

Joris

op May 20, 2015

Discussie titel: Kleine VvE's - Geen vangnet bij problemen

Ik zou graag meer aandacht willen zien voor de problemen die zich voor doen bij een VvE met slechts 2 leden. Een voorbeeld: De VvE bestaat sedert 2011 en een der leden wilde ondanks de wettelijke verplichting nooit meewerken. Na mondelinge en schriftelijke pogingen van mij als voormalig bestuurder kon de VvE via de gemeente in 2014 eindelijk verder. Daarbij werd naast wat er reeds was geregeld o.m. voorzien in een extern beheerder. Inmiddels zijn wij ruim een jaar verder en nog steeds kwam niets tot stand. De extern beheerder leverde wanprestatie - schoof alles bewust op om via onderdrukzetting van mij als lid voor en namens het andere lid voor elkaar te krijgen dat buiten de VvE om gemaakte kosten alsnog zouden worden meegenomen - een punt dat niet tevoren werd gecommuniceerd en ook niet op de agenda werd gezet. Daarbij betwistte de extern beheerder in 2 vergaderingen zelfs de VvE-regels, manipuleerde in de verslaglegging en ging zelfs zo ver zonder enige opdracht van de VvE gelden van de VvE-rekening af te halen voor o.m. de tijd die ongevraagd aan deze kwestie werd besteed. Uiteindelijk trok deze beheerder zich zonder succes terug. Een poging om als eigenaar de door deze extern beheerder van de VvE-rekening onrechtmatig afgehaalde gelden terug te vorderen incl. terugvordering van gelden wegens wanprestatie strandt op verzekeringen. Mijn eigen rechtsbijstandverzekering geeft aan, dat dat onder de verzekering van de VvE valt, maar daar is natuurlijk ook het andere lid voor nodig dat juist voormalig extern beheerder opzette tot hun acties. Het komt er feitelijk op neer dat een extern beheerder ongehinderd door enige kennis maar kan doen zonder dat de werkelijke belangen van een VvE worden gediend en er geen adequate maatregelen daartegen kunnen worden genomen.  Er is bij dit voorbeeld dan ook niet alleen sprake van stagnatie van de voortgang van de VvE door wanprestatie van een extern beheerder, maar ook van een wantoestand in VvE-land.

Joris

Joris

op May 18, 2015

Discussie titel: Nieuw discussieplatform: Het VvE Belang FORUM

Ik zou graag meer aandacht zien voor de problemen die zich voor doen bij een VvE met slechts 2 leden. Een voorbeeld: De VvE bestaat sedert 2011 en een der leden wilde ondanks de wettelijke verplichting nooit meewerken. Na mondelinge en schriftelijke pogingen van mij als voormalig bestuurder kon de VvE via de gemeente in 2014 eindelijk verder. Daarbij werd naast wat er reeds was geregeld o.m. voorzien in een extern beheerder. Inmiddels zijn wij ruim een jaar verder en nog steeds kwam niets tot stand. De extern beheerder leverde wanprestatie - schoof alles bewust op om via onderdrukzetting van mij als lid voor en namens het andere lid voor elkaar te krijgen dat buiten de VvE om gemaakte kosten alsnog zouden worden meegenomen - een punt dat niet tevoren werd gecommuniceerd en ook niet op de agenda werd gezet. Daarbij betwistte de extern beheerder in 2 vergaderingen zelfs de VvE-regels, manipuleerde in de verslaglegging en ging zelfs zo ver zonder enige opdracht van de VvE gelden van de VvE-rekening af te halen voor o.m. de tijd die ongevraagd aan deze kwestie werd besteed. Uiteindelijk trok deze beheerder zich zonder succes terug. Een poging om als eigenaar de door deze extern beheerder van de VvE-rekening onrechtmatig afgehaalde gelden terug te vorderen incl. terugvordering van gelden wegens wanprestatie strandt op verzekeringen. Mijn eigen rechtsbijstandverzekering geeft aan, dat dat onder de verzekering van de VvE valt, maar daar is natuurlijk ook het andere lid voor nodig dat juist voormalig extern beheerder opzette tot hun acties. Het komt er feitelijk op neer dat een extern beheerder ongehinderd door enige kennis maar kan doen zonder dat de werkelijke belangen van een VvE worden gediend en er geen adequate maatregelen daartegen kunnen worden genomen.