Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

id

id

op May 19, 2015

Discussie titel: RvS


ALBH zei:

Bij ons handelt het bestuur als een bestuur van een coöperatie en het lukt maar niet om het bestuur duidelijk te maken dat de VvE het hoogste orgaan is.Bij mij vindt de administrateur zichzelf de baas, en dat zegt hij ook. (Ik ben de baas, het gebeurt zoals ik het wil.)Hij heeft zichzelf ook zonder overleg tot administrateur benoemd. Maar hij is minderheidsaandeelhouder (3/7) en heeft 1/3 stem. Hij snapt het niet en luistert niet als ik het probeer uit te leggen, dat komt hem niet uit.
(3 voordeuren, 2 eigenaren)

id

id

op May 19, 2015

Discussie titel: WA verzekering VVE


Rob zei:

Dat is toch al wettelijk geregeld?
Voor zover ik weet is dat in alle modelreglementen al vastgelegd !
Lees bv. MR1992 artikel 8 of MR2006 art. 15Voor jongere VvE's is het verplicht, voor oudere niet. Bij mij (3 voordeuren, 2 eigenaren) is het inderdaad ook zo dat ik het op zich wel zou willen en de andere eigenaar er niet eens over wil praten. Toch vind ik keuzevrijheid belangrijk, ik ben blij dat het voor ons niet verplicht is, het is een pittig onderdeel van de premie. Ik zou het wel waarderen als ik bijvoorbeeld alleen voor mijn aandeel in de VvE de WA kan afsluiten. Nu kan ik alleen een WA afsluiten als ik het deel van de onwillende voor de onwillende betaal (ook al heb ik meerderheid van stemmen, de ander gaat toch niet betalen).

id

id

op May 19, 2015

Discussie titel: Kleine VvE

Bij een kleine VvE (bv. 3 voordeuren, 2 eigenaren) kan 1 eigenaar -ook al is dat die met maar 1 stem- verhinderen dat een minimale invulling van een actieve VvE gebeurt (jaarlijks overleg, verslaglegging, praten over onderhoud, inhoud van de verzekering). Namelijk door boos te worden, te commanderen en niet mee te werken. Om de leefbaarheid draaglijk te houden houdt de andere eigenaar zich dan in, maar dit leidt tot een nadelige situatie voor laatstgenoemde (achterstallig onderhoud, onzekerheid over wat een volgende eigenaar gaat doen). De grens tussen wat wettelijk moet/kan en wat sociaal haalbaar en draaglijk is, is een groot grijs gebied.