Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Bob

Bob

3 weken geleden

Discussie titel: kosten onderhoud/vervanging hang/sluitwerk

In aanvulling op de correcte uitleg van Paul ter nadere verduidelijking het volgende. 

De aangehaalde zin "Voorts moet iedere eigenaar en gebruiker van de deuren en raamkozijnen met glas als bedoeld in artikel 9 eerste lid letter a die zijden die zich in gesloten toestand in het privé gedeelte bevinden behoorlijk onderhouden voor zover dit geen vernieuwing betreft." maakt een aanvulling/uitzondering v.w.b. het onderhoud van de binnenzijde van de zaken uit artikel 9 die wel gewoon gemeenschappelijke zaken blijven. Het gaat dan alleen maar om de zaken die ik hierboven vetgedrukt heb gemaakt, en niet over het hang- en sluitwerk. Denk vooral aan schoonhouden en het bijhouden van het schilderwerk.

Het hang- en sluitwerk blijft een (gemeenschappelijke) zaak van de VvE. 

MVG, Bob 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op February 25, 2023

Discussie titel: wat is een brandoverslagberekening en wat zegt dit.

De kans is wat mij betreft groot dat het juist niet in orde is.

In de praktijk moet de gevel van bestaande bouw voldoen aan brandvoortplantingsklasse 2. Dit naast de eis voor WBDBO.

Wat mij betreft is het verstandig om advies/mening te vragen aan de gemeente als bevoegde autoriteit. De naam van de afdeling is bijvoorbeeld vergunningverlening & handhaving, of iets als bouw- en woningtoezicht (maar er zijn meer namen).

MVG, Bob 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op February 11, 2023

Discussie titel: waterleiding en afvoer keuken aanleggen onder vloer v appartement

Hi Karolien, 

Met de gegeven antwoorden het volgende in antwoord op jouw vragen. 

Je hebt geen toestemming van de VvE nodig.

De kosten zijn volledig voor eigen rekening.

Je hoeft niet te voldoen aan het Bouwbesluit 2012.

Je mag zonder toestemming van de VvE niets veranderen aan gemeenschappelijke gedeelten/zaken. Dus planken netjes opnemen, leidingen aanpassen, stroo terugleggen (!), planken netjes terugleggen.

N.B. De leidingen voor nutsvoorzieningen zijn volgens het MR per definitie privé. Er bestaat echter (afhankelijk van de loop van de leidingen voor water) een (minimale) kans dat de waterleiding gezien zou kunnen worden als onderdeel van één gezamenlijke installatie en daarmee als gemeenschappelijk in afwijking van de standaard. Dat zou alleen maar zo kunnen zijn als "jouw" aftakking die leidt naar jouw appartement daarna weer doorloopt om ook een ander (bijvoorbeeld het onderliggende appartement) van water te voorzien. Het zou kunnen maar dat is niet het meest waarschijnlijke.

MVG, Bob 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op February 11, 2023

Discussie titel: waterleiding en afvoer keuken aanleggen onder vloer v appartement

Hi Karolien, 

Voordat jouw vragen beantwoord kunnen worden zijn er eerst nog wat antwoorden/verduidelijkingen nodig.

Zijn er in de AvS nog zaken (o.a. leidingen en/of afvoeren) expliciet als zijnde gemeenschappelijk benoemd?

Heb je eigen aansluitingen en bemetering (eigen meterkast) v.w.b. de nutsvoorzieningen?

Lopen de afvoeren vanuit de keuken naar een (verticale) standleiding? Of loopt de afvoer direct naar het riool, of nog anders?

MVG, Bob 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op February 11, 2023

Discussie titel: waterleiding en afvoer keuken aanleggen onder vloer v appartement

Hi Karolien en Paul,

Als ik het goed heb begrepen heeft Karolien ongeveer april/mei 2020 het appartement gekocht.

De splitsing is dan als het goed is van vóór die tijd.

Het Modelreglement kleine VvE's is van 16 augustus 2021.

Met voorgaande vraag ik me af of het hierboven genoemde MR wel van kracht is. 

Ik zou maar even checken welk MR wel van kracht is. Zie AvS.

MVG, Bob 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op February 7, 2023

Discussie titel: wat is een brandoverslagberekening en wat zegt dit.

Correct, er staan veel meer eisen in de wet- en regelgeving. Niet alleen maar WBDBO, maar ook v.w.b. bijvoorbeeld vluchtroutes, installaties alsook op gebied van standzekerheid. Daarnaast is het afhankelijk van de verleende vergunning en de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Niet alle gebouwen voldoen aan de nu (pas) geldende normen. 

Tot slot geeft ook de norm geen zekerheden, er wordt gerekend met "standaard" vuurlasten en dito overige omstandigheden. Zekerheid is een relatief begrip.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op February 3, 2023

Discussie titel: wat is een brandoverslagberekening en wat zegt dit.

1. Brandoverslag speelt ook binnen het eigen gebouw.

2. Zowel -doorslag als -overslag hebben geen enkele relatie met leeftijd of ouderdom. 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op January 22, 2023

Discussie titel: Incassobesluit in HHR


Kevin zei:

Ik heb een praktische vraag:

Kun je het incassobesluit opnemen in het huishoudelijk reglement?

Het splitsingsreglement zegt het volgende (o.b.v. MR1973):

Voor de rechtshandelingen bedoeld in artikel 40 lid 4 en artikel 40 lid 5 van het Modelreglement is steeds de machtiging nodig van de vergadering. Artikel 36 lid 4 is hierbij voor zover mogelijk van toepassing.

Hartelijk dankJa, dat kan.

De vergadering kan besluiten om het bestuur doorlopend te machtigen om incassoprocedures te voeren.

Dat besluit kan vervolgens, al dan niet voorzien van nadere aanwijzigingen aan het bestuur, op rechtsgeldige wijze en bij een daartoe strekkend besluit worden vastgelegd in een HHR.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op December 15, 2022

Discussie titel: Verkoop gezamelijke ruimte door bewoner


Ruud zei:

Soms kan de oplossing iets duisterder gezocht worden. Een goeie hakbijl in de nacht wordt niet gezien.

Zij kan nooit hardmaken wie. maar wel inbinden. Wat een heerlijk stompzinnige reactie!
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op December 2, 2022

Discussie titel: Verkoop gezamelijke ruimte door bewoner

Nu er (zeer waarschijnlijk) sprake is van bevrijdende verjaring heeft betreffende lid de (juridische) eigendom van de "kast". Dan doet het feit dat er gemeenschappelijke delen (waterleidingen) door zijn/haar vergrote berging lopen (voor het bezit) er niet (meer) toe. Betrokkene zal hooguit/wel toegang tot de vergrote berging moeten verlenen voor onderhoud aan of vervanging van die leidingen.

Gegeven de bevrijdende verjaring heeft betrokken lid de eigendom, en mag met de uitbreiding met de voormalige kast doen wat hij/zij wil. Ook verkopen dus.

Of er sprake is van verjaring kan alleen een rechter vaststellen, maar bevrijdende verjaring lijkt mij uiterst waarschijnlijk. Wanneer verkoper doorzet rest slechts de gang naar de rechter, of zoals ik al aangaf "powerplay "!!


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!