Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Bob

Bob

7 uren geleden

Discussie titel: VvE beheerder weigert VvE leden toegang tot iedere VvE informatie

Hier is dus duidelijk meer aan de hand.

In het andere door TS gestarte topic bleek al dat er meerdere rechtzaken zouden zijn gevoerd tegen wat TS een louche beheerder vindt.

Gegeven de kennelijke uitkomst van die rechtszaken denkt de rechter daar anders over. Desgevraagd geeft TS geen opening van zaken. Vraag me af waarom dat zo is.

De (terecht?!) voorzichtig geworden louche (??) beheerder zou wel eens terecht op de AVG kunnen wijzen. Die beheerder heeft dus eerder wel een overeenkomst met deze VvE gehad.

Leg eens uit wat er echt aan de hand is.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

16 uren geleden

Discussie titel: Verkoop gezamelijke ruimte door bewoner

Nu er al 38 jaar sloten op de kast zitten, en de kast bij de eigen berging is getrokken (waarschijnlijk door een muur weg te halen), kan er eenvoudig sprake zijn van zogeheten bevrijdende verjaring. 

Desondanks kun je druk op verkoper uitoefenen, ook via verkopende makelaar, alsook via de notaris die zal gaan passeren.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op October 29, 2022

Discussie titel: Kleine VvE's hoeven zich niet aan reglement en wet te houden volgens de kantonrechter

Als dat je echte advies was dan had je onderstaande beter weg kunnen laten.

Quote

Is het mogelijk beroep aan te tekenen? 

Zo ja; ik zou het doen

Unquote 

Die opmerking is en blijft onterecht en veel te kort door de bocht. Slecht advies dus!


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op October 26, 2022

Discussie titel: Kleine VvE's hoeven zich niet aan reglement en wet te houden volgens de kantonrechter

Deel mijnerzijds de mening van deelnemers hierboven niet.

Het is een alom bekend feit dat met name kleine VvE´s (lang) niet altijd aan de letter van de wet kunnen voldoen. Vanwege dat gegeven moet worden gehandeld in de geest van de wet- en regelgeving. Naar ik aanneem is dat ook wat de rechter bedoelt te zeggen.

Het is niet uitgesloten dat jouw interpretatie van de rechtsoverwegingen niet correct is. Het advies om in beroep te gaan is dan ook erg voorbarig, en mogelijk zelfs volkomen onterecht. Adviezen daartoe zijn veel te kort door de bocht.

Nu je kennelijk de vonnissen beschikbaar hebt kan je mijns inziens beter de rechtsoverwegingen geanonimiseerd posten, zodat een beoordeling daarvan mogelijk zal zijn.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op September 9, 2022

Discussie titel: Belonen van zelfwerkzaamheid bij onderhoud gemeenschappelijke delen


Ruud zei:

Onzin dat een vrijwilligersvergoeding een vergaderbesluit vereist. Het is maar hoe je het optuigd.

Ook dikke vette onzin dat een VVE slechts vrijwilligersvergoedingen kan vergoeden voor verrichte arbeid aan gemeenschap door eigen leden, bewoners of wat dan ook.

 

Mensen werken een stuk harder en gemotiveerder voor twee, drie tientjes per uur :) gemakkelijker te krijgen vooral ook :)Eerste alinea, tweede zin "optuigd" moet zijn "optuigt".

Verder is de rest van bovenstaande post te stompzinnig om überhaupt op te reageren. 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op September 9, 2022

Discussie titel: Belonen van zelfwerkzaamheid bij onderhoud gemeenschappelijke delen

Het antwoord is en blijft nee. Een vrijwilligersvergoeding vereist een vergaderbesluit. Dat het besluit er in de geschetste situatie (ongeschonden) komt lijkt me ongelooflijk sterk.
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op September 8, 2022

Discussie titel: Belonen van zelfwerkzaamheid bij onderhoud gemeenschappelijke delen

Neen.
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op August 30, 2022

Discussie titel: appartement als kamerverhuur


Ruud zei:

Waarom ingaan op een verzoek van een makelaar? Is geen partij voor de VVE.Misschien omdat de makelaar optreedt namens de eigenaar?
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op August 23, 2022

Discussie titel: Is een VVE verplicht rookmelders te plaatsen in hal en trappenhuis vanwege opstalverzekering?


Buurman zei:

De vraag van Rolando is: " ....  vanwege opstalverzekering?"

 

De enige die hier een concreet antwoord op kan geven is de betreffende verzekeraar.

Als deze buiten de wettelijke eisen in dezen voorwaarden oplegt voor rookmelders in algemene ruimten zou ik overstappen naar een andere verzekeraar om in geval van onenigheid na een brand niet in een ellenlange procedure verstrikt te raken.Wat mij betreft is de initiële vraag zelf al onduidelijk. Vanwege de opstalverzekering die zelf iets zou eisen, of omdat steller denkt dat de opstalverzekering zou eisen dat de VvE (in de algemene ruimtes) op grond van de wijziging van 1 juli jl. aan (de) nieuwe eisen zou moeten voldoen. Met onduidelijke vragen volgen sowieso en logischerwijze dito (onduidelijke) antwoorden.
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!