Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Bob

Bob

10 uren geleden

Discussie titel: Is een VVE verplicht rookmelders te plaatsen in hal en trappenhuis vanwege opstalverzekering?


GerardB50 zei:

Dan moet je dat hele stuk doorlezen en pas in de reacties op dat stuk staat het volgende;

Dank voor uw reactie. Wat betreft rookmelders in algemene ruimten zoals trappenhuizen is er inderdaad geen wet- en regelgeving voor VvE’s. De wetswijziging per 1 juli 2022 die rookmelders verplicht, heeft alleen betrekking op het woongedeelte (Bouwbesluit 2012, artikel 6.21). De VvE kan er wel natuurlijk voor kiezen om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen en rookmelders in de algemene ruimten te plaatsen.

En dat is het eigenlijke antwoord op jouw vraag>

 Als we dan toch gaan haarkloven van mijn kant even het volgende.

Wanneer je een antwoord van iemand anders citeert, en daarmee pretendeert het enige juiste antwoord te geven, moet je wel zeker weten dat het antwoord van die ander ook helemaal correct is. Je moet niet Paul "verbeteren" en zelf daarmee ook de fout in gaan.

Direct de tweede volzin van het citaat klopt voor geen meter. Er is wel degelijk wet-en regelgeving voor de algemene ruimtes van de VvE's. Het bevoegde gezag baseert zich daarop wanneer het over de algemene ruimtes gaat. Het bevoegde gezag kan en mag alleen maar maatregelen vaststellen, en vervolgens ook handhaven, op basis van bestaande wet- en regelgeving.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

12 uren geleden

Discussie titel: ALV en concept notulen zijn ineens vastgestelde notulen


Van Essen zei:

Bij onze VvE in Lelystad krijgen we, zo lijkt het, een van tevoren opgesteld epistel met enkele wijzigingen van de inbreng van de leden bij deze ALV. Het lijkt wel een uitgeschreven preek van een dominee/voorganger. Het doel lijkt om bij de stemming steeds voor alle items 100% instemming te krijgen.

Maar dan een jaar verder worden de notulen besproken en bestuur stemt in met de opmerkingen van de leden en het is echt waar, op het eind van dit agendapunt worden de concept notulen zonder enige en overeengekomen aanpassingen meteen definitief.

De voorzitter plaatst dan zijn handtekening en de nog steeds genoemde concept notulen zijn ineens definitief. De zaak manipuleren heet dat, vind ik. En daarom worden deze definitieve concept notulen ook nimmer gepubliceerd in Twinq. En de secretaris zit er als een "watje" bij en regelt dus niets.Niet alles is wat het lijkt.

Uit de post maak ik op dat het niet naar jouw smaak is/gaat, maar wat is nu de vraag of het probleem?

Wat gaat er nu echt fout?


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

3 weken geleden

Discussie titel: Geen mechanische afzuigkappen gebruiken op ventilatiesysteem


Joep zei:

De eerdere opmerking over "wijzigingen aanbrengen in een gemeenschappelijke zaak" kwam ook bij mij op maar, strikt genomen worden geen wijzigingen aanbracht in een ventilatiekanaal als je daar een afzuigkap, al dan niet met motor op aansluit.

Hier wordt een gemeenschapplijke installatie onjuist gebruikt (een gebruik anders dan voor het doel waavoor het beoogd is) . Ventilatie is heel wat anders dan het afzuigen van kookdampen. Deze situatie komt vaak voor. Bij een regelmatige inspectie en reiniging van bijv. om de 6 jaar van de ventailatiekanalen zal de monteur onjuist gebruik constateren en rapporteren.Hi Joep, 

Dat je strikt genomen geen wijziging aanbrengt zou je in dit kader misschien anders kunnen formuleren.

Strikt genomen wijzig je namelijk de afzuigopening van het systeem. Bij een niet bijstaande afzuigkap is afzuiging en doorstroming van het centrale afzuigsysteem beperkt, terwijl je via diezefde gewijzigde opening met bijstaande afzuigkap het centrale afzuigsysteem makkelijk "opblaast", beiden met de nodige ongewenste gevolgen voor het correct gedimensioneerde gemeenschappelijke systeem.

Dergelijke wijzigingen aanbrengen is niet toegestaan. 

Met vriendelijke groet, Bob 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

3 weken geleden

Discussie titel: Geen mechanische afzuigkappen gebruiken op ventilatiesysteem

Kijk, daar gaan we weer. Zucht !
De ene opmerking die geen hout snijdt na de andere, met als voornaamste doel de eerste stommiteit te verhullen.

Quote
In MR1973 is de bepaling was de bepaling dat er zonder toestemming geen wijzigingen in de gemeenschappelijke zaken aangebracht worden nog niet van toepassing.
Unquote

Domme opmerking. In MR1973 wordt gewoon nog totaal geen ruimte geboden om de vergadering toe te staan om toestemming te verlenen om (op dit punt) af te wijken van AvS en (Model)Reglement. Afwijken is dus gewoon niet toegestaan. Paul wijst hier terecht en juist op artikel 4.

Quote
In MR1992 staat ook niet dat het verboden is om wijzigingen aan te brengen, maar dat het ZONDER TOESTEMMING niet is toegestaan.
Wie zegt ons dat de eigenaren destijds geen toestemming gekregen hebben, .....
Unquote

Deze opmerking borduurt voort op de hiervoor behandelde domme opmerking. Het is dus pas sinds MR1992 aan de vergadering toegestaan om te besluiten af te wijken van enig standaard verbod. Ook deze opmerking van Rob is onjuist en irrelevant.

De volgende twee suggesties zijn losse flodders die geen verdere behandeling behoeven. Afwijken van MR1973 leidt altijd tot nietigheid, nog los van het feit dat een dergelijk besluit zou betekenen dat er in een VvE met 11 (?) leden helemaal niemand nadenkt. Ook Robje trekt zijn eigen opmerkingen al in twijfel.

De volgende opmerking is nog stommer dan de vorige.

Quote
Vraag blijft, wie is daar uiteindelijk voor aansprakelijk, op grond van MR1973.
Unquote

Modelreglementen doen géén uitspraak over aansprakelijkheid !! Daar zijn de MR'n ook niet voor gemaakt, noch bedoeld. Aansprakelijkheid wordt geregeld in 6 BW, en niet in boeken 5 en 2.

Kort samengevat bestaat de hele reactie van Rob uit gezwets om maar wat te zeggen, daarnaast mede een poging om eerdere "stupiditeiten" te verhullen.
Nogmaals. Het verhaal van Paul klopt !

Ten overvloede nogmaals. Mijn reactie is nadrukkelijk op de man, en ook als zodanig bedoeld. 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

3 weken geleden

Discussie titel: Geen mechanische afzuigkappen gebruiken op ventilatiesysteem

Hi Paul, 

Voor alle duidelijkheid geef ik aan dat ik de vraag aan jou helemaal niet betitelde als persoonlijke aanval. Je bent wat mij betreft alleszins in staat gebleken om in voorkomend geval jezelf te verdedigen, daar heb je mij niet voor nodig.  ;))

Kennelijk heeft Robje weer eens moeite met begrijpend lezen. Ik geef slechts ontzettend duidelijk aan dat Rob hier een uiterst stompzinnige vraag stelde, en deed dat zo bot mogelijk. Daarbij Robje voor één keer gelijkgevend dat hij het volkomen bij het rechte eind heeft als hij mijn post deze keer als een persoonlijke aanval op hem ziet. Zo is dat ook echt van mij bedoeld. Wie de bal kaatst moet de bal verwachten! Bij deze.

Met vriendelijke groet  Bob


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

3 weken geleden

Discussie titel: Geen mechanische afzuigkappen gebruiken op ventilatiesysteem


Rob zei:
Aan welke gemeenschappelijke zaak wordt er dan een verandering aangebracht ?


Allereerst ter inleiding het volgende voor de forumbezoekers die de inmiddels "standaard" interactie tussen Rob(ert) en mij nog niet kennen.

Merk het volgende op. Voornoemde is naar eigen zeggen moderator op het forum van nederlandvve.nl. Je zou verwachten dat iemand die zo bekendstaat het netjes bij de inhoud zou houden, en zich niet zou bezighouden met persoonlijke aanvallen. Niets is echter minder waar. Zodra iemand een helder en correct antwoord formuleert op een gestelde vraag op een wijze die Rob irriteert wordt naadloos en consequent overgeschakeld op de persoonlijke aanval. Van daarop volgende weerspraak is betrokkenne al helemaal niet gediend. Dat alles leidt bij voornoemde "moderator" naar zijn eigen zeggen tot "zware irritatie" en de frustratie druipt er aan alle kanten af.

Vandaar dat ik ervoor kies om nu op de voorhand uiterst duidelijk en op de persoon gericht te reageren. Zo stel ik op de voorhand zelf maar zeker dat Rob(ert) eens één keer met recht spreekt van een op z'n zachtst gezegd weinig elegante reactie van mijn kant. Dat bespaart de (on)nodige stompzinnige discussie met Rob achteraf.

Wat ik hierboven van zijn hand zie is wel de meest stomme reactie die ik ooit van zijn kant heb gezien. Hierbij geef ik dan ook (te) duidelijk aan dat Paul met zijn antwoord het volkomen bij het rechte eind heeft. Iedereen die kan lezen zal dat ongetwijfeld begrijpen.

Mocht iemand anders dan Rob toch nadere uitleg behoeven dan zal ik, zo Paul daar geen lust meer toe zou hebben, e.e.a. gaarne verduidelijken. Wat mij betreft is Paul alleszins in staat nadere uitleg te geven.

Met verder vriendelijke groet, Bob 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op July 22, 2022

Discussie titel: Wie is eigenaar van het gebouw incl. app. en en grond?

Hartelijk gefeliciteerd met deze pathetische reactie!! Over infantiel gesproken. Mijn commentaar op VvE Belang dat je zo kinderachtig gebruikt meen ik nog steeds. Niemand kan alles alleen maar goed doen. Behalve Robje natuurlijk, die maakt nooit het geringste foutje. Geniet van jouw eigen perfectie.
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op July 22, 2022

Discussie titel: Wie is eigenaar van het gebouw incl. app. en en grond?

Aansprakelijkheid is van een andere orde, zoals ik al aangaf.
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op July 22, 2022

Discussie titel: Wie is eigenaar van het gebouw incl. app. en en grond?

Nog even ten nutte van derden. Sinds MR1973 staan, als iedereen z'n werk goed doet, de opstalverzekering op naam van de eigenaars, en vanaf MR1983 tevens op naam van de VvE. Indien niet gedekt blijft het eigen risico standaard voor de VvE, en/of de eigenaars, lood om oud ijzer.
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op July 22, 2022

Discussie titel: Wie is eigenaar van het gebouw incl. app. en en grond?

Quote

Ik denk oprecht dat een heleboel leden helemaal niet zitten te wachten op dit soort idiote discussies en ...... 

Unquote

Waarom begin je dan, en doe je er aan mee ?!

Jouw "bijdragen" worden ongetwijfeld door iedereen (behalve één natuurlijk) zeer gewaardeerd. Wat mij betreft is voor jouw "briljante inbreng" geen moderator nodig.  ;)


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!