Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

GerardB50

GerardB50

op August 18, 2022

Discussie titel: Is een VVE verplicht rookmelders te plaatsen in hal en trappenhuis vanwege opstalverzekering?

In de reactie van Bob staat het volgende:

Er is wel degelijk wet-en regelgeving voor de algemene ruimtes van de VvE's.

Dat is iets wat ik zeker niet zal ontkennen, maar gaat die wet- en regelgeving ook over het verplicht plaatsen van rookmelders?

GerardB50

GerardB50

op August 17, 2022

Discussie titel: Is een VVE verplicht rookmelders te plaatsen in hal en trappenhuis vanwege opstalverzekering?

Dan moet je dat hele stuk doorlezen en pas in de reacties op dat stuk staat het volgende;

Dank voor uw reactie. Wat betreft rookmelders in algemene ruimten zoals trappenhuizen is er inderdaad geen wet- en regelgeving voor VvE’s. De wetswijziging per 1 juli 2022 die rookmelders verplicht, heeft alleen betrekking op het woongedeelte (Bouwbesluit 2012, artikel 6.21). De VvE kan er wel natuurlijk voor kiezen om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen en rookmelders in de algemene ruimten te plaatsen.

En dat is het eigenlijke antwoord op jouw vraag>

 

GerardB50

GerardB50

op August 13, 2022

Discussie titel: VVE betalingen uitvoeren


Rolando zei:

Ik heb gebeld met Vereniging Eigen Huis en ook de Kamer van Koophandel.

Jurist van Vereniging Eigen Huis stelt dat de "administrateur" het bestuur is, dus Voorzitter,Penningmeester,Secretariaat.

Kamer van Koophandel stelt we zijn alle drie even zoveel bevoegd.

Waarom doet de ABN zo moeilijk?

Wie kan mij adviseren over te stappen naar een bank die meedenkt met een VVE?

 Wij zijn begin 2021 overgestapt van ABNAMRO naar de ING.

Hiervoor eerst de zakelijke rekening openen bij de ING onder het Vereniging en Staichtingen pakket. Vervolgens met behulp van de overstapservice overgestapt van ABNAMRO naar de ING. Pas 1 jaar later kun je de rekening van de ABNAMRO opheffen.

Zodra je over bent kun je de "wettelijk vertegenwoordiger" via MijnIng het dubbel autoriseren van betalingen laten aanzetten. De wettelijk vertegenwoordiger is 1 van de bestuursleden en niet de eventueel gevolmachtigde zoals een beheerder.

Het dubbel autoriseren geschiedt via de verzendlijst van de opdrachten onder MijnIng.

GerardB50

GerardB50

op August 13, 2022

Discussie titel: VVE betalingen uitvoeren


Rolando zei:

Waarom krijgen we dan iedere keer te horen van de Kamer van Koophandel telefonisch dat er niks gewijzigd kan worden?

Weet jij hoe ik het online kan wijzigen?1e stap, maak een account aan op KVK.NL

2e stap, login met de Gratis aangemaakte account

3e stap, kies in de bovenbalk de keuze Inschrijven & Wijzigen

4e stap, kies vervolgens wijzigen en volg de aanwijzingen op de pagina's

Voorwaarde is wel dat diegene die aanlogt met een account, bij de kvk is aangemekrt als iemand met bepaalde bevoegdheden, dat is voor iedereen op te vragen door een KVK inschijving van die VvE op te vragen, op deze inschrijving staan, als men het goed gedaan heeft, alle bestuursleden en overige gemachtigden met de daar verbonden bevoegdheden. Dit overzicht is niet gratis, maar kost in wezen een habbekrats.

GerardB50

GerardB50

op July 26, 2022

Discussie titel: VVE betalingen uitvoeren

Het wijzigen van een bevoegdheid bij de KvK is een kwestie van het invullen van enige webpagina's en vervolgens een online tekenen van de wijziging. Diegene die de wijziging gaat aanbrengen moet wel daartoe bevoegd zijn binnen de bevoegdheden zoals vastgelegd bij de inschrijving bij de KvK.

Er is ZEKER GEEN notaris benodigd voor het doen van deze wijzigingen.

 

GerardB50

GerardB50

op February 19, 2022

Discussie titel: Heimstaden als groot-eigenaar binnen uw VVE

Ik zal mijn vraag iets verder toelichten, wellicht, gezien de reactie van Bob, is e.e.a. niet duidelijk geformuleerd.

Ik bedoel in mijn vraag met de opmerking 1 weg communicatie, dat het reageren vanuit deze "grote" organisatie minimaal is. Dat is eigenlijk het enige wat ik bedoel te vragen aan andere VvE's die ook een vertegenwoordiger van deze firma binnen de vereniging hebben. Onze (mijn) verstandhouding met Heimstaden is verder prima, alleen het reageren door hen, op vragen en opmerkingen vanuit onze VvE,  is heel erg traag. Hebben andere VvE's ook deze ervaring?

 

GerardB50

GerardB50

op February 16, 2022

Discussie titel: Heimstaden als groot-eigenaar binnen uw VVE

Aangezien de firma Heimstaden een groot aantal woningen/appartementen bezit en ook in mijn VVE eenderde+ van de stemmen heeft binnen de VVE, vraag ik mij af hoe dit bij andere VVE's in den lande  is en op welke wijze de firma Heimstaden met de bestuurders en beheerders van deze VVE's communiceert. Ik krijg zelf namelijk heel vaak het idee dat het een 1-weg communicatie is.

GerardB50

GerardB50

op February 10, 2022

Discussie titel: op zoek naar gebruikers van het VvE Portaal van Appartement BV

Ik heb alleen maar even op de website rondgekeken maar mis eigenlijk een boekhoudkundig deel, klopt dat volgens jullie?

GerardB50

GerardB50

op December 28, 2021

Discussie titel: toestemming ALV iz plaatsen zonnepanelen voor individueel gebruik


Bob zei:

Quote

De vraag is of voor de toestemming een numerieke meerderheid van de bewoners (7 van de 12 dus) voldoende is.

Unquote

N.B. Het gaat om de volstrekte meerderheid van de in de vergadering uitgebrachte stemmen, 7 van de 12 is dus geen vaste maat!

Voorbeeld: als er maar 11 stemmen in de vergadering worden uitgebracht is 6 al een voldoende meerderheid.

Lees voor bewoners "stemmen".

 Bob zei:

Lees voor bewoners "stemmen".

Ook dat gaat niet altijd op, kan meer dan 1 stem per bewoner zijn, in de AvS van mijn complex zijn dat vaak 3 stemmen per eigenaar.

GerardB50

GerardB50

op December 16, 2021

Discussie titel: Grootboek

Zorg dan dat jouw VVE een software pakket hanteert waarmee dit mogelijk is.