Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Paul

Paul

4 dagen geleden

Discussie titel: Mag een bestuur een onaangekondigd advies geven over een groot onderhouds plan en daarmee de ALV beïnvloeden?

dan rest er slechts een gang naar de rechterlijke macht om daar het een en ander aan te vechten.

 

rechtsbijstand, schakel deze dan in, u moet wel binnen 4 weken u bij de rechter melden.

Paul

Paul

5 dagen geleden

Discussie titel: Mag een bestuur een onaangekondigd advies geven over een groot onderhouds plan en daarmee de ALV beïnvloeden?

het punt heeft dus op de agenda gestaan, dan mag het bestuur een mening/advies geven, kijk wel goed naar de notulen wat daarin staat hierover en of de voorwaarden die het bestuur voorspiegelde hierin ook terugkomen.

 

uiteindelijk beslist de vergadering, wat nog wel een puntje kan zijn als ik dit zo lees, waren er wel genoeg stemmen vertegenwoordigd in deze vergadering?

 

afhankelijk van het aantal uit te brengen stemmen en afhankelijk van het onderhoud, gepland of niet, moet er een bepaalde stemverhouding aanwezig zijn tijdens de vergadering anders kan er helemaal geen stemming plaatsvinden en moet er een tweede vergadering uitgeschreven worden.

 

afhankelijk van welk modelreglement geld voor jullie VvE dient er een meerderheid van de stemmen aanwezig te zijn, is deze er niet moet er dus een 2de vergadering uitgeschreven worden!

Ik spreek van stemmen, dus niet aantal eigenaars, soms is de stemverhouding zo dat 1 eigenaar 5 stemmen heeft en een andere 3!

 

lees de info in de link even goed door, wil je besluit aanvechten bij de rechter moet je dit wel binnen 4 weken doen!!!!

https://www.nederlandvve.nl/vve-informatie/stemverhoudingen-in-de-vve/

Paul

Paul

op April 25, 2022

Discussie titel: Bouwvallig pand buren

looppad kun je een verzoek toe indienen bij de huidige eigenaar maar deze is dit nu niet meer verplicht, verjaring speelt in deze de hoofdrol tenzij er een overeenkomst is gesloten waarin dit duidelijk is afgesproken dat dit in dit geval niet geld!

https://www.amsadvocaten.nl/de-rechtsgebieden/verbintenissenrecht/verjaring-en-stuiting-van-de-verjaring/

voor de rest schrijf de nieuwe eigenaar aan, meld de huidige situatie en vraag deze maatregelen te nmen om de situatie veilig te maken, werkt dit niet verzoek dan de gemeente in te grijpen.

 

https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/handhaving-door_20191017.pdf

Paul

Paul

op April 12, 2022

Discussie titel: verplicht meedoen onderhoudskosten raamposten buiten VVE,

Dit soort zaken word besproken in de vergadering, nu u hierbij niet aanwezig geweest bent kunt u ook uw stem niet laten horen, warom u er niet bent doet er niet toe trouwens, of u het wel of niet kunt betalen doet er trouwens ook niet toe behalve dan dat dit zeer vervelend is voor u.

 

https://www.247vvebeheer.nl/blog/onderwerpen-alv-vergaderingen-vve-moeten-op-de-agenda-staan/

 

zoals u kunt lezen moeten onderwerpen wel op de agenda hebben gestaan, stond dit onderwerp niet op de agenda dan kunt u nog dit besluit aanvechten bij de rechter maar dit moet wel binnen 4 weken gebeuren na afloop alv!!!

Verder, kijk de splitisingsakte na, daarin kunt u zien voor welk deel u aangeslagen kunt worden, vraag de offerte op en deel dat bedrag door uw deel, zo kunt u kontroleren of de hoogte van de bijdrage de juiste is.

 

u zult moeten bijdragen, via een verhoging hypotheek of anderszins!

Paul

Paul

op April 8, 2022

Discussie titel: Mogen wij als VVE een hond verbieden in ons appartementencomplex?

Akte van splitsing veranderen doe je niet zomaar even, hioer heb je een meerderheid voor nodig van 80% van de eigenaren EN toestemming van alle geldgevers!

 

Als je NU HR veranderd dan geld deze verandering alleen maar voor toekomstige gevallen en niet voor de huidige!!!!

Een bestaande situatie valt hier dan dus niet onder!

 

Ga in gesprek met de eigenaar van de hond en vraag deze om met enige regelmaat de haren op te ruimen.

Paul

Paul

op April 4, 2022

Discussie titel: Bestuur VvE aansprakelijk stellem

Als de vloer werkelijk gelegd is voor HR van kracht werd kun je via deze weg weinig aanvangen en moet je inderdaad via een andere weg deze zaak aanpakken zoals geluidsoverlast en deze weg kan moeilijk zijn en lang duren met veel kosten.

 

in eerste instantie zou ik de overige bestuursleden aanspreken (brief schrijven)  met een duidelijk beschrijving, puntgewijs, wat er allemaal gepasseerd is en uiteindelijk wat er volgens jullie zou moeten gebeuren....

 

 

Paul

Paul

op March 15, 2022

Discussie titel: Meerdere partijen eigenaar verhuurd appartement

goede aanvulling bob al werd daar niet naar gevraagd is toch goed om te weten voor TS!

Paul

Paul

op March 14, 2022

Discussie titel: aanpassing huishoudelijk reglement ivm aanschaf zonnepanelen

niet noodzakelijk, gewoon ALV besluit is voldoende....

Paul

Paul

op March 13, 2022

Discussie titel: Meerdere partijen eigenaar verhuurd appartement

oud eigenaar zal appartement aan de kinds verkocht hebben lijkt me zo, deze moeten wel in de administratie staan van de VvE, en 1 van de drie zal als kontaktpersoon moeten dienen, is er iets aan de hand of bij verzenden oproep ALV zul je als VvE toch moeten weten wie aan te schrijven maar ook waar en wie verantwoordelijk is voor de bijdragen, wie an te schrijven bij calamiteiten enz enz....