× Fout! Er is een onbekende fout opgetreden. Gelieve het opnieuw te proberen.

Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Paul

Paul

op August 22, 2023

Discussie titel: Is het gebruik van de Engelse taal illegaal in een VvE?

illegaal durf ik niet te zeggen maar we wonen in Nederland en niet in Engeland, Nederlands lijkt me dus de voorkeurstaal in zowel de schriftelijke verslaglegging als in voertaal in een alv..

 

degenen die deze taal niet machtig zijn zullen deze moeten leren wat mij betreft..

Paul

Paul

op July 6, 2023

Discussie titel: Hoe kan ik mijn VVE overtuigen dat een dakterras geen nadelige gevolgen zal hebben voor het gebouw?

lees dit even, je hebt namelijk niet altijd de verplichting om de splitsingsakte te wijzigen.

 https://www.flinckadvocaten.nl/toestemming-vve-voor-het-aanleggen-van-een-dakterras

 

je moet dit gewoon voorleggen in de vergadering, als er 1 iemand is die tegen is en de rest voor dan is er een meerderheid van stemmen en kun je, onder voorwaarden, terras aanleggen.

overleg wel in de vergadering wat je wilt en hoe je dit wilt realiseren, leg in een overeenkomst vast dat extra kosten, bijv. bij onderhoud, de extra kosten voor jezelf zijn, ook in de toekomst dus voor eventueel nieuwe eigenaren van je appartementsrecht!

 

de vve vergoeden hoeft niet, eventueel wijzigen splitsingsakte is wel voor jouw rekening. 

hou er ook rekening mee dat de maandelijkse bijdrage voor je eventueel verhoogd word ten gunste van de overige eigenaren, je maakt immers gebruik van iets waar men nu gezamenlijk voor betaald en ook gezamenlijk is en strak ten dienste staat voor 1 eigenaar!!

Paul

Paul

op June 24, 2023

Discussie titel: Bouwplan naast ons appartementencomplex

persoonlijk heb ik hier geen idee van, als de vve echter iets doet moet dit, naar mijn idee, wel eerst in de vergadering besproken worden en dan pas kan en mag vve iets, (bij meerderheid van stemmen) bewoner kan zelf ook gewoon bezwaar aantekenen denk ik zo....

 

wel lijkt het mij in rede liggend dat je als vve een nulmeting uit laat voeren betaald door de ontwikkelaar om later eventuele schade aan het gebouw te kunnen verhalen, denk hierbij vooral aan schade ontstaan door heiwerkzaamheden en langsrijdend zwaar bouwverkeer!!!!

 

treed daarom in overleg met de ontwikkelaar..

Paul

Paul

op June 15, 2023

Discussie titel: Het prevaleren van de ene bewoner is het nalaten van de andere bewoner

leven en laten leven net alsof je in een rijtjeshuis woont en accepteren dat de meerderheid soms anders denkt over zaken die gedaan moeten worden dan jijzelf.

 

het is allemaal niet zo moeilijk!!

Paul

Paul

op June 15, 2023

Discussie titel: (Deels) Wonen in bedrijfsruimte?

complexe zaak, volgens mij moet u de wijziging in wonen aankaarten bij de gemeente, daarna moet inderdaad de spltisingsakte gewijzigd worden en inderdaad op uw eigen kosten, daar valt niet aan te ontkomen!!

de woningen zullen gezamenlijk een ondersplitsing gaan vormen zover mijn kennis strekt en de stemmen zoals deze nu gelden voor de bedrijfsruimte gaan dan (in verhouding)  over naar de woningen), dat u eigenaar blijft doet hierin niet ter zake, worden de woningen ooit verkocht dan moet dit al geregeld zijn!!

of de woningen nu wel of niet gebruik maken van gezamenlijke zaken doet hier allemaal verder niets aan af, onderhoud waar u het over heeft kun je in de spltsingsakte verder regelen, als onderhoud bedrijfsruimte nu al voor eigenaar valt en dit word niet veranderd in de nieuw op te stellen splitsingsakte dan blijft dit zo, valt het nu ook onder vve en dit word niet veranderd dan blijft het dus ook zo.

of het pand zakelijk aangekocht is of niet doet aan dit alles niets af, je moet nu eenmaal de wet en regelgeving volgen die van toepassing is op vve's.

wil je veranderingen doorvoeren onder tijdelijk besluit bestemmingsplan dan moet zo een verandering omkeerbaar zijn, dat wil zeggen, binnen 10 jaar moet je je zaakjes voor elkaar hebben of je moet de zaak terug zo maken als het was!!! In dit geval lijkt dat wel te gaan lukken, immers, je gaat alle handelingen uitvoeren die genomen moeten worden.

dat de vve alle kost op uw naam wil lijkt me trouwens niet meer dan logisch, u wilt immers iets en niet de vve dan komt dit ook voor uw kost!

 

Paul

Paul

op May 12, 2023

Discussie titel: Sommatie verwijdering dakterras

er is toestemming verleend anders was deze er niet .

 

Uit de OP:

 

In 2009 is door de VvE unaniem toestemming gegeven voor de aanleg en gebruik van het dakterras als behorend bij mijn appartement. De gemeente heeft een vergunning voor het dakterras verleend. 

 

dussss art. 13.1. is achterhaald, het enige wat kan gebeuren is lid 3. de toestemming word ingetrokken en vooralsnog gebeurt dit niet!!!!

Paul

Paul

op May 11, 2023

Discussie titel: Sommatie verwijdering dakterras

aanvullend een besluit word geacht te worden genomen met een MEERderheid van stemmen, als de stemmen staken (50-50 dus) word het voorstel afgewezen.

 

als dus de persoon van de commerciele ruimte een voorstel inbrengt, verwijderen dakterras, en de stemmen zijn zoals ze nu zijn, dan word dit voorstel NIET aangenomen!!!!

Immers, jullie drie hebben de helft van de stemmen en deze zijn vooralsnog voor handhaving.

 

zelfs als 1 van de drie eigenaren van de ondersplitising mee zou stemmen met de commerciele eigenaar kan het blijven bestaan, immers, eerst word er gestemd in de ondersplitsing, hier hebben 2 stemmen de meerderheid, wat betekend dat de ondersplising voor moet stemmen en vandaar word er gestemd in de hoofdsplising waar dan vervolgens de stemmen weer staken te weten 50-50....

Paul

Paul

op May 11, 2023

Discussie titel: Nalatigheid?

niet het gezin is aan te spreken maar de verhuurder van destijds, als deze zaken "verborgen" waren dan is er misschien nog iets te "halen" bij deze oud eigenaar en wel door het gezin welk deze verdieping gekocht heeft, vve kan eventueel optreden als nieuwe belanghebbende in deze.

 

de familie is dus niets te verwijten nog moeten zij voor de kosten opdraaien, de vve heeft willens en wetens de zaak zoals ie was in de vve gehaald als het ware, vve had ook eerst zelf onderzoek kunnen doen om te regelen dat gezin eerst de zaak op orde zou brengen!!

 

Advies hierboven zou ik zeker volgen vraag advies aan een deskundige in dit soort zaken.