Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Paul

Paul

op December 2, 2022

Discussie titel: Verkoop gezamelijke ruimte door bewoner

Buiten de bovengenoemde uitspraak is het ook van belang dat er de waterleidingen vve lopen, deze moeten ten alle tijden bereikbaar zijn.

 

bovendien moet er feitelijk gezien een schriftelijke toestemming zijn van de ALV om daar spullen op te slaan aangezien dit een gemeenschappelijke ruimte betreft.

Paul

Paul

op December 2, 2022

Discussie titel: Hoe om te gaan met een hellingbaanverwarming

Dan zou ik hem uitzetten en weer aan als het nodig is, stel dit wel eerst voor in de ALV.

Paul

Paul

op December 1, 2022

Discussie titel: Verkoop gezamelijke ruimte door bewoner

nee dat kan en mag niet, zoek splitsingsakte op en de tekening die daar bij hoort, daar staat prcs op wat haar appartementsrecht is en dat mag ze verkopen, de ruimte moet terug in de oorspronkelijke staat en wel op haar kosten!

onderbouw dit dus eerst met de akte en tekening, ga in gesprek met haar en vertel haar wat de reglementen zijn.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHLEE:2012:BV0871

zelfde soort....

Paul

Paul

op December 1, 2022

Discussie titel: Hoe om te gaan met een hellingbaanverwarming

Zout tast alles aan dus ook stenen en beton al is het niet zo dat dit per direct is.

Verwarming kun je natuurlijk enkel aanzetten als dit echt nodig is, optie is om dit per baan te regelen ipv centraal aan te sturen, weet niet hoe dit geregeld is in de splitsingsakte maar je kunt er ook nog aan denken om de aansluiting om te leiden naar ieder appartement apart zodat de bewoners zelf dit kunnen regelen maar ook de rekening betalen.

 

zand is wel een optie maar denk hioerbij ook aan zand welk het riool inspoeld!

Paul

Paul

op November 16, 2022

Discussie titel: relinen standleidingen

Er zijn verschillende methode's voor het relinen, degeen die jullie installateur gebruikt is misschien een mindere dan een die een ander gebruikt.

 

mijn advies is dan ook kijk eerst eens in de rondte, informeer jezelf hierin, er zijn er die claimen dat een reline systeem meer dan 50 jaar meegaan, kijk ook vooral naar de garantie periode die men afgeeft en vraag naar referentie projecten!

 

er zijn trouwens verschillende methode's, sommigen werken met een kous en laten deze uitharden waar anderen weer de binnenkant van bestaande riool "sprayen" om zo tot het gewenste resultaat te komen!

Paul

Paul

op November 6, 2022

Discussie titel: Kleine VvE's hoeven zich niet aan reglement en wet te houden volgens de kantonrechter


Bob zei:

Deel mijnerzijds de mening van deelnemers hierboven niet.

Het is een alom bekend feit dat met name kleine VvE´s (lang) niet altijd aan de letter van de wet kunnen voldoen. Vanwege dat gegeven moet worden gehandeld in de geest van de wet- en regelgeving. Naar ik aanneem is dat ook wat de rechter bedoelt te zeggen.

Het is niet uitgesloten dat jouw interpretatie van de rechtsoverwegingen niet correct is. Het advies om in beroep te gaan is dan ook erg voorbarig, en mogelijk zelfs volkomen onterecht. Adviezen daartoe zijn veel te kort door de bocht.

Nu je kennelijk de vonnissen beschikbaar hebt kan je mijns inziens beter de rechtsoverwegingen geanonimiseerd posten, zodat een beoordeling daarvan mogelijk zal zijn.Heb me er eens iets dieper in gegooid en Bob heeft in deze gelijk, los het pragmatische op en leg de cijfers voor aan alle leden met uitleg....

Paul

Paul

op October 26, 2022

Discussie titel: Kleine VvE's hoeven zich niet aan reglement en wet te houden volgens de kantonrechter

eens met hierboven, in hoger beroep gaan maar wel goed onderboud natuurlijk.

Paul

Paul

op October 1, 2022

Discussie titel: Servicecontract en renovatie liftinstallatie

ten eerste, kijk je huidig servicekontrakt na en kijk welke punten je daaruit wilt behouden, neem mee dat er binnen een bepaalde tijd een monteur is bij storing, neem de prijs mee in je kontrakt voor nu en in de toekomstige jaren.

 

denk ook aan een FREQUENTIEREGELING VAN EEN LIFT, als je deze nog niet hebt, scheelt behoorlijk en in verreweg de meeste gevallen kan de stroomaansluiting een of twee stappen naar beneden omdat de liftmotor niet direct volle vermogen vraagt.

 

kooi lift zal nog in orde zijn, bij renovatie moet je vooral denken aan de bewegende delen zoals dus de motor, kabels, toetsenbord in de lift, de algehele aansturing, ophanging van de kabels en de kabels zelf!

Paul

Paul

op September 13, 2022

Discussie titel: Belonen van zelfwerkzaamheid bij onderhoud gemeenschappelijke delen

niet elke maar wel die uitgaven die niet per direct gedaan moeten worden en nee, is niet onwerkbaar maar wel heel transparant!

 

er zijn zeker alternatieven maar daar hadden we het hier niet over!

Paul

Paul

op September 10, 2022

Discussie titel: Belonen van zelfwerkzaamheid bij onderhoud gemeenschappelijke delen

Ruud, het gaat om geld uit de kas van de VvE en daar gaan de leden over en niemand anders, derhalve dient er een besluit door de ALV genomen te worden hieromtrent.

 

bovendien is het zo dat als je meer dan 5 Euro per uur geeft je dit moet melden aan de belastingdienst, de VvE moet dit dan dus doorgeven en de vrijwilliger die dit ontvangt moet dit opgeven bij zijn inkomsten!