Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Paul

Paul

op June 3, 2022

Discussie titel: Zonnepanelen op platte dak VvE?

LOL  Bob, tis geen wetenschaps forum....

 

zoals gezegd, neem de punten die van belang zijn voor de leden van deze VvE op in het HR, scheelt je een hoop papierwerk!

Paul

Paul

op June 2, 2022

Discussie titel: Zonnepanelen op platte dak VvE?

Dan zullen jullie er zelf een op moeten stellen, misschien nog beter is om deze voorwaarden in het huishoudelijk reglement op te nemen!

 

Hoeft niet steeds iedere nieuwe eigenaar deze overeenkomst te tekenen, scheelt heel wat papierwerk....

Paul

Paul

op May 31, 2022

Discussie titel: Zonnepanelen op platte dak VvE?


HereIsTom zei:

@Paul; Dank voor de uitleg, het dak is van beton met bitumen en grind, dus sterk genoeg. 
Zijn er misschien ergens voorbeelden op papier van zo'n contract voor zonnepanelen?

@Dikoz; Breukdelen zijn hier inderdaad 1/20, de servicekosten zijn ook gelijk.

 die voorbeelden zijn er vast, zoek even op het www dan vind je er vast een en anders stel deze zelf op met daarin opgenomen de voorwaarden en eisen waar de eigenaren aan moeten voldoen.

neem hierin ook op waar de eigenaren voor verantwoordelijk zijn bij eventuele schade en bijvoorbeeld wie maakt de zonnepanelen schoon op zijn tijd, doen de eigenaren dit zelf of word dit van tijd tot tijd gezamenlijk gedaan?

dak sterkte berekening zal je wel moeten maken, ik vermoed zomaar dat de verzekeraar die eist voor plaatsing panelen, op zich is zo een berekening niet zo prijzig en je voorkomt een hoop ellende, vraag ook van te voren informatie op bij de verzekeraar of de leden de panelen zelf moeten verzekeren incluis vervolgschade of dat dit via de verzekeraar van het gebouw kan in gezamenlijkheid!

 

 

Paul

Paul

op May 30, 2022

Discussie titel: Zonnepanelen op platte dak VvE?


DikOz zei:

"Het zijn 20 appartementen, dus ieder mag 1/20 van het dak gebruiken.". Zijn de eigendomsverhoudingen (breukdelen) inderdaad  allemaal 1/20 ste? Zo niet dan moeten de breukdelen aangehouden worden, lijkt mij.Kan Dikoz maar hoeft niet perse, het is maar net wat de vergadering beslist.

Paul

Paul

op May 29, 2022

Discussie titel: Zonnepanelen op platte dak VvE?

je kunt dit vrij makkelijk regelen, let er wel op dat deze panelen eigendom blijven van de betreffende eigenaren, als er werkzaamheden aan het dak moeten worden verricht of als er op een andere manier gewerkt moet worden op het dak en de panelen staan in de weg zijn dit kosten voor de eigenaar van de betreffende panelen! ook de verzekering moet ingelicht worden en de meerkosten hiervoor zijn voor de eigenaren die panelen willen, maak eventueel een sterkte berekening of het dak dit wel aankan en dan een berekening voor alle 20 eigenaren, deel is belangrijk of je weet of het dak dit extra gewicht wel aankan, zal de verzekering waarschiojnlijk ook om vragen!

 

Gaan de eigenaren verhuiizen dan hebben zij het recht om de panelen mee te nemen, neem dan ook op in het kontrakt dat zij in dat geval de veranderingen aangebracht voor de zonnepanelen weer ongedaan maken, in poude staat herstellen, er moet dus een opnamestaat gemaakt worden van hoe de situatie NU is!

 

zet dat ook zo op papier en laat dit door de eigenaren tekenen, het is slim om een legschema te maken en daarin te bepalen wie waar de panelen mag plaatsen en hoe! op deze manier is er later geen discussie meer mogelijk, 1/20ste van het dak klinkt leuk maar in de praktijk is dit altijd minder, is dus van belang dat er van te voren bepaalt word hoe de panelen precies gelegd kunnen worden, op welke plekken ze gelegd kunnen worden, niet overal kunnen panelen immers ivm schaduwwerking of niet te dicht bij de dakrand!!!!

 

Bepaal dus in zo een legschema, pieterse heeft dat en dat stukje dak, jansen heeft dit stuk enz enz....maak hier dan ook een schets van.

Paul

Paul

op May 19, 2022

Discussie titel: Mag een bestuur een onaangekondigd advies geven over een groot onderhouds plan en daarmee de ALV beïnvloeden?

dan rest er slechts een gang naar de rechterlijke macht om daar het een en ander aan te vechten.

 

rechtsbijstand, schakel deze dan in, u moet wel binnen 4 weken u bij de rechter melden.

Paul

Paul

op May 18, 2022

Discussie titel: Mag een bestuur een onaangekondigd advies geven over een groot onderhouds plan en daarmee de ALV beïnvloeden?

het punt heeft dus op de agenda gestaan, dan mag het bestuur een mening/advies geven, kijk wel goed naar de notulen wat daarin staat hierover en of de voorwaarden die het bestuur voorspiegelde hierin ook terugkomen.

 

uiteindelijk beslist de vergadering, wat nog wel een puntje kan zijn als ik dit zo lees, waren er wel genoeg stemmen vertegenwoordigd in deze vergadering?

 

afhankelijk van het aantal uit te brengen stemmen en afhankelijk van het onderhoud, gepland of niet, moet er een bepaalde stemverhouding aanwezig zijn tijdens de vergadering anders kan er helemaal geen stemming plaatsvinden en moet er een tweede vergadering uitgeschreven worden.

 

afhankelijk van welk modelreglement geld voor jullie VvE dient er een meerderheid van de stemmen aanwezig te zijn, is deze er niet moet er dus een 2de vergadering uitgeschreven worden!

Ik spreek van stemmen, dus niet aantal eigenaars, soms is de stemverhouding zo dat 1 eigenaar 5 stemmen heeft en een andere 3!

 

lees de info in de link even goed door, wil je besluit aanvechten bij de rechter moet je dit wel binnen 4 weken doen!!!!

https://www.nederlandvve.nl/vve-informatie/stemverhoudingen-in-de-vve/

Paul

Paul

op April 25, 2022

Discussie titel: Bouwvallig pand buren

looppad kun je een verzoek toe indienen bij de huidige eigenaar maar deze is dit nu niet meer verplicht, verjaring speelt in deze de hoofdrol tenzij er een overeenkomst is gesloten waarin dit duidelijk is afgesproken dat dit in dit geval niet geld!

https://www.amsadvocaten.nl/de-rechtsgebieden/verbintenissenrecht/verjaring-en-stuiting-van-de-verjaring/

voor de rest schrijf de nieuwe eigenaar aan, meld de huidige situatie en vraag deze maatregelen te nmen om de situatie veilig te maken, werkt dit niet verzoek dan de gemeente in te grijpen.

 

https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/handhaving-door_20191017.pdf

Paul

Paul

op April 12, 2022

Discussie titel: verplicht meedoen onderhoudskosten raamposten buiten VVE,

Dit soort zaken word besproken in de vergadering, nu u hierbij niet aanwezig geweest bent kunt u ook uw stem niet laten horen, warom u er niet bent doet er niet toe trouwens, of u het wel of niet kunt betalen doet er trouwens ook niet toe behalve dan dat dit zeer vervelend is voor u.

 

https://www.247vvebeheer.nl/blog/onderwerpen-alv-vergaderingen-vve-moeten-op-de-agenda-staan/

 

zoals u kunt lezen moeten onderwerpen wel op de agenda hebben gestaan, stond dit onderwerp niet op de agenda dan kunt u nog dit besluit aanvechten bij de rechter maar dit moet wel binnen 4 weken gebeuren na afloop alv!!!

Verder, kijk de splitisingsakte na, daarin kunt u zien voor welk deel u aangeslagen kunt worden, vraag de offerte op en deel dat bedrag door uw deel, zo kunt u kontroleren of de hoogte van de bijdrage de juiste is.

 

u zult moeten bijdragen, via een verhoging hypotheek of anderszins!