Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Paul

Paul

op April 8, 2022

Discussie titel: Mogen wij als VVE een hond verbieden in ons appartementencomplex?

Akte van splitsing veranderen doe je niet zomaar even, hioer heb je een meerderheid voor nodig van 80% van de eigenaren EN toestemming van alle geldgevers!

 

Als je NU HR veranderd dan geld deze verandering alleen maar voor toekomstige gevallen en niet voor de huidige!!!!

Een bestaande situatie valt hier dan dus niet onder!

 

Ga in gesprek met de eigenaar van de hond en vraag deze om met enige regelmaat de haren op te ruimen.

Paul

Paul

op April 4, 2022

Discussie titel: Bestuur VvE aansprakelijk stellem

Als de vloer werkelijk gelegd is voor HR van kracht werd kun je via deze weg weinig aanvangen en moet je inderdaad via een andere weg deze zaak aanpakken zoals geluidsoverlast en deze weg kan moeilijk zijn en lang duren met veel kosten.

 

in eerste instantie zou ik de overige bestuursleden aanspreken (brief schrijven)  met een duidelijk beschrijving, puntgewijs, wat er allemaal gepasseerd is en uiteindelijk wat er volgens jullie zou moeten gebeuren....

 

 

Paul

Paul

op March 15, 2022

Discussie titel: Meerdere partijen eigenaar verhuurd appartement

goede aanvulling bob al werd daar niet naar gevraagd is toch goed om te weten voor TS!

Paul

Paul

op March 14, 2022

Discussie titel: aanpassing huishoudelijk reglement ivm aanschaf zonnepanelen

niet noodzakelijk, gewoon ALV besluit is voldoende....

Paul

Paul

op March 13, 2022

Discussie titel: Meerdere partijen eigenaar verhuurd appartement

oud eigenaar zal appartement aan de kinds verkocht hebben lijkt me zo, deze moeten wel in de administratie staan van de VvE, en 1 van de drie zal als kontaktpersoon moeten dienen, is er iets aan de hand of bij verzenden oproep ALV zul je als VvE toch moeten weten wie aan te schrijven maar ook waar en wie verantwoordelijk is voor de bijdragen, wie an te schrijven bij calamiteiten enz enz....

Paul

Paul

op February 25, 2022

Discussie titel: VvE bestuur en notulen bestuursvergadering

ja ben het geheel eens met Bob, de bewoner moet gewoon ook aan de betreffende reglementen voldoen en er is geen bestuur die dit zomaar even aan de kant mag en kan schuiven vriendjes of niet.

 

overlast hoef je dus ook niet te pikken en de vloer zal opnieuw gelegd moeten worden en wel op een juiste manier met de juiste materialen.

Paul

Paul

op February 24, 2022

Discussie titel: VvE bestuur en notulen bestuursvergadering

Als er werkelijk een beslissing is genomen zonder de leden daarin te kennen en deze gaat in tegen de belangen van alle eigenaren, (lees brengt hen schade toe) dan begint het al met ART. 2.3 waarin uitdrukkelijk staat dat dit niet mag, let op, bestuur zijn ook leden.

 

Is er een splitsingsakte en zo ja wat staat daarin hieromtrent en is er een HuishoudelijkReglement en wat staat daarin, ook hier moet je naar kijken!

 

Tegelijk is het zo dat als er geen notulen zijn er ook geen beslissing genomen is, welke beslissing dan ook, deze dienen gewoon vastgesteld te worden!!!!

Notu;len moeten ze ten alle tijde verstrekken, of ze daar nu zin in hebben of niet, datgene wat besproken word gaat alle leden aan, dit is in ART 58 goed geregeld....

Als men geen kant op wil roep dan een vergadering bijeen enkel met dit punt op de agenda, dit mag je gewoon zelf doen met inachtneming van het benodigde aantal handtekeningen.

Bespreek daar wat je wilt en binnen welke termijn, krijg je dan alsnog niets dan zul je dit af moeten dwingen via de rechterlijke macht.

Paul

Paul

op February 15, 2022

Discussie titel: Enkele vragen over het MJOP

nee, MJOP hoef je niet jarlijks vast te stellen, enkel de wijzigingen daarin, als je een post toevoegt, iets wilt of moet veranderen, neem je dit mee in de begroting voor het volgende jaar maar het kan ook zijn dat je een post uitsteld en ook dit neem je dan mee in de begroting, pas je het MJOP dan even aan digitaal dan is het inzichtelijk....

 

Begroting is dan ook iets anders dan MJOP....

 

MJOP gebruik je als instrument, dit is de leidraad voor je begroting als het ware....

Paul

Paul

op February 14, 2022

Discussie titel: Enkele vragen over het MJOP

Als je daar een wijziging aan aan brengen wilt dan bespreek je dit in de ALV en dus komen ze dan in de notulen te staan, heb je het MJOP digitaal staan dan kun je deze daar in ook aanbrengen op een simpele manier met daarin gelijk de financiele gevolgen, op die manier heeft een ieder gelijk inzicht hierin.

 

Gevolg bespreek je al in de ALV en door digitaal alles vast te leggen word het inzichtelijk voor iedereen....

Paul

Paul

op February 13, 2022

Discussie titel: Enkele vragen over het MJOP

MJOP is een meerjaren plan om het onderhoud in vast te leggen zodat je een inzicht hebt van wat er de komende jaren gepland staat, hieruit kun je dan de kosten per jaar halen, je slaat een schildersbeurt in 2025 dus om in de jaren ervoor, althans de kosten smeer je uit om op te brengen in de jaren, op deze manier verkrijg je dus een soort van overzicht over de komende jaren, niet alleen van het geplande onderhoud maar ook en vooral van de kosten hiermee gepaard gaande.

 

Zoals het woord al zegt, het is een plan, het staat dus niet in beton gegoten, het kan zomaar zijn dat er iets gepland staat voor 2022 maar dat het nog niet nodig is om uit te voeren, dit kun je dan, via de ALV 1 of misschien wel 2 jaar uitstellen, daarmee gaan de kosten ook omlaag trouwens, andersom is het zo dat als de ALV besluit om iets "extra's" uit te laten voeren dit opgeteld moet worden bij de begroting, dit staat immers nog nergens in, aanschaf of extra reparatie ergens van moet immers ook gedekt worden door de VvE-bijdrage.

MJOP is dus eigenlijk niet meer dan een leidraad die desgewenst aangepast kan worden naar de werkelijke situatie net als de begroting....

De wijzigingen dienen dus vastgesteld te worden door de ALV, die gaat hier uiteindelijk over net als de begrotingen.

Verander js dus iets aan het MJOP geld deze verandering ook voor de begroting....

 

Als het goed is heeft een ieder een MJOP ontvangen bij de vaststelling, de volgende stukken zijn de notulen die men ontvangt en daar staan eventuele wijzigingen in....