Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Paul

Paul

op February 11, 2022

Discussie titel: op zoek naar gebruikers van het VvE Portaal van Appartement BV

nee ik bedoel dus net zo een forum als dit, ook op die manier kun je kontakt houden met de leden en enkel diegenen toegang geven die daar recht op hebben, je kunt zelfs in sommige gevallen een deel afschermen voor het bestuur.

Paul

Paul

op February 11, 2022

Discussie titel: op zoek naar gebruikers van het VvE Portaal van Appartement BV

heb je al eens gedacht aan een forum? dit kan gratis in sommige gevallen of voor een klein bedrag per maand.

 

met deze app heb ik geen ervaring.

Paul

Paul

op February 10, 2022

Discussie titel: Winkelpand onder mij wordt waarschijnlijk verbouwd tot woning. Wat betekent dat voor mij?

dit is niet zomaar gedaan, de VvE zal eerstens toestemming moeten geven voor er uberhaupt iets gedaan mag worden, daarnaast zal de splitsingsakte zeer waarschijnlijk op de schop moeten en daar moet 80% van de stemgerechtigden voor zijn, bovendien moeten de geldgevers toestemming geven om de splitsingsakte te wijzigen, hier zitten dus kosten aan verbonden.

 

Voor je ook maar ergens mee accoord gaat hou hier dus rekening mee en stel in dat geval dat alle kosten voor de nieuwe eigenaar zijn van dat specifieke appartementsrecht.

 

bovendien lijkt het mij zeer wijs om een bouwkundige te laten kijken naar de staat van het pand en wat er in ieder geval gedaan moet worden om de verbouwing mogelijk te maken, ook deze kosten kun je voor de nieuwe eigenaar laten komen in je antwoord, deze wil immers de verbouwing.

 

er zal ook een omgevingsvergunning van de gemeente benodigd zijn, let op, als de nieuwe eigenaar deze heeft betekend dit niet dat ie mag verbouwen, er is ten alle tijd toestemming nodig van de vve.

 

kijk ook eens naar de huidige stemverhouding en ledenbijdrage en wat er verder in de spltisingsakte vermeld is, als deze veranderd moet worden kun je dit in elk geval meenemen, denk hierbij aan de stemverhouding maar ook de ledenbijdrage!

ga eerst eens een gesprek aan met de koper en vraag wat deze prcs wil, kijk goed naar de huidige verdeling, winkel betaald veelal minder dan woning en maak duidelijk (als je wil meewerken) dat alle kosten voor de nieuwe eigenaar komen, deze wil iets immers!!!!

Zet dit alles goed op papier en laat er eventueel een jurist naar kijken, hier zitten veel meer haken en ogen aan dan je denkt, je kunt ook aangeven dat als de nieuwe eigenaar dit alles wil deze OOK de kosten voor deze jurist zal moeten dragen, laat je niet van de wijs brengen met, ja maar dit is voor de VvE, jij wilt niet ombouwen maar de koper!!!!

Paul

Paul

op February 10, 2022

Discussie titel: Onderhoud en rechtmatigheid besluitvorming na koop

als de verstevigingen noodzakelijk waren, als de vervangingen riool en waterleidingen noodzakelijk waren zijn dit kosten VvE.

 

meebetalen aan de deuren en ramen andere eigenaren is een nogo, dit is voor de andere eigenaren en dus niet voor de VvE kas.

 

hoop dat je foto's gemaakt hebt van de verstevigingen en vervanging loden leidingen/riool, bovendien zal je een rapport hebben over de versteviging H-balken en zo niet dan vraag dit alsnog aan de bouwkundige!

 

Willen de andere eigenaren niet bewegen zul je inderdaad de rechterlijke macht in moeten schakelen om dit af te dwingen, probleem in deze is wel dat je dit al gedaan hebt zonder overleg maar een gespecialiseerde jurist zal je hierover verder kunnen informeren.

ga dus eerst in overleg, leg alles vast op schrift (notulen) en vraag na voorlezing aan de andere eigenaren of zij het met de inhoud hiervan eens zijn, laat dit eventueel door hen tekenen!!!!

Vandaar uit kun je verder akteren, of wel de VvE betaald jouw de kosten terug minus jouw deel ofwel de rechter zal een beslissing nemen, meld de andere eigenaren ook dat als jullie het niet eens worden dat je de rechter om een uitspraak zult vragen maar doe dit pas NADAT de eigenaren getekend hebben zodat dit niet als een "dreigement" word ervaren....

 

 

Paul

Paul

op February 9, 2022

Discussie titel: Uitsluitend schriftelijke reacties op wijzigingsvoorstel HHR

ook namens mij thx voor de reactie en je terugkoppeling, zie je niet veel!!!!

Paul

Paul

op February 7, 2022

Discussie titel: Onderhoud en rechtmatigheid besluitvorming na koop

Aanvullend, het beste is natuurlijk om hier samen uit te komen, nodig de andere eigenaren uit voor een vergadering, notuleer deze ook en leg hierin uit dat u weliswaar bereid bent deze extra bijdrage te voldoen maar dat u van hen ook verlangd een extra bijdrage te storten en tegelijk meld u hen dat wel een ieder zijn eigen kosten moet dragen voor wat betret vervanging kozijnen....

meld ook wat er in de akte vermeld staat en dat u zich daar aan wilt houden....wettelijk moet dit ook trouwens.

 

 

Paul

Paul

op February 7, 2022

Discussie titel: Onderhoud en rechtmatigheid besluitvorming na koop

Oke, artikel is duidelijk, deze kosten zijn voor iedere eigenaar zelf, geen besluit welk genomen is kan hier iets aan afdoen.

Je hoeft hier dus geen geld voor bij te dragen anders dan de eigen deuren en kozijnen.

Nee, Vve mag enkel dat doen waar ze voor verantwoordelijk is, uiteraard moet er dan wel voldoende geld in kas zijn en als dat er niet is zal iedere eigenaar, naar rato, extra bij moeten dragen.

 

Kan zomaar zijn dat jullie appartement ook net iets groter is en dat daarom de verhouding, financieel, zo is vastgesteld zoals het nu is! Op zich hoeft dat niet zo vreemd te zijn en ook daarin is splitsingsakte leidend.

 

Stel, jij moet inderdaad 10.000Euro bijdragen dan zullen de andere eigenaren ook moeten bijdragen naar rato van hun deel, 10.000 is dan 38/100 deel wat geeft dat de andere eigenaren nog 62/100 deel bij moeten leggen zijnde 16.315,00 Euro als ik het goed bereken.

wat de verkopende partij gedaan heeft is niet heel sympatiek maar deze mag gewoon meestemmen natuurlijk zolang deze nog eigenaar is, daar kun je niets aan veranderen wat niet weg neemt dat een besluit nietig kan zijn dan wel vernietigbaar, dit zul je wel zo snel mogelijk, eigenlijk direct, aan moeten kaarten bij de rechterlijke macht, als ik goed ben binnen 4 of 6 weken NAdat je van dit besluit kennis genomen hebt. Besluit moet wel IN de notulen staan anders is er helemaal geen besluit genomen!!!!

Deze besluiten moeten dan wel genotuleerd staan natuurlijk, zolang dit niet zo is is er geen besluit genomen!!!!

 

Afspraken maak je samen, deze hebben alleen geen rechtsgeldigheid, besluiten neem je ook samen en deze hebben wel rechtsgeldigheid MITS deze in de notulen staan EN mits deze notulen vastgesteld zijn in de ALV. Na voorlezing accoord bevonden door de leden!!!!

 

 

https://www.vvebelang.nl/kennisbank/algemeen/vergadering-eigenaars/

 

 

 

Paul

Paul

op February 7, 2022

Discussie titel: Uitsluitend schriftelijke reacties op wijzigingsvoorstel HHR

Dat soort van reactie's zijn altijd vervelend  natuurlijk, stuut HR van te voren op en vraag de leden om schriftelijk te reageren, u kunt dit nu al opsturen als het nieuwe HR al klaar is, begeleidend schrijven kunt u in aangeven welke artikelen nieuw zijn en daarin stelt u dan de vraag of de leden eventuele vragen al van te voren schriftelijk willen stellen.

 

U heeft dan de tijd om de antwoorden al op schrift te stellen, deze kunt u dan in de ALV behandelen, dat zal maken dat de meeste vragen minder tijd in beslag nemen om nog te beantwoorden, eventueel kunt u alle vragen verzamelen en deze uit reiken voor de ALV aan de leden, bij binnenkomst bijv.!
 

Vraag aan de leden om dit even door te nemen en als er dan nog vragen zijn beantwoord u deze tijdens de behandeling van het stuk, zijn er vervelende discriminerende vragen is het aan de voorzitter deze direct af te kappen en om te zetten naar een algemene vraag om vervolgens deze te beantwoorden.

 

 

Paul

Paul

op February 6, 2022

Discussie titel: Uitsluitend schriftelijke reacties op wijzigingsvoorstel HHR

NEE, het staat elk lid vrij om vragen te stellen tijdens de vergadering, of je daar nu zin in hebt of niet, je kunt uiteraad wel vragen aan de leden bij toezending om de vragen zoveel als mogelijk schriftelijk en op tijd te stellen zodat bestuur een en ander nog kan uitzoeken....

 

eerlijk gezegd neemt u wel heel kort de tijd hiervoor, vooral de juridische kant kan nogal tijd in beslag nemen, zelf hebben wij een aantal jaren terug dit traject gevolgd en heb ik er een jaar voor uitgetrokken om geheel nieuw HR op te stellen, voor te leggen aan de leden (tussentijds) om zo goed beslagen in de alv aan te komen waar het, na een aantal korte vragen, een hamerstuk werd.

 

U verlangd van de leden om kort en bondig te zijn, zorg er dan zelf ook voor dat dit zo uitgevoerd kan worden en dat de leden ook echt de tijd hebben om een en ander door te nemen en, niet onbelangrijk, ook zelf kunnen toetsen en nazoeken!!!!

Paul

Paul

op February 6, 2022

Discussie titel: Onderhoud en rechtmatigheid besluitvorming na koop

Splitsingsakte is altijd leidend, ook in deze dus, kortgezegd kan men je niet zomaar aan het kontrakt houden welk je getekend hebt bij aankoop, wel dient opgemerkt dat jij zelf eerst splitsingsakte had moeten lezen VOOR aankoop.

Je stelt, raam en deur onderhoud, staat er specifiek onderhoud of word vervanging ook vermeld, onderhoud is schoonmaak en schilderen bijvoorbeeld maar hoeft niet specifiek vervanging te betekenen!!!!

 

wat nu te doen, stuur een brief naar de vvE met jouw bevindingen, stel daarin dat er een nietig dan wel vernietigbaar besluit is genomen in de VvE vergadering en dat je dit besluit dan ook niet zult uitvoeren (extra betaling), verder raad ik je aan de akte goed door te lezen en dan vooral ook met betrekking tot de stemverhoudingen, deze lijkt me ook nogal scheef te liggen, deze komt meestal overeen met de geldelijke bijdrage namelijk en als ik je verhaal zo lees is dit een beetje scheefgetrokken!

 

Uiterlijk moet overeen komen, stel je, als ik je was zou ik de kozijnen van je voorkeur, in de juiste kleurstelling, uitkiezen en dit voor leggen aan de andere eigenaren, vraag hen, schriftelijk, of zij akkoord kunnen gaan met de uitvoering zoals jij deze voor staat, eigenlijk moet dit besluit genomen worden in een VvE vergadering maar een schriftelijk besluit genomen door 100% van de stemgerechtigden mag ook buiten de vergadering genomen worden MITS 100% in stemt met dit besluit!

 

Verder wil ik je erop wijzen dat elk besluit vastgelegd moet worden, het is dus belangrijk dat je de notulen goed doorleest en als de andere leden je vertellen we hebben dit of dat besloten dat jij dan direct moet vragen naar de notulen waarin dit vermeld staat, zijn deze er niet dan is het besluit niet genomen!!!!

Ook moeten deze notulen of besluitenlijst vastgesteld zijn door de ALV (algemene ledenvergadering)