Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Paul

Paul

op March 24, 2023

Discussie titel: EEN BESTUURASSTENT GEZOCHT VOOR EEN COMPLEXE VvE

dit zal moeilijk gaan worden maar niet onmogelijk, al gevraagd aan de huidige beheerder of zij iemand kennen of dat zij deze taak willen gaan invullen?

Paul

Paul

op March 24, 2023

Discussie titel: Balustrade te laag?

Deze bewoners dienen deze verhoging weg te halen op eigen kosten, dit soort van besluiten neem je in de ALV van de VvE en is dus een zaak van de VvE.

nu men dit zelf gedaan heeft moet deze verhoging op eerste aanschrijven weggehaald te worden, doet men dit niet doe je dit als VvE op kosten van de betreffende bewoner!

de verantwoordelijkheid ligt nu dus bij de bewoner(s) die dit gedaan hebben, tegelijk kan men de VvE ook aansprakelijk stellen als deze niet optreed tegen het feit dat deze (nog) niet is opgetreden tegen deze aanpassing aan de publieke ruimte!

Paul

Paul

op March 14, 2023

Discussie titel: deelauto kosten bij VVe

een deelauto is geen taak van de vve, dit mag dus niet onder de vve vallen en al helemaal niet onder de vve-bijdrage.

 

als er mensen zijn die een deelauto willen in de vve moeten zij dit zelf regelen en ook zelf betalen!

 

de mensen die niet mee willen doen hoeven dus niet mee te betalen aan deze deelauto....

 

vve is opgericht om het gebouw in goede staat te houden en nergens anders voor, dingen zoals deelauto, nieuwjaarsreceptie, bijeenkomstan zijn dus duidelijk NIET de taak van een vve!!!!

Paul

Paul

op March 9, 2023

Discussie titel: Blokaansluiting ja of nee

gaat om particuliere aansluitingen zover ik weet en niet om aansluitingen voor algemeen belang voor een heel gebouw.

 

dus een gezamenlijke aansluiting via 1 meter bestemd voor ieder huishouden achter deze ene meter.

Paul

Paul

op March 4, 2023

Discussie titel: kosten onderhoud/vervanging hang/sluitwerk


Irene zei:

Dank voor je reactie Paul! Ja, dat is inderdaad zo tegenstrijdig maar daar in dat artikel spreken ze juist zo duidelijk over de buitengevels, het lijkt dat het in artikel 18.1 over de binnengevels en dus de privé kant van de deuren en kozijnen gaat. Kan je daar nog iets in verduidelijken?G. Gebruik, beheer en onderhoud van de privé gedeelten.

 

dit is uit de inhoudsopgave van MR 1992 waaronder art. 18 valt, kun je dus zien dat art.18 over de privegedeelten gaat, de binnenboel zeg maar.

Alles binnen de gevel is dus voor de eigenaar/bewoner, alles in de buitenschil is voor de VvE waaronder dus de buitengevels MET daarbij het hang en sluitwerk.

Paul

Paul

op March 3, 2023

Discussie titel: kosten onderhoud/vervanging hang/sluitwerk

hier word gesproken over de privé ruimte, de buitenlaag, muren, deuren, ramen, dak enz enz, behoort bij onderhoud vve.

 

sluiting hiervan behoord dus ook bij de vve!

 

zijn wel meer misverstanden over, staat er ook niet echt duidelijk vind ik.

 

lees je echter art.9 punt A erbij word het ineens een stuk duidelijker!!!!

 

a. de funderingen, de dragende muren en de kolommen, het geraamte van het gebouw met de onder - grond, het ruwe metselwerk, alsmede de vloeren met uitzondering van de afwerklagen in de privé gedeelten, de buitengevels, waaronder begrepen de raamkozijnen met glas, de deuren welke zich in de buitengevel bevinden of de scheiding vormen tussen het gemeenschappelijk en het privé gedeelte, de balkonconstructies, de borstweringen, de galerijen, de terrassen en de gangen, de daken, de schoorstenen en de ventilatiekanalen, de trappenhuizen en de hellingbanen, het hek- en traliewerk voor zover het geen privé tuinafscheidingen betreft, alsmede het (standaard) hang- en sluitwerk aan kozijnen welke aan de buitengevel van het gebouw zitten;

 

 

Paul

Paul

op March 1, 2023

Discussie titel: appartementen met collectieve warmtepomp

Ik zou eens beginnen aan de energievraag kant oftewel, het verduurzamen van het gebouw.

 

Als je begint aan de vraagkant maak je hoge kosten op niets.

 

Bij ons bijv. hebben we 1 appartement enkel het dubbelle glas vervangen en roosters verwijderd, ventilatie hebben we opgelost met een wtw en teruggeplaatst a++ glas.

 

Dit gaf als uitkomst een warmtevraag van ongeveer 250 kuub gas p/j, kost zo ongeveer met prijsplafond 375 Euro.

Hang je nu een electrische ketel op, verbruikt ongeveer 2500 KWH a 40 cent  kom je op 1000 Euro p/j, verschil dus van 600 uero MAAR, geen kosten warmtepomp van 4000 Euro, GEEN vervanging van rookgasafvoer en aanvoer kanalen en bovendien onderhoud electrische ketel is minimaal wat ook nog eens ruim 100 Euro p/j scheelt!!!!

 

Plaats je zonnepanelen, als dit kan, zal verbruik nog afgerekent kunnen worden met opbrengst panelen.

 

Kijk dus eerst aan de vraag kant en kijk vervolgens wat de mogelijk en onmogelijkheden zijn!!!!

Paul

Paul

op February 28, 2023

Discussie titel: Beheerders

ik ken er geen maar als je dit wil weten kun je ook gaan zoeken natuurlijk of je er een vind en dan vragen naar vve's die daar aangesloten zijn en daar gaan vragen!

Paul

Paul

op February 25, 2023

Discussie titel: Laadpalen parkeergarage

kijk eens in het ModelReglement 2017 en dan met name punt 28.3, misschien kunnen jullie daarmee uit de voeten!

staat vast op het www!

Paul

Paul

op February 20, 2023

Discussie titel: Onderhoudscontract niet aanwezig bij leverancier

als je deze vraag stelt en deze zit er nog niet op krijg je ook een indicatie van de eventuele meerkosten, ondehoudskontrakt kan wel goedkoper zijn maar als de bijkomende kosten een stuk hoger zijn is het soms beter om toch een net iets duurder kontrakt af te sluiten.