Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Paul

Paul

op November 6, 2022

Discussie titel: Kleine VvE's hoeven zich niet aan reglement en wet te houden volgens de kantonrechter


Bob zei:

Deel mijnerzijds de mening van deelnemers hierboven niet.

Het is een alom bekend feit dat met name kleine VvE´s (lang) niet altijd aan de letter van de wet kunnen voldoen. Vanwege dat gegeven moet worden gehandeld in de geest van de wet- en regelgeving. Naar ik aanneem is dat ook wat de rechter bedoelt te zeggen.

Het is niet uitgesloten dat jouw interpretatie van de rechtsoverwegingen niet correct is. Het advies om in beroep te gaan is dan ook erg voorbarig, en mogelijk zelfs volkomen onterecht. Adviezen daartoe zijn veel te kort door de bocht.

Nu je kennelijk de vonnissen beschikbaar hebt kan je mijns inziens beter de rechtsoverwegingen geanonimiseerd posten, zodat een beoordeling daarvan mogelijk zal zijn.Heb me er eens iets dieper in gegooid en Bob heeft in deze gelijk, los het pragmatische op en leg de cijfers voor aan alle leden met uitleg....

Paul

Paul

op October 26, 2022

Discussie titel: Kleine VvE's hoeven zich niet aan reglement en wet te houden volgens de kantonrechter

eens met hierboven, in hoger beroep gaan maar wel goed onderboud natuurlijk.

Paul

Paul

op October 1, 2022

Discussie titel: Servicecontract en renovatie liftinstallatie

ten eerste, kijk je huidig servicekontrakt na en kijk welke punten je daaruit wilt behouden, neem mee dat er binnen een bepaalde tijd een monteur is bij storing, neem de prijs mee in je kontrakt voor nu en in de toekomstige jaren.

 

denk ook aan een FREQUENTIEREGELING VAN EEN LIFT, als je deze nog niet hebt, scheelt behoorlijk en in verreweg de meeste gevallen kan de stroomaansluiting een of twee stappen naar beneden omdat de liftmotor niet direct volle vermogen vraagt.

 

kooi lift zal nog in orde zijn, bij renovatie moet je vooral denken aan de bewegende delen zoals dus de motor, kabels, toetsenbord in de lift, de algehele aansturing, ophanging van de kabels en de kabels zelf!

Paul

Paul

op September 13, 2022

Discussie titel: Belonen van zelfwerkzaamheid bij onderhoud gemeenschappelijke delen

niet elke maar wel die uitgaven die niet per direct gedaan moeten worden en nee, is niet onwerkbaar maar wel heel transparant!

 

er zijn zeker alternatieven maar daar hadden we het hier niet over!

Paul

Paul

op September 10, 2022

Discussie titel: Belonen van zelfwerkzaamheid bij onderhoud gemeenschappelijke delen

Ruud, het gaat om geld uit de kas van de VvE en daar gaan de leden over en niemand anders, derhalve dient er een besluit door de ALV genomen te worden hieromtrent.

 

bovendien is het zo dat als je meer dan 5 Euro per uur geeft je dit moet melden aan de belastingdienst, de VvE moet dit dan dus doorgeven en de vrijwilliger die dit ontvangt moet dit opgeven bij zijn inkomsten!

 

 

Paul

Paul

op September 9, 2022

Discussie titel: Belonen van zelfwerkzaamheid bij onderhoud gemeenschappelijke delen

in principe niet, zover ben ik het eens met Bob, het word anders als deze buurman ook nog eens beplatingen bij anderen schoonhoud, dan mag er, mits dit besloten is in de alv een vrijwilligersvergoeding uitgekeerd worden, dit is dan maximaal 5 euro per uur, zit ook nog een max per maand en per jaar aan....

 

dan zal wel de beplating bij elke bewoner aangepakt moeten worden onder het gelijkheidsbeginsel van, een ieder is gelijk en dient gelijk behandeld te worden!

 

dit zal waarschijnlijk wat ver gaan voor deze buurman en dan geld dus Bob zijn antwoord!

Paul

Paul

op August 28, 2022

Discussie titel: appartement als kamerverhuur

kijk dan ook wat de gemeente als voorwaarden stelt en de regels omtrent brandveiligheid!

Paul

Paul

op August 26, 2022

Discussie titel: appartement als kamerverhuur

Kijk ook je splitsingsakte na, misschien dat daarin ook nog iets staat mbt kamerverhuur.

 

zoals carla al aangeeft, laat iedere gebruiker/huurder tekenen!

Paul

Paul

op August 23, 2022

Discussie titel: Is een VVE verplicht rookmelders te plaatsen in hal en trappenhuis vanwege opstalverzekering?


Rolando zei:

Dank heren voor alle informatie.

 

Ik lees dus hier dat voor algemene ruimtes geen verplichting geldt, dat maakt de wetgeving wel verwarrend of niet?

Rookmelders in gemeenschappelijke ruimten

De wetswijziging per 1 juli 2022 die rookmelders verplicht voor bestaande VvE’s heeft alleen betrekking op het woongedeelte (Bouwbesluit 2012, artikel 6.21). Voor rookmelders in algemene ruimten zoals trappenhuizen is geen wet- en regelgeving. Uiteindelijk is de gemeente verantwoordelijk voor de handhaving van de brandveiligheid en is de VvE verantwoordelijk om aan de wetgeving m.b.t. rookmelders te voldoen. De VvE kan er wel voor kiezen om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals rookmelders in de trappenhuizen.

Denk ook goed na over de plekken om rookmelders te plaatsen. Een beveiligingsexpert kan adviseren bij het plaatsen van de rookmelders. Het verschilt namelijk per gebouw wat de beste plekken zijn voor het plaatsen van de melders. Ook is het de vraag hoeveel rookmelders noodzakelijk zijn.

Het doel van een VvE moet zijn het verbeteren van de veiligheid in het gebouw, niet het voldoen aan de minimale wettelijke regels.

 ik zie de verwarring niet eerlijk gezegd, bestaande bouw niet nieuw geboud wel!