Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Paul

Paul

op May 26, 2015

Discussie titel: art.109 lid 2 BW 5

gezamelijk een zaak aanspannen bij het kantongerecht om de splitisngsakte aan te passen naar de juiste stemverhouding voor jullie complex, lijkt me aardig onredelijk zoals het nu is...

Paul

Paul

op May 24, 2015

Discussie titel: Verantwoordelijkheid VVE-Eigenaar

als de VVE ergens bij moet voor onderhoud moet de VVE dit weer herstellen in de oorspronkelijke staat...

Paul

Paul

op May 21, 2015

Discussie titel: Kleine VvE's - Geen vangnet bij problemen

jij bent belanghebbende in deze en het lijkt mij dus dat je eigen rechtsbijstand voor jouw op moet komen???

 

wil deze dat helemaal niet kun jezelf een procedure starten bij de rechtbank (kanton) en jezelf daar verdedigen, vergeet in dat geval vooral niet om te vragen om de zogenaamde beheerder aansprakelijk te stellen voor de kosten, ook die jij zelf maakt...

Paul

Paul

op May 20, 2015

Discussie titel: WA verzekering VVE

stuur deze ander een aangetekend schrijven dat u de vve levend wil maken en zet daarin de datum van vergadering, reageert hij niet, dan maar niet dan kunt u zelf een reservefonds op starten door daarin geld te gaan storten, stuur deze ander, ook weer aangetekend een sommatie om geld over te maken binnen 14 dagen, doet deze dit niet vraag dan aan de rechter om deze te dwingen met eventueel niet voldoen , weigering dus en boete daarop...

Paul

Paul

op May 20, 2015

Discussie titel: stemmen tellen

stemmen ronselen en verplicht iets laten stemmen is op zijn minst laakbaar, sterker, frauduleus, u kunt als u dat wilt getuigen verzamelen naar de rechter stappen en dit soort stemmingne nietig laten verklaren, verder vind ik dat degenen die dan zo stemmen een stelletje slapjanussen dat zij zich zo laten gebruiken.

 

ook kunt u trouwens dit bestuur door de rechter laten verwijderen en een nieuw bestuur aan laten stellen...

Paul

Paul

op May 20, 2015

Discussie titel: Kleine VvE

verdiep je dan maar eens in het betreffende modelreglement...

Paul

Paul

op May 18, 2015

Discussie titel: stemmen tellen

gewoon bij elke stemming een schriftelijke stemming eisen, dat mag u als eenling doen en daar MOET gehoor aangegeven worden, dan moet er een stemmenteller (2) gekozen worden buiten het bestuur en de stemming word zo onafhankelijk geteld...

 

 

Paul

Paul

op May 18, 2015

Discussie titel: positie van eigenaren-bewoners t.o.v. eigenaren-verhuurders

wat je zou kunnen doen is het volgende, verhuurder/eigenaar een schrijven ter hand stellen dat als zij niet op de vergadering verschijnen, geen machtiging verstrekken zij automatisch accoord gaan met de genomen besluiten van de wel aanwezige leden, dit zal juridisch dichtgetimmerd moeten worden uiteraard maar hiermee heb je of kun je een meerderheid van stemmen verkrijgen, zelfs een kwalitatieve meerderheid...

Paul

Paul

op May 17, 2015

Discussie titel: Televisieschotel

bestuur mag eisen dat buurman deze schotel verwijderd, liefst via een aangetekend schrijven doet buurman dit niet mag er zelfs in veel gevallen een boete opgelegd worden en via de rechter een uitspraak gevraagd...

Paul

Paul

op May 16, 2015

Discussie titel: RvS

dat zeg ik, ze zijn gewoon "te lui" om iets te doen, als ze opstaan moeten ze zelf aan de bak omdat dan het zittende bestuur misschien opstapt en ja, dat wil men niet in demeeste gevallen...