Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Van Essen

Van Essen

op August 16, 2022

Discussie titel: ALV en concept notulen zijn ineens vastgestelde notulen

Bij onze VvE in Lelystad krijgen we, zo lijkt het, een van tevoren opgesteld epistel met enkele wijzigingen van de inbreng van de leden bij deze ALV. Het lijkt wel een uitgeschreven preek van een dominee/voorganger. Het doel lijkt om bij de stemming steeds voor alle items 100% instemming te krijgen.

Maar dan een jaar verder worden de notulen besproken en bestuur stemt in met de opmerkingen van de leden en het is echt waar, op het eind van dit agendapunt worden de concept notulen zonder enige en overeengekomen aanpassingen meteen definitief.

De voorzitter plaatst dan zijn handtekening en de nog steeds genoemde concept notulen zijn ineens definitief. De zaak manipuleren heet dat, vind ik. En daarom worden deze definitieve concept notulen ook nimmer gepubliceerd in Twinq. En de secretaris zit er als een "watje" bij en regelt dus niets.

Van Essen

Van Essen

op August 16, 2022

Discussie titel: ALV en concept notulen zijn ineens vastgestelde notulen

Bij onze VvE in Lelystad krijgen we, zo lijkt het, een van tevoren opgesteld epistel met enkele wijzigingen van de inbreng van de leden bij deze ALV. Het lijkt wel een uitgeschreven preek van een dominee/voorganger. Het doel lijkt om bij de stemming steeds voor alle items 100% instemming te krijgen.

Maar dan een jaar verder worden de notulen besproken en bestuur stemt in met de opmerkingen van de leden en het is echt waar, op het eind van dit agendapunt worden de concept notulen zonder enige en overeengekomen aanpassingen meteen definitief.

De voorzitter plaatst dan zijn handtekening en de nog steeds genoemde concept notulen zijn ineens definitief. De zaak manipuleren heet dat, vind ik. En daarom worden deze definitieve concept notulen ook nimmer gepubliceerd in Twinq. En de secretaris zit er als een "watje" bij en regelt dus niets.

Van Essen

Van Essen

op August 16, 2022

Discussie titel: ALV en concept notulen zijn ineens vastgestelde notulen

Bij onze VvE in Lelystad krijgen we, zo lijkt het, een van tevoren opgesteld epistel met enkele wijzigingen van de inbreng van de leden bij deze ALV. Het lijkt wel een uitgeschreven preek van een dominee/voorganger. Het doel lijkt om bij de stemming steeds voor alle items 100% instemming te krijgen.

Maar dan een jaar verder worden de notulen besproken en bestuur stemt in met de opmerkingen van de leden en het is echt waar, op het eind van dit agendapunt worden de concept notulen zonder enige en overeengekomen aanpassingen meteen definitief.

De voorzitter plaatst dan zijn handtekening en de nog steeds genoemde concept notulen zijn ineens definitief. De zaak manipuleren heet dat, vind ik. En daarom worden deze definitieve concept notulen ook nimmer gepubliceerd in Twinq. En de secretaris zit er als een "watje" bij en regelt dus niets.

Van Essen

Van Essen

op August 16, 2022

Discussie titel: jarroverzichtbank in twinq


Pharus_kascom. zei:

Hallo mede gebruikers.
Ik doe de kascontrole voor de Vve die de administratie enzv uitbesteed aan een Vve beheer firma.
Ik zal geen namen noemen om geen problemen te veroorzaken.
Die firma gebruikt Twinq  zoals de vorige Vve beheer. we zijn in 2019 over gegaan van de ene naar de andere.
In 2028 bij de vorige Vve beheer firma konden we onder "lVvE Portaal\Administratie\Financiën\Jaaroverzicht bank"
De jaar eind afschriften van de banken zien in PDF.
Nu is er bij de nieuwe Vve beheer firma een nieuwe versie van Twinq in gebruik genomen en men zegt dat
het is niet mogelijk is om een jaar overzicht van de banken daar op te slaan.
Dat lijk mij niet waar kan iemand uitleggen of vertellen in de gebruiks-aanwijzing hoe dit te doen.
Dit scheelt elk jaar aardig wat tijd en heen en weer geEmail om de gegevens te krijgen.
Zie bijlage.
Bij voorbaad dank

PeterInformeer gewoon bij Twinq. Misschien kan Twinq meekijken met je op jouw Twinq. Er zijn trouwens ook eigen besturen die als een soort Taliban op Twinq zitten en er nauwelijks iets in publiceren. Bestuur denkt dat het de baas is en heeft min of meer lak aan de ALV.

Van Essen

Van Essen

op August 16, 2022

Discussie titel: jarroverzichtbank in twinq


Pharus_kascom. zei:

Hallo mede gebruikers.
Ik doe de kascontrole voor de Vve die de administratie enzv uitbesteed aan een Vve beheer firma.
Ik zal geen namen noemen om geen problemen te veroorzaken.
Die firma gebruikt Twinq  zoals de vorige Vve beheer. we zijn in 2019 over gegaan van de ene naar de andere.
In 2028 bij de vorige Vve beheer firma konden we onder "lVvE Portaal\Administratie\Financiën\Jaaroverzicht bank"
De jaar eind afschriften van de banken zien in PDF.
Nu is er bij de nieuwe Vve beheer firma een nieuwe versie van Twinq in gebruik genomen en men zegt dat
het is niet mogelijk is om een jaar overzicht van de banken daar op te slaan.
Dat lijk mij niet waar kan iemand uitleggen of vertellen in de gebruiks-aanwijzing hoe dit te doen.
Dit scheelt elk jaar aardig wat tijd en heen en weer geEmail om de gegevens te krijgen.
Zie bijlage.
Bij voorbaad dank

PeterInformeer gewoon bij Twinq. Misschien kan Twinq meekijken met je op jouw Twinq. Er zijn trouwens ook eigen besturen die als een soort Taliban op Twinq zitten en er nauwelijks iets in publiceren. Bestuur denkt dat het de baas is en heeft min of meer lak aan de ALV.

Van Essen

Van Essen

op September 22, 2020

Discussie titel: Bewaren butagasfles in appartementsgebouw VvE


Bob zei:

Leuk bedacht, maar op grond van dat artikel kun je de "opslag" (lees bewaren) van een enkele fles butagas absoluut niet verbieden.

"Nergens" blijft het antwoord.Afgelopen dag zag ik dat er op iedere gasfles, bij o.a. de Gamma, en ook die in ons gebouw, staat dat die gasflessen niet bewaard mogen worden in een (hier dus) ongeventileerde ruimte. Er komt dus meer bij kijken (= niet wegkijken) da alleen een MR 1992 (of een ander jaar). Veiligheid en andere wetten (o.a. ARBO) spelen dus ook een rol. Bijvoorbeeld dat de ruimte geventileerd moet zijn en een plafonhoogte moet hebben van minimaal 5.00 meter. 

Van Essen

Van Essen

op September 22, 2020

Discussie titel: Bewaren butagasfles in appartementsgebouw VvE


Bob zei:

"Waar in het Reglement van 1992 kan ik vinden dat je geen brandbare stoffen mag bewaren in een gesloten berging zonder ventilatie."

Nergens.Dus in: MR 1992 Artikel 18, lid 5

Van Essen

Van Essen

op September 22, 2020

Discussie titel: Bewaren butagasfles in appartementsgebouw VvE


Bob zei:

"Waar in het Reglement van 1992 kan ik vinden dat je geen brandbare stoffen mag bewaren in een gesloten berging zonder ventilatie."

Nergens.Dus in MR 1992 Artikel 18, lid 5. 

Van Essen

Van Essen

op July 15, 2020

Discussie titel: Bewaren butagasfles in appartementsgebouw VvE

Bij onze VvE met 66 appartementen wordt een goed gevulde gasfles met inhoud bewaard. Waar in het Reglement van 1992 kan ik vinden dat je geen brandbare stoffen mag bewaren in een gesloten berging zonder ventilatie. En direct onder de appartementen op de eerste verdieping. Graag een handreiking.

 

Van Essen

Van Essen

op May 18, 2019

Discussie titel: CV ketels


Jeanne zei:

CV ketels

Graag zou ik willen weten wat de eisen zijn voor een appartementencomplex wat betreft  nieuwe CV ketels. Wanneer mogen deze officieel niet meer geplaatst worden in een appartement ?De VVE moet zorgen voor een veilig afvoerkanalen. Volgens uitspraak van de rechter in Arnhem op 19 maart 2019 is iedere eigenaar vrij om een CV-ketel te plaatsen van een merk die hij of zij zelf wil. Moet wel overeenkomen met de andere technische specificaties en ketel MOET een terugslagklep hebben. Opdragen aan één installateur is i.v.m. concurrentie verboden.