Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Forma

Forma

op December 12, 2021

Discussie titel: Grootboek

Mag een lid over een boekjaar alle gedane uitgaven inzien? Dus niet alleen de leden van de kascommissie.

Forma

Forma

op December 5, 2021

Discussie titel: Inzage Exact Online

Recent is het beheer van onze VvE onderegebracht bij een externe beheerder. Deze hanteert het systeem Excact Online. Volgens hun kunnen bewoners daartoe niet online gegevens inzien. Alles dient telefonisch of per mail te geschieden. Hebben meer gebruikers deze ervaring? 

Forma

Forma

op November 10, 2021

Discussie titel: Rol ALV bij overstap naar een externe beheerder

Binnenkort stappen wij over naar intern beheer naar extern beheer. Moet het voorstel voor een reeds gekozen externe beheerder voorgelegd worden aan de Algemene Ledenvergadering? Of mag het bestuur dat zelf besluiten?

Forma

Forma

op February 9, 2021

Discussie titel: Vertrek lid kascommissie

Beste forumleden,

Binnen onze kascommissie trekt een lid zich tussentijds terug.

Hoe nu verder? Wat zijn de consequenties? 

Forma

Forma

op December 21, 2020

Discussie titel: Mondkapjes


Paul zei:

NEEMaar een centrale hal en lift is toch ook toegankelijk voor bewoners en de nodige bezoekers?

Forma

Forma

op December 21, 2020

Discussie titel: Aanwezigheid bestuur bij controle kascommissie

Moet de jaarlijkse kascontrolecommissie de controle plegen in aanwezigheid van het bestuur?
Mag de kascontrolecommissie papieren bescheiden meenemen naar een andere controlelocatie dan bij het bestuur? Dit om het nodige voorwerk te kunnen doen.

Forma

Forma

op December 1, 2020

Discussie titel: Mondkapjes

Is het ook in een centrale hal van een appartementencomplex verplicht m.i.v. 1 december een mondkapje te dragen? En ook in de lift. Mij lijkt van wel.

Forma

Forma

op October 11, 2019

Discussie titel: Brandblussers

Zijn brandblussers in een appartementencomplex verplicht?