Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

VvE alert

VvE alert

op January 11, 2022

Discussie titel: Liften voorzien van UVC lamp(en)

Kantoren, ziekenhuizen, parkeergarages, grote gebouwen, sportclubs, scholen  enz. hebben dus kankerverwekkende UV-C lampen.

UV-C lamp is in dit geval bedoeld tegen corona virusverspreiging in liften waar mensen te vaak zonder mondkapje hoesten en kletsen. Tja, niet iedereen houdt zich aan veiligheidsvoorschriften omdat velen denken en domweg beweren na vaccinatie met die OR-code niet meer besmettelijk te zijn. Niemand die met boodschappentassen en hond  via de trap naar de 10e etage loopt en niet de lift neemt. 

Philips heeft meerdere keuzes in UV-c lampen. Uiteraard dient de voorschriften in acht genomen te worden.. Ik heb zelf een UV-c lamp die ik aanzett ijdens afwezigheid en bij thuiskomst de ruimte goed ventileer. 

https://www.lighting.philips.nl/prof/binnenverlichting/uv-c-disinfection-devices/aan-het-plafond-gemonteerd-uv-c-luchtventilatiesysteem-voor-desinfectie

Enfin. Chirurgische kapjes is nu verplicht. Ben benieuwd of mensen zich hieraab houden. 

VvE alert

VvE alert

op December 24, 2021

Discussie titel: Liften voorzien van UVC lamp(en)

Voorstel aan de Overheid: alle liften voorzien van UVC (LED-TL)LAMPEN  verplicht stellen als essentieel corona veiligheidsmaatregel. RIVM, OMT, het Kabinet gebieden 1,5 m afstand gevolgd door de QR-code en een lockdown. In liften dreigt het grootste besmettingsgevaar. Te vaak stappen meer dan 2 personen de lift in zonder mondkapje.

VvE alert

VvE alert

op December 22, 2021

Discussie titel: ALV rechtsgeldig?

Sedert november 2019 heeft de bestuurder nu ruim 2 jaar geen vergadering gehouden voor 123 appartementeneigenaars. Nog triester: deze beroepsmatig gehonoreerd bestuurder heeft helemaal niets van zich laten horen, alleen de jaarcijfers maar geen begrotingen vertrekt, geen CV U.A. jaaroverzichten.  Deze bestuurder incasseert maandelijks wèl zijn vergoedingsdeel dat wordt als 'courtage' geboekt. Zijn VvE beheerovereenkomst takenlijst  vermeldt o.a.: 'het verstrekken van kwartaaloverzichten van uitgevoerde werkzaamheden' en ''het toezicht houden op naleving van de regels voortvloeiende uit het reglement van splitsing, het Huishoudelijk Regelement en de overige door de Nederlandse Wet gestelde regels.'  'Het jaarlijks opstellen van een begroting voor het daarop volgende jaar.'  Niets van voornoemde is gebeurd. De bestuurder is paar keer aangeschreven en verzocht zijn taken uit te willen voeren gezien de corona beperkingen. Hij meent dat eerst de jaarcijfers (van 2 jaar) goedgekeurd moeten worden alvorens de begrotingen te verstrekken.  Zomer 2020 en 2021 was voldoende gelegenheid coronaveilig te vergaderen bij o.a. van der Valk, ondanks schriftelijke en mondelingen belofte voor 15 sept. 21 te vergaderen. Maar nee., weer geen ALV of reactie. inmiddels neemt achterstallig onderhoud toe omdat schilder- en herstelbesluiten ook niet meer uitgevoerd worden. Deze bestuurder wenst geen digitaal VvE software te gebruiken voor ledeninzage. Ben zelf VvE  bestuurder en. bestuurslid geweest bij diverse VvE 's en herken veel misstanden. Tegen vergelijkbare vergoeding kan de VvE kiezen uit professionele gecertificeerde bestuurders. Waarom niet gedaan? Leden distantiëren zich liever van hun verantwoordelijkheid en geloven liever de bestuurder die beweert rustig dat ik onzin verkondig, hij liegt zelfs dat ik achter zijn rug om de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering heb opgezegd, ik heb de bestuurder wel erop aangesproken omdat er helemaal geen VvE bestuur is, dus geen bestuursleden. Ik vrees dat zolang de leden de koppen in het zand blijven steken deze goed betaalde bestuurder over de VvE de  baas blijft spelen  zolang overige leden niets ondernemen. Procederen wegens aantoonbare misstanden is een lange dure weg. Lang verhaal, veel misstanden. 

VvE alert

VvE alert

op July 28, 2021

Discussie titel: Geen ALV voorzitter, geen reservefonds tekengevolmachtigde.

 

De extern VvE bestuurder hanteert helaas geen digitale VvE administratie. (er is geen VvE bestuur) Door corona is inmiddels 1½ jaar niets van hem vernomen, geen ALV, ondanks zijn VvE beheerovereenkomst ieder kwartaal een verslag over verrichte werkzaamheden. Alleen de jaarlijkse exploitatiecijfers 3019 en 2020 zijn verstrekt zonder de begroting voor volgend jaar2021 en 2022. Volgens de bestuurder moeten eerst de jaarcijfers 2019 en 2020 goedgekeurd worden alvorens de begrotingen verstrekt worden. Weet iemand waar dat staat in de wet of welke reglementen dat de begroting pas na  goedkeuring jaaroverzicht kan worden verstrekt? 

VvE alert

VvE alert

op July 28, 2021

Discussie titel: Geen ALV voorzitter, geen reservefonds tekengevolmachtigde.

De destijds nieuwe extern bestuurder heeft de ALV voorzitter bij KvK ingeschreven als 'bestuurder' hierbij opgemerkt dat deze VvE geen eigen bestuur heeft, dus geen VvE bestuursleden. Na de opmerking dat de  KvK inschrijving niet correct is mailt de bestuurder dat het volgens de KvK niet anders kan, maar hij is geen bestuurder.  

Na aftreden en herbenoeming van deze ALV voorzitter is hij SAMEN met de extern bestuurder als ‘functionaris’ ingeschreven.  De extern beroepsmatige bestuurder is geen VvE lid, mag/kan hij ook reservefonds gemachtigde zijn?

De extern beroepsmatige bestuurder is geen VvE lid, desondanks heeft de bestuurder voor de ALV voorzitter zonder bestuursfunctie, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten (zonder ALV medeweten) om reden dat de ALV voorzitter optimaal betrokken wordt bij beheer werkzaamheden, zonder VvE medeweten/besluit. Na opmerkingen mailt deze bestuurder dat hij bij aanstelling (door de werkgroep) nadrukkelijk de opdracht heeft meegekregen de ALV voorzitter optimaal te betrekken bij het beheer. Uit de 6 kandidaten is deze bestuurder door de werkgroep gekozen, vervolgens zonder verdere informatie of offertes aan de ALV voorgedragen. De ALV stemde in. 

Destijds is voor de ALV voorzitter KvK gevolmachtigde formulier 13 overhandigd maar verworpen. De ALV voorzitter is inmiddels verhuisd.  Wat is hier goed of fout gegaan volgens dit relaas.

VvE alert

VvE alert

op February 6, 2019

Discussie titel: Tijdens ALV leden verhuur, verhuizingen en overleden leden met naam meedelen

De extern bestuurder (er is geen VvE bestuur) mailde het heel normaal te vinden leden e-mails en privé aangelegenheden te delen met de ALV voorzitter. Met alle roddelgevolgen van dien. Tijdens ALV en in notulen vermeldt de voorzitter appartementen verhuur en  verkoop met desbetreffend huisnummer alsmede overleden leden bij naam. Gelet op de AVG wet, zijn de voorzitter en de bestuurder hiertoe bevoegd ? Dient een ALV voorzitter discreet te zijn en in voornoemde aangelegenheden VvE leden geheimhouding te betrachten? 

VvE alert

VvE alert

op February 6, 2019

Discussie titel: Geen ALV voorzitter, geen reservefonds tekengevolmachtigde.

Onlangs is een ALV besluit genomen inzake reservefonds uitgaven. Er is geen KvK ingeschreven reservefonds tekengevolmachtigde ALV voorzitter. Mag de (extern gehonoreerde) VvE bestuurder in dit geval reservefonds uitgaven ondertekenen? Zo nee, wat is de oplossing in deze kwestie ?