Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

VVE Praat

VVE Praat

op July 20, 2019

Discussie titel: Bestemming in splitsingsakte niet gedefinieerd --> winkel omzetten naar woning & impact VVE

Beste VVE (ervarings) deskundigen, 

Ik ben onderdeel van een VVE van 50 leden. Mijn object is een winkel, die ik wil omzetten naar wonen. Een paar feitjes: 

  • Er kan aan het bouwbesluit verbouw 2012 voldaan worden met kleine ingrepen.
  • Het bestemmingsplan van de gemeente staat wonen toe, en er wordt aan de parkeernorm voldaan
  • Het huishoudelijk regelement van de VVE is vrij summier en zegt niets over bestemmingen/gebruiksfunctie.
  • Het modelregelement van 1973 is van toepassing.
  • In de splitsingsakte staat bij de woningen vermeldt dat het om wonen gaat. 
  • Bij de winkel staat de bestemming/gebruiksfunctie niet gespecificeerd. Er wordt slechts gesproken over ''een ruimte van 70m2 op de begane grond'' zonder aan te geven dat het bedrijfs of winkel ruimte is. 

Hoe ik dit lees: ik kan zonder tussenkomst van de VVE direct met de gemeente de functiewijziging doorvoeren. Wonen op de begane grond kan namelijk door de VVE op basis van de regelementen niet verboden worden. 

Klopt mijn denkwijze?

1000x dank!!

Jan (VVE Praat)