Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

VvE Bastion

VvE Bastion

op January 18, 2022

Discussie titel: Garantiegeval of niet

De verrotte stelkozijnen zijn inmiddels alle vernieuwd. Een hele operatie maar het is voltooid. De opdrachtgever (voor de bouw en tevens eigenaar van de huurwoningen) en aannemer zijn overeengekomen om de kosten te delen. Na de reparatie waren er helaas nog steeds op verschillende plaatsen lekkagemeldingen. Zoals eerder genoemd verdenken wij de slechte constructie van de dakopstand. Door de opdrachtgever is het rapport van BDA (Bureau Dakadvies) nogmaals kritisch bekeken. Na een second opinion door Trition Lekkageonderzoek heeft de opdrachtgever besloten de dakopstand in z'n geheel te gaan vernieuwen en de kosten hiervoor op zich te nemen. Daarvoor zijn wij, als VvE, de opdrachtgever natuurlijk zeer erkentelijk. Zonder juridische tussenkomst komt dit verhaal dan toch na 6 jaar steggelen tot een goed einde. Hopelijk zijn na het vernieuwen van de dakopstand de lekkages verleden tijd.

VvE Bastion

VvE Bastion

op August 23, 2021

Discussie titel: aanwezigheid bij een vergadering


Paul zei:

als je de aanwijzingen volgt welk het kabinet uitgevaardigd heeft kan iedereen aanwezig zijn mitts de anderhalve meter regel gehandhaaft kan worden, kan dit niet dan is er geen keus of er moet uitgeweklen worden naar een andere locatie....

 

wettelijk gezien kan het bestuur dit niet vragen!Wettelijk niet, maar in deze tijd is de wetshandhaver coulant. Wat is er inderdaad op tegen dat per appartement 1 vertegenwoordiger aanwezig is of vertrouwen ze elkaar niet? Wees toch redelijk en doe niet moeilijk!

VvE Bastion

VvE Bastion

op August 21, 2021

Discussie titel: Voorstel AMvB Notificatie laadpalen dwarsboomt collectieve oplossingen


Bob zei:

En Wim, voor jouw eigen voorbereiden kijk eens hier:

https://www.vvebelang.nl/posts/stappenplan-voor-laadpunten-277/De brochure "Laadoplossingen voor elektrische auto's binnen de VvE" is zelfs met een kleine lettergrootte nog 46 pagina's!.
Mogen wij dan nog spreken van een brochure, nee het is een boekwerk! 
Door deze kleine letters is het nog eens moeilijk leesbaar ook.


 

VvE Bastion

VvE Bastion

op August 21, 2021

Discussie titel: Garantiegeval of niet


VvE Bastion zei:

Beste Bob en Paul en volgers,

Bedankt voor al jullie reacties en adviezen.

Ondertussen zijn bij de eerste twee appartementen door de aannemer/opdrachtgever de stelkozijnen vervangen (in totaal 30 meter lengte). Het bleek dat het niet voor zijn tijd was. De onderkant was op de meeste plaatsen totaal vermolmd, vooral onder de staanders van de kozijnen. Als oorzaak van alle ellende heeft de aannemer het steeds over de capillaire werking tussen kozijn en de draagconstructie. Wij als VvE zijn hier niet van overtuigd en zijn nog steeds van mening dat het water op de een of andere manier via de holle kozijnen van boven komt. De constructie van de borstwering van het dak versterkt onze mening. Wij hebben een onderzoek laten starten door Bureau Dak Advies. De uitkomst van dit onderzoek zien wij met spanning tegemoet.

De uitkomst van dit onderzoek zal ik op deze site met jullie delen.Wij zijn inmiddels bijna 3 jaar verder. De stelkozijnen zijn vernieuwd en de kosten zijn door de opdrachtgever en bouwer gedragen. Het onderzoek door BDA Bureau Dakadvies tijdens het herstel heeft niet helemaal kunnen uitwijzen waar de lekkages vandaan komen. De lekkages duren nog steeds voort en werken zelfs door naar 2 etages lager. Wij hebben onderzoeksbureau Trition daarom gevraagd een tweede onderzoek uit te voeren. Uit hun rapport blijkt onomstotelijk dat de boorsdoener de dakopstand is. Deze is verkeerd getekend en geconstrueerd, mede gezien de plaatsing van het gebouw aan de kust. Nu is wel angetoond dat het water via de dakopstand en daarna tussen de luifel/dakplaten door naar beneden loopt. Hier hebben wij nu probleem no.2. Wie is verantwoordelijk en wie gaat herstellen en betalen? Een raming is dat dit zeker €35000 gaat kosten. Wij hebben goede hoop dat de opdrachtgever van de bouw de verantwoording op zich neemt. De toezegging hebben wij nog niet. Afwachten!

VvE Bastion

VvE Bastion

op August 15, 2021

Discussie titel: Liftonderhoud

Wij hebben nu een contract met Kone, maar vinden deze nogal aan de prijs en wij zijn op zoek naar een andere aanbieder.
Van Bellboy hebben wij een offerte ontvangen en die zag er prima uit. Prijzen van groot onderhoud schelen duizenden euro's met Kone.
Ook de MJOB ziet er overzichtelijk uit, hierdoor weten wij ongeveer wat wij de eerste 10 jaar kunnen verwachten.

Heeft iemand ervaring met Bellboy, die zij met ons willen delen?

 

VvE Bastion

VvE Bastion

op March 30, 2020

Discussie titel: Deurautomaten en wetgeving

Wij hebben in ons complex 9 automatische deuren waaronder 2 schuifdeuren (entree).
De deuren zijn in 2006 in gebruik genomen (de Europese norm EN 16005 geldt dus niet voor ons) en wij hebben een onderhoudscontract.

Op één deur na werken ze volgens ons nog prima, maar toch kregen wij na het recente bezoek van de servicemonteur van Assa Abloy het advies om de deuren te reviseren, omdat zij veroudering vertonen.
Hiervoor is inmiddels een offerte ontvangen (kosten ca. €7000).

Eén van de items is het aanpassen van de twee schuifdeuren aan genoemde norm. In 2018 hebben wij al eens een offerte ontvangen voor hetzelfde en toen afgewezen, omdat wij het toen niet nodig achten.
Daar zij weer met dit voorstel komen, rijst de volgende vraag.

Moeten wij dit nu wel of niet laten uitvoeren?

Als wij deze aanpassing naar de nieuwe norm afwijzen. Hoe zit het dan met eenmogelijke aansprakelijkheid als er een veiligheidsprobleem optreedt dat aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid?

Graag jullie mening

VvE Bastion

VvE Bastion

op March 30, 2020

Discussie titel: Onderhoud aan uw schuif of draaideur


Invent zei:

Heeft u automatische schuif en of draaideuren?

Dan heeft u met uw VvE te maken met een verplicht onderhoud volgens de EN16005 normering.

Wij als Invent automatischedeuren leveren en onderhouden schuif en draaideuren, wij hebben een Zwitsers product die van zeer hoge kwaliteit is.

Ook zijn wij een relatief kleine organisatie dus geen callcenter maar altijd direct contact en snelle service.

Gaat u over naar ons voor uw onderhoud dan zijn wij altijd 10% goedkoper als een van onze concurrenten,

Ik hoor graag wat we voor uw VvE kunnen doen.Dit is een discussie-forum en geen reclamezuil!

VvE Bastion

VvE Bastion

op March 30, 2020

Discussie titel: Aanschaf/onderhoud buiten onderhoud om


elro zei:

Onze VVE (8 appartementen) heeft te maken met het Modelreglement van 2006 en ik heb een vraag met betrekking tot "buiten het gewone onderhoud vallende uitgaven", bv de aanschaf van een vlaggenstok met vlag.
Voor deze besluiten geldt bij stemming een kwalitatieve meerderheid van 2/3.
Indien deze meerderheid behaald wordt:
a. kan een eigenaar als tegenstemmer weigeren mee te betalen?
b. hoe is dit als er in het HR is vermeld dat in deze gevallen een afwijkende kostenverdeling wordt toegepast? (aanvulling onder art 52.9)  bv. 1/8 i.p.v. het splitsingsbreukdeel.
c. valt het onderhoud van deze nieuwe zaak in de jaren erna onder het reguliere onderhoud met de gewone breukdeel kostenverdeling? Wij, als bestuur van onze VvE, hebben een mandaat gekregen van de ALV om voor uitgaven kleiner dan €3000 geen toestemming te hoeven vragen. Dit werkt heel plezierig en makkelijk. Temeer omdat wij heel veel zelf proberen te doen. Voor de aankoop van kleinere zaken hoeven wij niet te wachten tot een ALV en/of hoef je niet bij de leden langs voor toestemming.

VvE Bastion

VvE Bastion

op March 30, 2020

Discussie titel: Electrische deurautomaten in appartement


CS zei:

Waar ik benieuwd naar ben is de prijs, voor in ons geval 10 tot 11 deuren.Er zijn in Nederland diverse leveranciers van automatische deuren (dus niet alleen Assa Abloy). Denk niet alleen aan de aanschafsprijs, maar ook aan de servicekosten en kosten van onderhoud. Wij hebben 9 Abloy deuren, servicecontract (Bronze) kost ons €670 p/j.
De deuren zijn 14 jaar in gebruik, nu moet er al een aandrijving vervangen worden á € 1400 en voor de andere deuren kregen wij een offerte van €7000 om deze geheel "in orde" te maken. It's all in the game, maar toch iets om rekening te houden met de MJOP.

VvE Bastion

VvE Bastion

op December 1, 2019

Discussie titel: Zonnepanelen


Paul zei:

Dak is gezamenlijk bezit en je moet dus inderdaad toestemming vragen aan de vergadering om hier gebruik van te maken voor bijvoorbeeld het plaatsen van ZP, als de vergadering nee zegt in meerderheid houd het op, wel kun je nog naar de rechter toe stappen om een vervangende toestemming te vragen..

 

Als VvE kun je ook besluiten om gezamenlijk ZP te plaatsen en de opbrengst ten goede laten komen van het verbruik van de VvE, op zich klopt de redenatie dus, wel dient dan de VvE dan te besluiten om deze panelen gezamenlijk van uit de VvE-kas te betalen, bovendien dient dan de vergadering een besluit te nemen hoe deze panelen te bekostigen, of dit uit de reserves ontrokken mag worden of dat dit betaald word bijvoorbeeld doormiddel van een eenmalige betaling door de leden...

 

 Ons gebouw bestaat uit 19 appartementen, 7 koop- en 12 huurwoningen. Het gebouw heeft een plat dak. De VvE-leden hebben er unaniem in toegestemd dat iedere bewoner 1/19 deel van het dak mag gebruiken om zonnepanelen te plaatsen. Na 13 jaar heeft één lid hiervan gebruik gemaakt, het loopt dus niet zo'n vaart.