Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Karolien

Karolien

op August 21, 2021

Discussie titel: ondersplitsen of niet?


Paul zei:

kunt u de huidige splitsingsakte eens toevoegen?kan dit in een PB? er staan nl ook persoonsgegevens in......?

Karolien

Karolien

op August 20, 2021

Discussie titel: ondersplitsen of niet?

Er zit een geschil an te komen binnen onze VVE.

Onze Vve bestaat nu uit index I: appartement bg en 1welke zijn samengevoegd (niet binnen een ake genoteerd, wel met veergunning) en appartement 2 , welke wordt verhuurd door eigenaar van index 1

Index2; ons appartement op 3e en 4de etage. 

Er is een akte van splitsng in appartementsrechten uit 1997  (modelovereenkomst uit 1970 ofzo) waarin  bovenstaande is opgenomen alsmede dat alles aangaande het dak voor de eigenaar van index 2 is.  alle balkons zijn voor eigenaren afzonderlijk. wij hebben index 2 vorigjaar gekocht   nadat we deze 20jaar gehuurd haden, van dezelfde eigenaar.   inmiddels is dak geisoleerd en vervangen en zijn zo goed las alle kozijnen vervangen/ dubbelglas geplaatst bij ons appartemnt.  Omdat index 1 10 jar geleden op eigen kosten kozijnen en dubbel glas heeft geplaatst op bg/ 1 hg  hebben ze geweigerd ons deel uit de VVE te betalen (welek ook geen resesrvepot heeft en pas 1 jaar geleden opgericht is)

Het probleem: index 1 heeft nu een splitsings vergunning van de gemeente om  bg en 1 hoog te splitsen van 2 hoog en staat op het punt bg/1hg te verkopen, 2 hoog blijft in verhuurde staat in zijn bezit.

Index 1 zegt dat er geen nieuwe  splitsingsacte nodig is, maar dat alleen de index nummers aangepast hoeven te worden en ze zijn bereid  een schrijven aan de akte toe te voegen dat de kosten om ramen/ kozijnen die ooit vervangen  moeten worden op 2 hoog, voor de eigenaren  2 hg zijn en niet wonder de vve valt...

Index 1 stelt 

- of jullie tekenen voor het aanpassen van alleen de index nummers en dan blijft de VVE zoals die is met alleen de wijziging dat er 3 partijen zijn;stemrecht 1:1:1 en kosten verdeling 2/5-1/5-2/5

-of wij weigeren te tekenen en dat kan hij een  ondersplitsing aan gaan zonder toestemming van de vve

Zijn verkopende makelaar adviseert juist om de splitsings akte aan tepassen naar'normaal 'buitenschil is voor VVE incl de balkons, ' en modeloverenkomst 2017 te gaan gebruiken,omdat dit voor onze index ook beter is mochten wij ooit willen verkopenevenals voor de koper van bg/1hg.  De huidige eigenaar van  index 1  weigert dit. (is altijd al weigerachtig geweest in alles wat geld kost mbt vve, weigeren tot nu toe ook de 0,05% te sparen, hoewel ze zeggen hier wel aan mee te willen werken na de verkoop van bg/1hoog)

Zijn er addertjes onder het gras waar ik rekening mee moet houden? kan ik gewoon voord e eerste optie kiezen, of is dit onverstandig.

mvg karolien

 

Karolien

Karolien

op February 19, 2021

Discussie titel: hoe om te gaan met weigering meebetalen aan reservefonds vve

Sinds 1 jaar zijn we eigenaar van appartement  en zijn direct gestart met opstarten van VVE. Het betreft een huis met 2 appartementsrechten ( 2/5 van ons 3 en 4 hoog en 3/5 van andere partij , bg/1 en 2 hoog) en  waarvan wij ieder  volgens splitstisings akte 1 stemrecht hebben.  Wij willen per 1/1/2021 starten met het opbouwen  van reservefonds op basis van 0,5 % van opbouwwaarde.  Andere partij wil hier pas, om financiele redenen in mei mee starten en dan reserveren per jaar van mei-21-mei22). Ik ben bang dat zij dan al  hun appartement bg /1 hoog verkocht hebben. Ze zijn namelijk bezig met het splitsen van hun deel bg/1 , splitsen van 2 hoog. Zouden de nieuwe kopers van  appartement bg/1 hoog  ons dan kunnen verplichten de Vve kas aan te vullen tot de 0,5%  norm?  Kunnen we de huidige eigenaren'dwingen"wel bij te dragen van af 1/1/2021?

Karolien

Karolien

op April 6, 2020

Discussie titel: Appartement kopen met slapen VVE (2 appartementen)


Paul zei:

Hoi, er is duidelijk maar wat gedaan om appartementsrecht te kunnen verkopen, MJOP stelt de VvE op en niet zomaar even iemand, en ja, je kunt eisen dat er een 0,5% gestort word simpel en alleen al omdat dit verplicht is bij wet of er moet een goed MJOP zijn waaruit blijkt dat het met iets minder toe kan...

 

Persoonlijk vind ik het niet slim om het dak apart te houden voor 1 eigenaar qua onderhoud, geld dan dat de fundering voor Alleen de onderste woning is? het dak alleen voor jullie is raar, iedere eigenaar profiteert maar jullie betalen!!!!

 

Ga in onderhandeling, overleg en kom tot de regeling dat de gehele schil voor rekening VvE is, dus muren kozijnen fundering dak vloeren en plafonds kom ook overeen welke leidingen gezamenlijk zijn en tot waar en koop dan pas...

 

een slechte splitsing zorgt voor heel veel ellende in de toekomst, regel ook in de splitisingsakte welke stemverhouding er is, wie welke bijdrage betaald, Verdeel dit bijvoorbeeld aan de hand van het gebruikte vloeroppervlak en regel aan de hand daarvan de stemverhouding!!!

Als ik je zo hoor/lees, zou ik als ik jullie was mezelf eerst nog maar eens heel goed informeren voor je tekent....dan voor je reactie; helder!

 

Karolien

Karolien

op April 5, 2020

Discussie titel: Appartement kopen met slapen VVE (2 appartementen)

Wij staan  op het punt een appartement te kopen dat we zelf al 15 jaar huren.  De onderste 3 lagen zijn van de zoon van de  eigenaar waarvan wij kopen(de bovenste  2 lagen). Er is vorig jaar door de zoon (bg,1 en 2 hoog_( 2 hoog is verhuurd)) een  MJOP gemaakt uit de losse pols en  de vve is ingeschreven in de KvK omdat hij probeerde zijn woning te verkopen.  Er is de door onze eigenaar een opstalverzekering afgesloten voor het hele pand, maar er is geen geld gereserveerd geen gezamelijke vve rekening en achterstallig  onderhoud. Mijn vraag is, is het redelijk te eisen dat voor het tekenen van de overeenkomt iig  vanaf 1-1-2018 met terugwerkende kracht geld wordt gestort in de kas van de vve  met de 0,5 %  van de opbouwwaarde. (omdat dit vanaf toen verplicht is)  De splitsings akte is goed geregeld, waarin staat dat wij verantwoordelijk zijn voor het dak  en die vervanging kunnen we mee financieren.  

graag jullie tips