Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Jaap

Jaap

op January 9, 2023

Discussie titel: Nieuwe gasketelwet en appartementen | Best wel impact

De installateur zal op het moment van onderhoud controleren of de rookgasafvoer voldoet, de checklist het nieuwe beugelen is één van de aandachtspunten. Je hoeft dus niet te wachten tot vervanging.

Je kunt je druk maken om kosten, maar belangrijker is dat prutswerk uit het verleden nu boven komt drijven.

Wat betreft een monobloc, deze dient buiten te worden opgesteld. Ik vermoed dat hier een warmtepompboiler voor warm tapwater wordt bedoelt? Ventilatiekanalen zijn doorgaans niet geschikt voor een warmtepompboiler ivm kans op condensvorming.

 

Jaap

Jaap

op September 12, 2022

Discussie titel: Belonen van zelfwerkzaamheid bij onderhoud gemeenschappelijke delen


Paul zei:

Ruud, het gaat om geld uit de kas van de VvE en daar gaan de leden over en niemand anders, derhalve dient er een besluit door de ALV genomen te worden hieromtrent.

 

bovendien is het zo dat als je meer dan 5 Euro per uur geeft je dit moet melden aan de belastingdienst, de VvE moet dit dan dus doorgeven en de vrijwilliger die dit ontvangt moet dit opgeven bij zijn inkomsten!

 

   • U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
    Dan mag in 2022 de vergoeding maximaal € 180 (2021: € 180 en 2020: € 170) per maand en € 1.800 (2021: € 1.800 en 2020: € 1.700) per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Paul, er is een alternatief voor het uurtarief van €5.

Jaap

Jaap

op September 9, 2022

Discussie titel: Belonen van zelfwerkzaamheid bij onderhoud gemeenschappelijke delen

Dank! Ik kwam zelf ook niet verder dan een vrijwilligersvergoeding tenzij de avs anders toelaat. De definitie van vrijwilligerswerk * 

 lijkt werkzaamheden aan het eigen appartement niet uit te sluiten, of zie ik dit verkeerd?

 

* .Volgens de Belastingdienst is een vrijwilliger 'iemand die alleen een beloning krijgt die binnen de grenzen van een vrijwilligersvergoeding blijft'. Een belangrijk kenmerk van dit vrijwilligerswerk is dat de vergoeding ervoor niet in verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van het werk.' 

Jaap

Jaap

op September 8, 2022

Discussie titel: Belonen van zelfwerkzaamheid bij onderhoud gemeenschappelijke delen

Is er een methode om zelfwerkzaamheid binnen een VvE te belonen?

-eigenaar A reiningt zijn gevelbeplating jaarlijks voor eigen rekening

-eigenaar B wacht tot de VvE eens in de 5 jaar een schoonmaakbedrijf aanstuurt (de minimale schoonmaakinterval waarbij schade aan de beplating wordt voorkomen)

 

Het schoonmaakbedrijf is binnen no time klaar met de werkzaamheden aan appartement A en besteed veel meer tijd aan appartement B.

Als de kosten via de normale verdeelsleutel worden omgeslagen dan wordt eigenaar A gestraft voor een positieve inzet.

Jaap

Jaap

op January 17, 2022

Discussie titel: Grootboek

Het recht op inzage is in de oudere modelreglementen omschreven, maar de wijze waarop de documenten in te zien zijn niet.

Jaap

Jaap

op January 17, 2022

Discussie titel: Opslag van verslagen, notulen en e-mails + Kas

Hoe groot is jullie VvE? Je kunt een Google drive aanmaken, da's lekker goedkoop en als de VvE wat groter is dan kun je een tool als vve-site overwegen. Wel altijd een backup aanleggen.

Een eigen bankrekening voor de VvE is wel zo praktisch, dan kan een andere VvE bestuurder ook tijdens vakantie en bij calamiteiten bij de VvE gelden.

Jaap

Jaap

op January 11, 2022

Discussie titel: Ventilatie rooster defect

Helder Xavi, jouw voorganger(s) heeft/hebben steken laten vallen en jij hebt die ervenis overgenomen.

De verkoper had het defecte raamrooster moeten melden en jij hebt een onderzoeksplicht, maar door aan een knop te draaien kun je al leek niet constateren dat het achterliggende defect is dus jou treft geen blaam.

De verkoper heeft aanwijzingen gehad dat de raamroosters onderhoud nodig hebben (notulen) en heeft uit diezelfde notulen kennis gehad, of moeten hebben dat het vervangen van een rooster voor rekening van de bewoner komt.

 

Jaap

Jaap

op January 10, 2022

Discussie titel: Contributie

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMID:2011:BQ9586

Het is niet uniek dat de verdeelsleutel niet juist wordt gehanteerd en het risico lijkt zich te beperken tot de laatste goedgekeurde begroting.

Jaap

Jaap

op January 10, 2022

Discussie titel: Ventilatie rooster defect

Voorts moet iedere eigenaar en gebruiker van de deuren en raamkozijnen met glas als bedoeld in artikel 9 eerste lid letter a die zijden die zich in gesloten toestand in het privé gedeelte bevinden behoorlijk onderhouden voor zover dit geen vernieuwing betreft. 

 

De discussie over de definitie van hang en sluitwerk is ruis want roosters zijn onderdeel van het raamkozijn met glas. Dit is eigendom van de VvE en er is voor de binnenzijde een onderhoudsverplichting voor de eigenaar van het appartement. De bediening van het raamrooster bevindt zich aan de binnenzijde van het appartement.

Zoals Paul al aangaf is er in het verleden mogelijk gebrekkig onderhoud aan de roosters uitgevoerd. Deze raamroosters vervuilen eerst, dan zijn ze lastiger te bedienen zijn en nog veel later breekt er iets af.

  • Wat heeft TS geconstateerd bij de koop van het appartement en wat heeft verkoper aan TS gemeld?
  • Is er bij de VvE melding gedaan van het  vervuilen en later slechter functioneren door TS of door zijn voorganger? (een relevante vraag als je in de veronderstelling bent dat de VvE zorg draagt voor onderhoud)  
  • Als de vervuiling en een gebrekkige werking niet bij de VvE is gemeld dan kan TS beter eerst zijn knopen tellen.
Jaap

Jaap

op January 6, 2022

Discussie titel: Contributie


Isabelle Hoffman zei:

Wij voelen ons niet comfortabel en wij zien van de koop af, de erven doen voor ons geen stuiver van de prijs af omdat de kous na de overdracht af is.Een vordering kan verjaren, maar hier is (nog) geen sprake van een vordering.. Als ik het goed begrijp is er lang geleden een fout gemaakt en is dit nu pas ontdekt??? Heftig, want als jullie een snelle makelaar in de hand hadden genomen dan waren jullie de gelukkige eigenaars geweest en nu zet een onwetende koper dolgelukkig zijn handtekening onder het koopcontract...