Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Jaap

Jaap

op January 17, 2022

Discussie titel: Grootboek

Het recht op inzage is in de oudere modelreglementen omschreven, maar de wijze waarop de documenten in te zien zijn niet.

Jaap

Jaap

op January 17, 2022

Discussie titel: Abdijtuinen , illegale Franse balkons en illegale openslaande ramen.


maurice zei:

Eerst zal men goedkeuring moeten krijgen in de algemene ledenvergadering alvorens men een verzoek kan doen op legalisatie van de situatie. Rekening houdend met wettelijke eisen zoals brandoverslag etc. . Lukt dit niet is men een dwangsom verschuldigt mocht men de balkons laat zitten. Duidelijk is wel dat de vergunningen niet in orde zijn en nu de VVE niet heeft ingestemt met de wijzigingen , de bewoners zelf opdracht hebben gegeven aan het bouwbedrijf. En opdraaien voor de kosten.De aanvraag kan zonder goedkeuring of instemming van de VvE worden ingediend en als de wijzigingen worden vergund is de VvE aan zet.

Jaap

Jaap

op January 17, 2022

Discussie titel: Opslag van verslagen, notulen en e-mails + Kas

Hoe groot is jullie VvE? Je kunt een Google drive aanmaken, da's lekker goedkoop en als de VvE wat groter is dan kun je een tool als vve-site overwegen. Wel altijd een backup aanleggen.

Een eigen bankrekening voor de VvE is wel zo praktisch, dan kan een andere VvE bestuurder ook tijdens vakantie en bij calamiteiten bij de VvE gelden.

Jaap

Jaap

op January 11, 2022

Discussie titel: Ventilatie rooster defect

Helder Xavi, jouw voorganger(s) heeft/hebben steken laten vallen en jij hebt die ervenis overgenomen.

De verkoper had het defecte raamrooster moeten melden en jij hebt een onderzoeksplicht, maar door aan een knop te draaien kun je al leek niet constateren dat het achterliggende defect is dus jou treft geen blaam.

De verkoper heeft aanwijzingen gehad dat de raamroosters onderhoud nodig hebben (notulen) en heeft uit diezelfde notulen kennis gehad, of moeten hebben dat het vervangen van een rooster voor rekening van de bewoner komt.

 

Jaap

Jaap

op January 10, 2022

Discussie titel: Contributie

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMID:2011:BQ9586

Het is niet uniek dat de verdeelsleutel niet juist wordt gehanteerd en het risico lijkt zich te beperken tot de laatste goedgekeurde begroting.

Jaap

Jaap

op January 10, 2022

Discussie titel: Ventilatie rooster defect

Voorts moet iedere eigenaar en gebruiker van de deuren en raamkozijnen met glas als bedoeld in artikel 9 eerste lid letter a die zijden die zich in gesloten toestand in het privé gedeelte bevinden behoorlijk onderhouden voor zover dit geen vernieuwing betreft. 

 

De discussie over de definitie van hang en sluitwerk is ruis want roosters zijn onderdeel van het raamkozijn met glas. Dit is eigendom van de VvE en er is voor de binnenzijde een onderhoudsverplichting voor de eigenaar van het appartement. De bediening van het raamrooster bevindt zich aan de binnenzijde van het appartement.

Zoals Paul al aangaf is er in het verleden mogelijk gebrekkig onderhoud aan de roosters uitgevoerd. Deze raamroosters vervuilen eerst, dan zijn ze lastiger te bedienen zijn en nog veel later breekt er iets af.

  • Wat heeft TS geconstateerd bij de koop van het appartement en wat heeft verkoper aan TS gemeld?
  • Is er bij de VvE melding gedaan van het  vervuilen en later slechter functioneren door TS of door zijn voorganger? (een relevante vraag als je in de veronderstelling bent dat de VvE zorg draagt voor onderhoud)  
  • Als de vervuiling en een gebrekkige werking niet bij de VvE is gemeld dan kan TS beter eerst zijn knopen tellen.
Jaap

Jaap

op January 6, 2022

Discussie titel: Contributie


Isabelle Hoffman zei:

Wij voelen ons niet comfortabel en wij zien van de koop af, de erven doen voor ons geen stuiver van de prijs af omdat de kous na de overdracht af is.Een vordering kan verjaren, maar hier is (nog) geen sprake van een vordering.. Als ik het goed begrijp is er lang geleden een fout gemaakt en is dit nu pas ontdekt??? Heftig, want als jullie een snelle makelaar in de hand hadden genomen dan waren jullie de gelukkige eigenaars geweest en nu zet een onwetende koper dolgelukkig zijn handtekening onder het koopcontract...

Jaap

Jaap

op January 6, 2022

Discussie titel: Grootboek

Bob, jij reageert geagiteerd op de naam van Rijssenbeek. Het zijn jouw emoties en niet die van mij dus heeft het geen nut om ze op mij te projecteren. Ook raken de conclusies die jij trekt kant nog wal omdat jij het zelf bent die de antwoorden geeft.
Jaap

Jaap

op January 5, 2022

Discussie titel: Grootboek

Ik geef een tip om vooraf een inzagebeleid op te stellen en dit doe ik omdat ik zelf de ervaring heb dat het traject tussen recht op inzage en het daadwerkelijk inzien geen vlakke weg is.

Door gebiedende wijs te communiceren zet je mij niet aan.

 

 

 

 

 

Jaap

Jaap

op January 4, 2022

Discussie titel: Contributie

Herstel,