Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

info@aedmaster.nl

Een AED kopen bij AEDmaster? Dat kan, maar wij zijn meer! AEDmaster is speciaal opgericht voor een ieder die graag zijn of haar steentje wil bijdragen. Iedereen heeft wel iemand in zijn/haar omgeving zitten die overleden is door een hartaanval of te maken heeft gehad met hartfalen. Voor ons is dit ook het geval. Daarnaast zijn wij al jaren werkzaam in de veiligheidsbranche. Wij hebben ervaring met het geven van AED cursussen, het opstellen van noodplannen en natuurlijk ook de verkoop van gerelateerde AED producten. Uiteindelijk hebben alle bovenstaande punten geleid tot de oprichting van AEDmaster. rnrnWij vinden het belangrijk om, naast de verkoop van AED's, ook ons steentje bij te dragen op maatschappelijk vlak. Wij bereiken dit door; voorlichting te geven, het belangeloos beschikbaar te stellen van AED's (bij speciale evenementen) en sponsoring van buurt AED's. Daarnaast proberen wij de bewustwording te vergroten door veel extra informatie te verschaffen omtrent de AED en het gebruik hiervan.

 

info@aedmaster.nl

info@aedmaster.nl

op September 20, 2021

Discussie titel: Aftrek voorbelasting leden-ondernemers van VvE’s


Rob zei:

Citaat 1: "Voor de VvE betekent dit wel extra werk, maar veelal weegt het financieel voordeel zeker op tegen de extra inspanningen. "

Het financieel voordeel?
Leg mij dan maar eens uit waaruit het financiele voordeel voor de VvE dan zou bestaan?

Wanneer de VvE voor een bepaalde doelgroep, lees hier ondernemers, extra werk moet gaan doen, dus extra kosten zouden moeten maken, lijkt het mij logisch dat die extra kosten ook in rekening worden gebracht bij die doelgroep.

Citaat 2: "Laat het ons weten; wij helpen u hier graag mee."
Wat heeft AED master van doen met het inrichten van processen voor de VvE om aftrek van voorbelasting door te schuiven naar ondernemers?
Iets met schoenmaker en leest.

 Goedemiddag Rob,

Het financiële voordeel is voor de ondernemer, aangezien een VVE niet BTW plichtig is. Wellicht heb ik het een beetje onhandig uitgedrukt. Het extra werk voor de VVE is dat er verschillende facturen moeten worden opgemaakt en dat betekent extra werk.

Waarom ik aangeef dat wij u graag helpen is omdat wij regelmatig vragen en bestellingen vanuit de VVE ontvangen als het gaat om de aanschaf van een AED. Wat wij steeds vaker zien is dat de ondernmemers zich opwerpen om gezamelijk een AED te kopen en deze vervolgens beschikbaar stellen aan de VVE. 

Hiermee heeft de VVE het voordeel dat er bijvoorbeeld een AED wordt geplaatst al dan niet tegen een compensatie, bijlvoorbeeld lagere bijdrage. Echter zien wij vaak dat een ondernemer ook nog eens korting verleend aan VVE. Dit is dus bovenop het BTW voordeel. 

Hoop dat ik alles heb opgehelderd. 


Een AED, daar red je levens mee! Hulp nodig bij het kopen van een AED? Of heeft u een vraag? AEDmaster is de expert!
info@aedmaster.nl

info@aedmaster.nl

op September 14, 2021

Discussie titel: Aftrek voorbelasting leden-ondernemers van VvE’s

Een VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van eigenaren in onroerend goed en heeft hiermee de verplichting om zorg te dragen voor het beheer en onderhoud van dit gemeenschappelijk eigendom. Dat kan een object zijn, kantoorruimte, maar ook infrastructuur.

De BTW aftrekken van uw bijdrage voor VVE?

Alle leden-ondernemers betalen naar rato een periodieke bijdrage aan de VvE ter dekking van de kosten die hiervoor worden gemaakt. Over het algemeen is een VvE niet aan te merken als ondernemer wat betekent dat de VvE niet BTW-plichtig is. Hierdoor kan de VvE de BTW die drukt op de kosten die worden gemaakt voor het beheer en het onderhoud aan onroerende zaken niet in aftrek brengen. Echter worden deze onderhoudskosten indirect betaald door de leden-ondernemers en zij hebben wel recht op de aftrek van voorbelasting.

Hoe moet u de administratie inrichten?

Om cumulatie van drukkende BTW kosten te voorkomen, is het in het algemeen mogelijk om de aftrek van voorbelasting door te schuiven naar de leden-ondernemers. Zij kunnen dan de BTW die aan de VvE in rekening is gebracht zelf naar rato van hun aandeel in de VvE in aftrek brengen. Dat is echter wel gebonden aan spelregels. Vooraf is afstemming hierover met de Belastingdienst aan te bevelen. Maar ook de VvE zal hiervoor extra administratieve taken dienen te verrichten, onder andere door per lid periodiek informatie te verstrekken over inkoopfacturen en BTW.

Wie komt er voor in aanmerking?

Uiteraard geldt de aftrek van voorbelasting enkel voor leden-ondernemers die wél als ondernemer worden aangemerkt voor de BTW en daarmee BTW plichtig zijn.

Wie gaat het extra werk doen?

Voor de VvE betekent dit wel extra werk, maar veelal weegt het financieel voordeel zeker op tegen de extra inspanningen. Wilt u inzicht in de mogelijkheden en voordelen en een dergelijk proces inrichten om als VvE de aftrek van voorbelasting door te schuiven naar de ondernemers? Laat het ons weten; wij helpen u hier graag mee.


Een AED, daar red je levens mee! Hulp nodig bij het kopen van een AED? Of heeft u een vraag? AEDmaster is de expert!
info@aedmaster.nl

info@aedmaster.nl

op January 13, 2021

Discussie titel: AED opnemen in Arbowet. Wie stemt er voor?

AED opnemen in Arbowet

AED standaard opnemen in Arbowet, daar pleiten wij voor! Tegenwoordig hoor je steeds vaker iets over de AED. Dit is, ten opzichte van 10 jaar geleden, een enorme vooruitgang. Echter merken wij dat, door deze ontwikkeling, de markt overspoeld wordt met AED aanbieders.

AED merken

Elk AED merk heeft haar eigen ”unique sellingpoints”. Dit om onderscheidend te zijn, maar hierdoor ontstaan steeds grotere verschillen tussen de AED’s. Je ziet het terug in de vormgeving, het kleurgebruik en de werking. Door deze punten wordt alles onduidelijker en weet een ongetrainde AED bediener onmogelijk wat hij of zij in een noodsituatie moet doen.

FDA keurmerk & CE markering

De AED’s op de Nederlandse markt beschikken niet allemaal over de juiste keurmerken. Het betreffen hier twee verschillende soorten keurmerken. Dit is het FDA keurmerk en de CE markering. Het FDA keurmerk is Amerikaans en de CE is Europees. Beschikt een AED niet over één van deze keurmerken? Dan is de kwaliteit niet gewaarborgd.

AED cursus

Het is al lang bewezen dat de sleutel tot succes, in een crisissituatie, training is. Daarom is het gek dat er geen regels zijn omtrent de training/scholing voor het gebruik van een AED.

AED locatie

De AED hangt op veel verschillende plaatsen. De ene kiest ervoor om een AED binnen in een AED kast te hangen, terwijl de ander juist voor buiten kiest. Op het eerste gezicht lijkt dit niet veel uit te maken. Echter kan een AED, die achter een gesloten deur hangt, alleen in worden gezet door de mensen zelf. Oftewel als er niemand aanwezig is kan de AED dus ook niet bij een hartstilstand worden ingezet. Terwijl de kosten voor de inzet meestal door de gemeente worden vergoed. Dit klopt natuurlijk niet.

Oplossing: AED opnemen in Arbowet

Elke AED moet aan de richtlijnen van de Nederlandse overheid voldoen. Dit betreft zowel scholing als het AED apparaat zelf. Net zoals dat de brandblusser, de verplichte vluchtroutes en BHV’ers zijn opgenomen in de ARBO wet. Moet dit ook met de AED gebeuren. Door uniformiteit en regelgeving creëer je herkenbaarheid. Hierdoor zorg je ervoor dat iedereen een AED weet te vinden, wanneer dit nodig is.

Een bandblusser is rood en niet paars. Volgens mij heeft dit een reden….

Wij proberen op verschillende manieren dit, bij de overheid, onder de aandacht te brengen. Alleen dit kunnen wij niet alleen…

Daarom zijn wij een petitie gestart en hopen dat het initiatief door iedereen wordt gesteund.

Helpt u ook mee?

Voor meer informatie gaat u naar: AEDmaster of naar petities.nl


Een AED, daar red je levens mee! Hulp nodig bij het kopen van een AED? Of heeft u een vraag? AEDmaster is de expert!
info@aedmaster.nl

info@aedmaster.nl

op September 19, 2020

Discussie titel: AED aankopen of leasen met de VVE redt levens!

Bovenstaande topic is, door AEDmaster, aangepast aan de huidige situatie. Zie het nieuwe topic: Dekking AED neemt af tijdens COVID-19?


Een AED, daar red je levens mee! Hulp nodig bij het kopen van een AED? Of heeft u een vraag? AEDmaster is de expert!
info@aedmaster.nl

info@aedmaster.nl

op September 19, 2020

Discussie titel: Dekking AED neemt af tijdens COVID-19

Dekking AED neemt af tijdens COVID-19

Door COVID-19 is er veel veranderd in Nederland. Het leek in de zomer de goede kant weer op te gaan, maar nu de herfst in aantocht is lopen het aantal COVID 19 besmettingen helaas weer snel op. Hierdoor worden er vanuit de overheid weer meer maartregelen genomen om de druk op de ziekenhuizen zo laag mogelijk te houden. Echter wat vergeten wordt is daarom juist het belang van de AED dekking in Nederland. 

Consequenties COVID-19

Doordat er rekening wordt gehouden met de druk op de ziekenhuizen, mensen afstand moeten houden en je publieke plekken zoveel mogelijk moet vermijden. Stellen veel mensen dingen uit. Zoals een ziekenhuis bezoek. Zeker de kwetsbare doelgroep, zoals de ouderen. Daarom is het belangrijk dat je zorg draagt voor de mensen om je heen. Dit bereik in eerste instantie door oprecht geïnteresseerd te zijn en op die manier te kijken of je wat voor iemand kan betekenen. Meestal gaat het om de kleine dingen, maar daarnaast als VVE kun je, door je krachten te bundelen, meer bereiken.

AED in buurt 

Er zitten grote groepen mensen thuis. Een gedeelte van deze mensen gaan minder snel, met bijvoorbeeld hartklachten, naar het ziekenhuis. Dat houdt in dat er meer verantwoordelijkheid bij de buurt komt te liggen. Dus daarom is het belangrijk dat er voldoende EHBO-ers zijn en dat iedereen weet hoe ze deze mensen moeten bereiken. Dit kan bijvoorbeeld door als VVE een App groep op te zetten. Daarnaast is het belangrijk dat elke bewoner toegang heeft tot een AED. De goudenregel is dat een AED binnen 6 minuten ingezet moet worden. Dit de meest cruciale periode. 

Goede AED dekking

Wanneer er sprake is van een goede AED dekking is het belangrijk dat voldoende bewoners, middels een AED cursus, wordt opgeleid tot AED bediener. Hierdoor raak je bekend met de AED en weet je beter wat je moet doen bij een hartstilstand. 

AED aanmelden

Daarnaast is het belangrijk om de AED aan te melden bij HartslagNu. Dan wordt de AED opgenomen in het landelijke netwerk. Daarbij worden eventuele gemaakte kosten vergoed door uw gemeente. Dus het aanmelden van uw AED loont altijd. Belangrijk is dat u als VVE uw AED buiten ophangt. Dan is de AED voor iedereen toegankelijk.

AED kopen met korting

Omdat wij, als AEDmaster, ook onze verantwoordelijkheid willen nemen. Bieden wij een aantal mogelijkheden aan buurten & VVE's. De eerste is dat wij, middels sponsoring kosteloos, aanbieden om in te zetten bij een eenmalig lokaal evenement. Hierdoor kunt u eenvoudig extra gebruik maken een extra AED. Nadat het buurtevenement is afgelopen stuurt u de AED weer naar ons op. Daarnaast geven wij elke VVE / Buurtvereniging minimaal € 100,- extra korting op een AED of AED pakket. Dit geldt voor alle AED's die wij aanbieden. 

AED kopen VVE en buurt

U gaat een AED kopen die al in de aanbieding is, dan ontvangt u toch deze extra € 100 korting. Heeft u vragen of wilt u dat wij een initiatief steunen? Neem dan contact met ons op. Wij kijken dan  wat wij voor u,en uw buurt kunnen betekenen. Heeft u de AED ingezet? Laat het ons weten, want dan zorgen wij ervoor dat uw AED weer operationeel wordt gemaakt. Wij rekenen hier geen servicekosten voor.

Een leuk feitje: Onze AED's worden gemiddeld 3x in de maand in Nederland ingezet. Dit is onze huidige bijdrage aan de landelijke dekking. Wij zijn er nog lang niet en willen onze impact vergroten, maar daar hebben wij ook u bij nodig. 

 


Een AED, daar red je levens mee! Hulp nodig bij het kopen van een AED? Of heeft u een vraag? AEDmaster is de expert!