Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

riviera 2

riviera 2

op March 13, 2022

Discussie titel: aanpassing huishoudelijk reglement ivm aanschaf zonnepanelen

Onze VVE met 12 leden wil op ons dak 72 zonnepanelen laten plaatsen voor individueel gebruik. Iedere bewoner kan 6 panelen plaatsen e.e.a conform de splitsingsakte. Er zijn 2 offertes voor de technische uitvoering.en op dat gebied zijn er eigenlijk geen vragen.

Zijn er VVE's die bekend zijn met de daarvoor noodzakelijke aanpassingen in het huishoudelijk reglement?

riviera 2

riviera 2

op December 19, 2021

Discussie titel: toestemming ALV iz plaatsen zonnepanelen voor individueel gebruik

Onze VVE van 12 leden heeft ingeschreven op een initiatief van de gemeente voor colectieve aanschaf van zonnepanelen. 11 van de 12 leden hebben zich in principe uitgesproken hieraan mee te willen doen voor aanschaf van panelen voor,individueel gebruik, het 12e lid wacht de uitwerking van het plan af.

Er wordt een ALV belegd waarin de leden zal worden gevraagd akkoord te gaan individuele bewoners toestemming te verlenen om op het gemeenschappelijke dak zonnepanelen te plaatsen op een "kavel" van een grootte volgens de akte van splitsing. Dat komt in ons geval neer op 6 panelen per lid van de VVE. De investering zal dus door de bewoners zelf worden gedaan en komt niet uit de VVE kas. Deelname is niet verplicht en voor de leden die niet meedoen blijft de mogelijkheid open om later alsnog zonnepanelen te plaatsen (met de nadelen dat de kosten dan hoger zullen zijn). Ons dak hebben we in augustus 2021  vernieuwd, de voorwaarden van de verzekering zijn bekend en er worden offertes aangevraagd van 3 erkende installatiebedrijven. Uit een quickscan is al duidelijk geworden dat het mogelijk is om72 panelen te plaatsen en de zonligging is zodanig gunstig dat elk kavel van 6 panelen vrijwel een gelijke opbrengst zal hebben.

De vraag is of voor de toestemming een numerieke meerderheid van de bewoners (7 van de 12 dus) voldoende is. Het gaat immers niet om een investering met VVE gelden waarvoor een 2/3 meerderheid (9 van de 12) nodig is. 

Een commissie van 3 leden ( 1 bestuurslid en 2 reguliere leden) zal het plan uitwerken en ter stemming voorleggen aan de ALV.

riviera 2

riviera 2

op September 22, 2021

Discussie titel: Zonnepanelen met rendement voor de individuele bewoners

Onze VVE bestaat uit 12 appartementen en is voorzien van een plat dak met uitstekende ligging voor de plaatsing van zonnepanelen. 4 jaar geleden heeft een voorstel voor plaatsing van panelen voor de centrale energievoorziening het niet gehaald in de ALV. Tegenstanders vonden de opbrengst niet opwegen tegen de investering en de discussie over de toekomst van  de salderingsregeling te onduidelijk. Bovendien was het nadelig dat voor een VVE de BTW niet aftrekbaar is. Nu hebben wij als nieuw bestuur het idee om ieder lid te mogelijkheid te geven om op het dak 4 tot mogelijk 8 panelen te laten plaatsen waarvan de opbrengst rechtstreeks ten goede komt aan de bewoners die meedoen. Dat vraagt een eigen investering van de bewoners die dan wel de BTW kunnen aftrekken. Voor zo'n plan is een goedkeuring van een 2/3 meerderheid van de leden nodig en zullen ook eventuele extra kosten die aan het dak gemaakt moeten worden ook door de deelnemers betaald moeten worden. We zijn in overleg met een leverancier die zegt dat het technisch heel goed uitvoerbaar is qua bekabeling, aansluiting op de individuele meterkasten en plaatsing van de omvormers. Zijn er VVE's die hiermee ervaring hebben.

riviera 2

riviera 2

op May 7, 2021

Discussie titel: Is een installateur aansprakelijk voor levering ongeschikte CV ketel


Paul zei:

vraag me wel af zo onderhand waarom er geen terugslagklep aangebracht kan worden op deze ketel, er zijn gewoon, voor een paar tientjes, losse kleppen te koop die je bovenop de ketel kunt monteren in de afvoerpijp....

 

of is het zo dat deze ketel dan niet genoeg druk kan maken om de gassen af te voeren????

bij sommige ketels is dit softwarematig op te voeren! Het gaat in alle gevallen om Vaillant ketels en dat merk heeft geen eigen merk terugslagklep en de garantie vervalt bij gebruik van een ander merk

riviera 2

riviera 2

op May 7, 2021

Discussie titel: Is een installateur aansprakelijk voor levering ongeschikte CV ketel


Paul zei:

ik neem aan dat jullie na renovatie een gecombineerd kanaal hebben waarop alle ketels op 1 en hetzelfde kanaal aangesloten zijn en niet ieder een apart kanaal hebben, als dit al zo was ten tijde van de installatie van deze ketels dan kun je de leverancier hierop aanspreken, ze hebben dan een ketel geleverd die niet geschikt is voor dat kanaal en dat is ze aan te rekenen.

Je zult ze dan schriftelijk aansprakelijk moeten stellen en eventueel naar de rechter moeten gaan, dit moeten deze bewoners zelf doen trouwens.

 

is het zo dat pas na renovatie de kanalen niet geschikt zijn en daarvoor wel dan heb je geen poot om op te staan, deze leverancier kon natuurlijk niet weten dat de kanalen veranderd zouden worden.

 

is het zo dat iedere woning een apart kanaal heeft dan zijn deze ketels wel geschikt en is het bovendien zo dat iedere bewoner opdraait voor de kosten van zijn eigen kanaal....dat kon de leverancier wel. Is Uneto Vni erkend en al in 2017 heeft die organisatie geinformeerd  

Op 28 november 2017 heeft Uneto – VNI hier in een nieuwsbrief naar alle aangesloten installateurs reeds melding van gemaakt en uitdrukkelijk geadviseerd alleen nog maar CV ketels met rookgasklep aan te sluiten op CLV systemen. zie ook (https://www.installatie.nl/artikelen/clv-renovatie-faqs/

 

riviera 2

riviera 2

op April 30, 2021

Discussie titel: Is een installateur aansprakelijk voor levering ongeschikte CV ketel

Ons appartementencomplex (12appartementen) is 14 jaar oud. Recent hebben wij een inspectie uit laten voeren van ons rookgasafvoerkanaal. Dat bleek in zodanig slechte conditie dat renovatie noodzakelijk is. Op zich geen probleem, onze reserves zijn groot genoeg en de leden zijn acoord met de renovatie. Maar helaas blijken 4 in het laatste jaar vervangen ketels van het merk Vaillant niet geschikt voor aansluiting op het gerenoveerde kanaal omdat ze geen terugslagklep hebben en deze ook niet op dat type kan worden aangebracht. De installateur (Unito --Vni erkend) heeft bij de verkoop op geen enkele wijze gewezen op de sinds 2018  bekende eisen op dat gebied. Bewoners die nu offertes aanvragen en nieuwe ketels kopen worden door andere erkende nstallateurs wel gewezen op die eisen en door die installateurs wordt zelfs aangegeven dat ze geen nieuwe ketel leveren als het kanaal niet gerenoveerd is of wordt bij vervanging van de ketel. De installateur die naar nu blijkt 4 ongeschikte ketels geleverd heeft, weigert verantwoordelijkheid te aanvaarden en wil niets doen terwijk die bewoners binnen 1 jaar of zelfs binnen 3 maanden met een strop van €2000 zitten. Hebben andere VVE's ook met dit probleem te maken en is er een oplossing.?

 

riviera 2

riviera 2

op April 22, 2021

Discussie titel: Verplichting privacy reglement

wat is de consequentie als een VVE geen privacy reglement heeft volgens de AVG wetgeving van 2018?  Het in dat jaar actieve bestuur heeft hieraan totaal geen aandacht besteed en er niets aan gedaan..Inmiddels hebben wij wel een concept reglement opgesteld en de leden daarover geinformeerd maar een deel vindt het eigenlijk maar "ambtelijk gezeur"en ziet er het nut niet van in

riviera 2

riviera 2

op April 22, 2021

Discussie titel: Problemen met een lid

bedankt voor alle reacties. Op zich is het probleem opgelost omdat we erin toch geslaagd zijn het opstandige lid van de noodzaak te overtuigen en jij zijn ketel gaat vervangen en medewerking zal verlenen aan de renovatie. Binnenkort houden we een ALV en zal er een stemming plaatsvinden en we hebben wel de zekerheid dat daarvoor zelfs een 100% meerderheid voor is.

Ik wil wel alle collega's vve bestuursleden overtuigen de problematiek van de rookgaskanalen heel serieus te nemen. Het is aan te bevelen om in het huishoudelijk reglement op te nemen dat leden van een vve met het het bestuur afstemmen dat als ze hun cv ketel gaan vervangen. Wij zitten nu met het probleem dat 4 van onze leden in het afgelopen jaar hun ketel hebben vervangen en die ketels niet geschikt zijn. Er zijn genoeg installatie bedrijven die bij bestelling van een cv ketel voor een appartement kopers erop wijzen dat ze een ketel met terugslagklep moeten bestellen omdat ze anders geen ketel willen plaatsen. Maar helaas zijn er ook nog de nodige bedrijven die voor ruim 2000 euro een ongeschikte ketel plaatsen omdat ze gewoon niet goed gekwalificeerd zijn. Dus pas hiermee op

riviera 2

riviera 2

op April 7, 2021

Discussie titel: Problemen met een lid


Bob zei:

Quote

Bovendien is zijn CV ketel van 2007 (een oude HR ketel) en voldoet niet aan de eisen om de renovatie succesvol te laten verlopen.

Unquote

Hoezo ?omdat hij niet voorzien is van een terugslagklep. Het bedrijf dat wij hoogstwaarschijnlijk voor de renovatie kiezen geeft aan dat zij KIWA gecertificeerd zijn en dat deze certificering aangeeft dat ketels die niet voorzien zijn van een terugslagklep niet op het systeem mogen worden aangesloten

riviera 2

riviera 2

op April 5, 2021

Discussie titel: Problemen met een lid


riviera 2 zei:

Omdat het niet gaat  om een investering maar om een voor de veiligheid van de bewoners noodzakelijke reparatie aan een installatie van ons gebouw is volgens mij goedkeuring van de ALV niet nodig. In zo'n geval staat een verplichting voor vervanging in artikel 1A van de woningwet. Artikel 1a Woningwet bevat een algemene plicht om ervoor zorg te dragen dat geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt als gevolg van de staat van vastgoed.

Daarnaast staat in een door VVE Advies opgesteld inspectierapport dat de rookgaskanalen ernstige slijtage vertonen en renovatie op korte termijn noodzakelijk is.

Overigens zal de instemming van de leden niet het probleem zijn maar wel mogelijk de weigering van het opstandige lid er aan mee te werken