Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

HLubbers

HLubbers

op June 4, 2022

Discussie titel: Bouwvallig pand buren

Wij hebben een brief geschreven aan de eigenaar van het pand. Hier geen reactie op gehad. Uiteindelijk telefonisch contact gezocht met het bedrijf. Zij beloofde dat e.e.a. eind mei begin juni zou worden aangepakt. Vorige week zijn de losliggende pannen verwijderd. Er zit nu wel een gat in het dak, dus het regent daarbinnen. Maar de gevaarlijke situatie is inmiddels wel opgelost dus.

HLubbers

HLubbers

op April 25, 2022

Discussie titel: Bouwvallig pand buren

Wij hebben een VVE van 46 appartementen lopend van nr 6 tot 96. Onze buurman van nr 4 , heeft onlangs zijn pand verkocht (stond al lange tijd leeg) en dit pand gaat gesloopt worden.

Nu is het volgende geval: Tussen ons object en nr 4 liep in een heel ver verleden een looppad naar het schurencomplex van de VVE. In de jaren 80 van de vorige eeuw heeft waarschijnlijk het bestuur van de VvE de eigenaar van het pand op nr 4 toestemming verleend om op de grond van de VVE een schuurtje te bouwen. (geen idee of daar een erfdienstbaarheid is voor afgegeven, ook geen idee of voor de bouw van het schuurtje ooit vergunning is verleend).

De VvE zou natuurlijk graag zien dat na sloop het looppad weer in ere wordt hersteld. Vraag is: Is dat mogelijk en hoe zouden we zoiets kunnen aanvliegen???

Daarnaast speelt ook nog de beroerde onderhoudsstaat van het pand op nr 4. Bij de voorjaarsstormen in februari zijn behoorlijk wat dakpannen naar beneden gevallen. Als ik nu kijk op het dak dan liggen er veel dakpannen los. De gemeente heeft dranghekken op de stoep geplaatst maar ik vraag mij af of dit bij flink veel wind wel voldoende is.

Wat kunnen we het beste doen?? Nieuwe eigenaar aanschrijven met verzoek tot reparatie?? Volgens mij kan ook de gemeente een aanschrijving doen met het dwingende verzoek tot herstel. 

 


 Bijlage 1 

HLubbers

HLubbers

op February 8, 2022

Discussie titel: Uitsluitend schriftelijke reacties op wijzigingsvoorstel HHR


Bob zei:

Quote 

Maar misschien laten we het ook wel gewoon staan. Het is ons bekend dat je niet mag afwijken van hetgeen in de splitsingsakte staat.

Unquote 

Helemaal begrepen. Ben volledig met je eens dat 50 artikelen wat veel is, en zeker als er (veel) onnodige en/of overbodige artikelen in het HHR staan.

Mijn voorkeur gaat uit naar een kort, bondig, stellig en duidelijk HHR, maar als dat alleen maar leidt tot oeverloze en zinloze discussies in eindeloze vergaderingen zou ik het HHR liever laten voor wat het is. Van onnodige en overbodige bepalingen heeft immers niemand last.

Succes, en vriendelijke groet. Hartelijk dank voor je reactie Bob. Ik woon nu sinds 3 jaar in een appartemnetencomplex. Hiervoor een vrijstaand oud jaren 30 huis met heel (te) veel gebreken. Ik ben nu sinds 1 jaar bestuurslid van de VvE. Ik moet zeggen dat ik voor bepaalde zaken graag teruggrijp op dit forum. Zie veel expertise van jou hier en ook van Paul.

Bedankt voor het meedenken en we gaan er zeker mee verder.

HLubbers

HLubbers

op February 8, 2022

Discussie titel: Uitsluitend schriftelijke reacties op wijzigingsvoorstel HHR


Bob zei:

Wedervraag.

Je stelt;

"In het huidige HHR staan nog bedragen in guldens en veel andere zaken die inmiddels achterhaald zijn."

In het HHR omrekenen van guldens naar Euro's is wat mij betreft overkill en onnodig.

Veel andere zaken die inmiddels achterhaald zijn? Heb je voorbeelden?

Ik hoop niet dat jullie in het HHR de splitsingsakte feitelijk aanpassen?!Hi Bob,

Bedankt voor je antwoord, we gaan het even bespreken met onze beheerder die de vergadering altijd leidt.

Artikel wat wij er bijvoorbeeld uit willen halen is . Vuilniszakken dienen deugdelijk gesloten op de daartoe bestyemde plaats te worden geplaatst en nie in de gemeenschappelijke ruimten en/of bij de ingangen.

De benedenburen van ons comples hebben rolcontainers en voor de verdiepingen zijn er ondergrondse containers. Ik woon hier nu 3 jaar en nog nooit ergens een vuilniszak zien staan.

Maar misschien laten we het ook wel gewoon staan. Het is ons bekend dat je niet mag afwijken van hetgeen in de splitsingsakte staat.

 

HLubbers

HLubbers

op February 6, 2022

Discussie titel: Uitsluitend schriftelijke reacties op wijzigingsvoorstel HHR


Paul zei:

NEE, het staat elk lid vrij om vragen te stellen tijdens de vergadering, of je daar nu zin in hebt of niet, je kunt uiteraad wel vragen aan de leden bij toezending om de vragen zoveel als mogelijk schriftelijk en op tijd te stellen zodat bestuur een en ander nog kan uitzoeken....

 

eerlijk gezegd neemt u wel heel kort de tijd hiervoor, vooral de juridische kant kan nogal tijd in beslag nemen, zelf hebben wij een aantal jaren terug dit traject gevolgd en heb ik er een jaar voor uitgetrokken om geheel nieuw HR op te stellen, voor te leggen aan de leden (tussentijds) om zo goed beslagen in de alv aan te komen waar het, na een aantal korte vragen, een hamerstuk werd.

 

U verlangd van de leden om kort en bondig te zijn, zorg er dan zelf ook voor dat dit zo uitgevoerd kan worden en dat de leden ook echt de tijd hebben om een en ander door te nemen en, niet onbelangrijk, ook zelf kunnen toetsen en nazoeken!!!!Bedankt voor je snelle reactie. Vergadering liep vorig jaar behoorliujk uit de hand omdat de persoon dus ook bijvoorbeeld vragen stelde die behoorlijk discirminerend waren. De vergadering reageerde daar gelukkig wel zeer negatief op. Het HHR bestaat uit 50 artikelen en als zo'n persoon op elk artikel gaat reageren dan wordt een VVE-vergadering wel heel vervelend voor de overige ledemn.

Overigens zijn wij al enige tijd bezig met het HHR, er is dus geen sprake van het er even doorheen jassen. 

Is het ook niet mogelijk om alleen de wijzigingen t.o.v. het huidige HHR door te nemen?

HLubbers

HLubbers

op February 6, 2022

Discussie titel: Uitsluitend schriftelijke reacties op wijzigingsvoorstel HHR

Wij hebben eind maart 2022 onze jaarlijkse VVE-vergadering (modelreglement 1983 is van toepassing) gepland en willen in deze vergadering een voorstel doen om het huishoudelijk reglement aan te passen. In het huidige HHR staan nog bedragen in guldens en veel andere zaken die inmiddels achterhaald zijn.

Nu hebben wij vorig jaar een vergadering gehad inzake het vervangen van de rookgaskanalen en die vergadering werd door één van de leden aangegrepen om een ongeloofliijk aantal vragen te stellen.

Wij als bestuur hebben natruurlijk niet de behoefte om dit nu ook weer te gaan herhalen en willen dan ook het volgende voorstellen

Vergadering 29 maart 2022

Verzending concept HHR: 22 februari 2022

In de brief tezamen met verzending concept HHR opnemen dat aanpassingen binnen 2 weken schriftelijk cq per email bij de secretaris dienen te worden ingediend.

Stukken met aanpassingsvoorstellen verzenden uiterlijk 15 maart 2022.

Uitsluitend stemmen en dus niet discusieren op de ALV over de aanpassingen.

Mijn vraag is of dit zo is toegestaan??

 

HLubbers

HLubbers

op August 2, 2021

Discussie titel: Geld "uitlenen" door VVE


Marcel2 zei:

Uiteiendelijk moet de VvE het zelf weten. Persoonlijk ben ik van mening dat een VvE zich niet met dit soort zaken moet bezighouden en dit ook niet onder de taak van een VvE valt. Er zijn mogelijkheden zat voor diegene die die €2000 niet hebben. Lening bij een bank, huren ketel, lenen bij vrienden/familie. Er is hier al diverse keren aangeven dat door het zuinigere verbruik vd ketel het uiteiendelijk allemaal niet veel duurder zal uitvallen dan dat ze nu kwijt zijn. Je zult hoogstwaarschijnlijk zien dat als het erop aan komt ze dit bedrag wel ergens vandaan krijgen. De makkelijkste weg is echter de VvE ..... Wat je je ook nog moet bedenken is dat als ze nu al geen €2000 hebben als eigenaar hoe je dan zeker weet dat ze de extra VvE afdracht dan wel kunnen betalen als de VvE ze het geld leent. 

Een andere manier om ze tegemoet te komen is misschien om het naar het volgend voorjaar/zomer te tillen zodat ze het van het vakantiegeld 2022 kunnen betalen en nu al kunnen gaan sparen van wat ze anders aan de VvE extra hadden moeten afdragen, mits de kanalen en ketels van de meeste appartenementen dit nog even volhouden natuurlijk.Natuurlijk is het zo dat ze dit geld zelf terug gaan verdienen, maar probleem blijfrt dat nu gezegd wordt dat ze het geld niet hebben. Naar volgend voorjaar, zomer gaat echt niet gebeuren, want er zitten al diverse appartementen momenteel zonder CV. Ook in de afgelopen winter dus. Gelukkig is het wel goed geïsoleerd bij ons. Sommige ketels zijn meer dan 20 jaar oud en dus hoognodig aan vervanging toe. Project had eigenlijk vorig jaar december hebben moeten plaatsvinden, maar corona heeft ook hier voor vertraging gezorgd. Het gaat gelukkig om een zeer beperkt groepje en bij verkoop van het appartement blijft er echt wel voldoende over om een eventuele restschuld van een lening af te lossen. Onderhoud CV ketel zit bij ons in de servicekosten. Bij huurketels wordt dit deel van de servicekosten dan door die personen weer niet gebruikt.

We gaan het er in de bestuursvergadering over hebben. 

HLubbers

HLubbers

op July 31, 2021

Discussie titel: Rookgaskanalen vervangen mogelijk onwillende appartementeigenaar


Paul zei:

vergelijkbare zaak in de link, geef dus goed van te voren aan aan de eigenaar wat het plan is en hoe dit uitgevoerd gaat worden....

 

https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/vve-lid-weigert-medewerking-aan-onderhoud-nu/Hi Paul,

Bedankt voor deze reactie. Hier was ik naar op zoek (maar kon het zelf niet vinden).

Nogmaals ik hoop dat het allemaal los gaat lopen, maar dit soort jurisprudentie is altijd handig om bij de hand te hebben.