Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

HLubbers

HLubbers

op August 31, 2022

Discussie titel: appartement als kamerverhuur


Ruud zei:

Ja en? 

Makelaar is geen lid van de VVE en vast nooit een gevolmachtigde - dat vetrouw je een makerlaar toch niet toe :P

Als bestuurder heb ik geen trek om met derden te soebatten waar eigenaren hun eigen zaakjes niet regelen.

Zeker verhuurmakelaars kunnen kapot vallen met hun bemoeienissen... Onze VvE-bestuur heeft tot op heden niet met verhuur te maken gehad. Er is één appartement in bezit van een makelaar (toevallig dezelfde die nu ook de verhurend makelaar is) maar dat is al lang geleden gebeurd en het huidige bestuur weet niet hoe dat destijds geregeld is. In dat appartement woont ook maar één huurder en daar zijn eigenlijk nooit problemen mee. 

Wij werden dus nu met het verzoek voor 14 sleutels geconfornteerd. Appartement is dan wel het grootste maar eigenlijk maar geschikt voor maximaal 4 personen ons inziens. Opmerking van Ruud snap ik en misschien gaan we die ook wel volgen, maar ook die van Bob snap ik.  

Ik heb zelf lang in het vastgoied gewerkt en vooral het feit dat dit kamerverhuur lijkt te gaan worden heeft mij wel getriggerd. Daar zijn toch vaak in de loop van tijd overlastproblemen. Ik woon zelf en ook de overige bestuursleden gelukkig niet in die hal, maar als bestuur moet je natuurlijk er wel staan voor je bewoners. Vooralsnog kunnen we behoudens de inspectie door de brandweer weinig doen volgens mij. 

Onze beheerder is nu de gebruikersverklaringen aan het opstellen en dan weten we uiteindelijk als het goed is hoeveel personen daar komen te wonen.

HLubbers

HLubbers

op August 31, 2022

Discussie titel: appartement als kamerverhuur


Ruud zei:

Ja en? 

Makelaar is geen lid van de VVE en vast nooit een gevolmachtigde - dat vetrouw je een makerlaar toch niet toe :P

Als bestuurder heb ik geen trek om met derden te soebatten waar eigenaren hun eigen zaakjes niet regelen.

Zeker verhuurmakelaars kunnen kapot vallen met hun bemoeienissen... Onze VvE-bestuur heeft tot op heden niet met verhuur te maken gehad. Er is één appartement in bezit van een makelaar (toevallig dezelfde die nu ook de verhurend makelaar is) maar dat is al lang geleden gebeurd en het huidige bestuur weet niet hoe dat destijds geregeld is. In dat appartement woont ook maar één huurder en daar zijn eigenlijk nooit problemen mee. 

Wij werden dus nu met het verzoek voor 14 sleutels geconfornteerd. Appartement is dan wel het grootste maar eigenlijk maar geschikt voor maximaal 4 personen ons inziens. Opmerking van Ruud snap ik en misschien gaan we die ook wel volgen, maar ook die van Bob snap ik.  

Ik heb zelf lang in het vastgoied gewerkt en vooral het feit dat dit kamerverhuur lijkt te gaan worden heeft mij wel getriggerd. Daar zijn toch vaak in de loop van tijd overlastproblemen. Ik woon zelf en ook de overige bestuursleden gelukkig niet in die hal, maar als bestuur moet je natuurlijk er wel staan voor je bewoners. Vooralsnog kunnen we behoudens de inspectie door de brandweer weinig doen volgens mij. 

Onze beheerder is nu de gebruikersverklaringen aan het opstellen en dan weten we uiteindelijk als het goed is hoeveel personen daar komen te wonen.

HLubbers

HLubbers

op August 27, 2022

Discussie titel: appartement als kamerverhuur

Er waren wat problemen met dit forum. Ik dacht dat mijn post ook nog niet was geplaatst. Wij hebben inderdaad modelreglement 1983. Maar daarin wordt kamerverhuur niet uitgesloten. Wel dienen de huurders een gebruikersverkjlaring af te geven. Deze zijn we nu ook aan het opstellen. De verhurend makelaar kwam met het verzoek voor de sleutels, wij hebben inderdaad gevraagd wat hij met 14 sleutels moet. Antwoord hebben wij nog niet gekregen.

In de splitsingsakte is helaas niets omtrent verhuur opgenomen.

HLubbers

HLubbers

op August 27, 2022

Discussie titel: appartement als kamerverhuur

Er waren wat problemen met dit forum. Ik dacht dat mijn post ook nog niet was geplaatst. Wij hebben inderdaad modelreglement 1983. Maar daarin wordt kamerverhuur niet uitgesloten. Wel dienen de huurders een gebruikersverkjlaring af te geven. Deze zijn we nu ook aan het opstellen. De verhurend makelaar kwam met het verzoek voor de sleutels, wij hebben inderdaad gevraagd wat hij met 14 sleutels moet. Antwoord hebben wij nog niet gekregen.

In de splitsingsakte is helaas niets omtrent verhuur opgenomen.

HLubbers

HLubbers

op August 25, 2022

Discussie titel: appartement als kamerverhuur

Onlangs is een appartement in ons complex verkocht aan een belegger. Van de verhurend makelaar kregen wij het verzoek of wij voor de deur van de buitenhal 14! sleutels wilde aanleveren. Wij hebben dus het vermoeden dat er in het appartement kamerverhuur gaat plaatsvinden. We hebben natuurlijk in onze splitsingsakte gekeken maar die stamt al uit 1985 en er wordt niets opgemerkt over kamerverhuur.

Het kan natuurlijk allemaal meevallen maar er zijn ook helaas voldoende voorbeelden waaruit blijkt dat dit een vervelende situatie kan gaan worden. Wij hebben als bestuur onze beheerder verzocht om een gebruikersverklaring op te stellen zodat we in ieder geval weten wie er uiteindelijk komt te wonen. 

Ik heb even verder gekeken op internet en ik zag dat als er meer dan 4 huurders niet behorend tot een gezin in een appartement komen wonen dat er dan inspectie van de brandweer dient plaats te vinden. Ik heb gekeken of onze gemeente speciale regels heeft uitgevaardigd omtrent kamerverhuur, maar vooralsnog heb ik die niet kunnen vinden.

Onze vraag is: of er ook nog andere dingen zijn waar we aan moeten denken??  

HLubbers

HLubbers

op June 4, 2022

Discussie titel: Bouwvallig pand buren

Wij hebben een brief geschreven aan de eigenaar van het pand. Hier geen reactie op gehad. Uiteindelijk telefonisch contact gezocht met het bedrijf. Zij beloofde dat e.e.a. eind mei begin juni zou worden aangepakt. Vorige week zijn de losliggende pannen verwijderd. Er zit nu wel een gat in het dak, dus het regent daarbinnen. Maar de gevaarlijke situatie is inmiddels wel opgelost dus.

HLubbers

HLubbers

op April 25, 2022

Discussie titel: Bouwvallig pand buren

Wij hebben een VVE van 46 appartementen lopend van nr 6 tot 96. Onze buurman van nr 4 , heeft onlangs zijn pand verkocht (stond al lange tijd leeg) en dit pand gaat gesloopt worden.

Nu is het volgende geval: Tussen ons object en nr 4 liep in een heel ver verleden een looppad naar het schurencomplex van de VVE. In de jaren 80 van de vorige eeuw heeft waarschijnlijk het bestuur van de VvE de eigenaar van het pand op nr 4 toestemming verleend om op de grond van de VVE een schuurtje te bouwen. (geen idee of daar een erfdienstbaarheid is voor afgegeven, ook geen idee of voor de bouw van het schuurtje ooit vergunning is verleend).

De VvE zou natuurlijk graag zien dat na sloop het looppad weer in ere wordt hersteld. Vraag is: Is dat mogelijk en hoe zouden we zoiets kunnen aanvliegen???

Daarnaast speelt ook nog de beroerde onderhoudsstaat van het pand op nr 4. Bij de voorjaarsstormen in februari zijn behoorlijk wat dakpannen naar beneden gevallen. Als ik nu kijk op het dak dan liggen er veel dakpannen los. De gemeente heeft dranghekken op de stoep geplaatst maar ik vraag mij af of dit bij flink veel wind wel voldoende is.

Wat kunnen we het beste doen?? Nieuwe eigenaar aanschrijven met verzoek tot reparatie?? Volgens mij kan ook de gemeente een aanschrijving doen met het dwingende verzoek tot herstel. 

 


 Bijlage 1 

HLubbers

HLubbers

op February 8, 2022

Discussie titel: Uitsluitend schriftelijke reacties op wijzigingsvoorstel HHR


Bob zei:

Quote 

Maar misschien laten we het ook wel gewoon staan. Het is ons bekend dat je niet mag afwijken van hetgeen in de splitsingsakte staat.

Unquote 

Helemaal begrepen. Ben volledig met je eens dat 50 artikelen wat veel is, en zeker als er (veel) onnodige en/of overbodige artikelen in het HHR staan.

Mijn voorkeur gaat uit naar een kort, bondig, stellig en duidelijk HHR, maar als dat alleen maar leidt tot oeverloze en zinloze discussies in eindeloze vergaderingen zou ik het HHR liever laten voor wat het is. Van onnodige en overbodige bepalingen heeft immers niemand last.

Succes, en vriendelijke groet. Hartelijk dank voor je reactie Bob. Ik woon nu sinds 3 jaar in een appartemnetencomplex. Hiervoor een vrijstaand oud jaren 30 huis met heel (te) veel gebreken. Ik ben nu sinds 1 jaar bestuurslid van de VvE. Ik moet zeggen dat ik voor bepaalde zaken graag teruggrijp op dit forum. Zie veel expertise van jou hier en ook van Paul.

Bedankt voor het meedenken en we gaan er zeker mee verder.

HLubbers

HLubbers

op February 8, 2022

Discussie titel: Uitsluitend schriftelijke reacties op wijzigingsvoorstel HHR


Bob zei:

Wedervraag.

Je stelt;

"In het huidige HHR staan nog bedragen in guldens en veel andere zaken die inmiddels achterhaald zijn."

In het HHR omrekenen van guldens naar Euro's is wat mij betreft overkill en onnodig.

Veel andere zaken die inmiddels achterhaald zijn? Heb je voorbeelden?

Ik hoop niet dat jullie in het HHR de splitsingsakte feitelijk aanpassen?!Hi Bob,

Bedankt voor je antwoord, we gaan het even bespreken met onze beheerder die de vergadering altijd leidt.

Artikel wat wij er bijvoorbeeld uit willen halen is . Vuilniszakken dienen deugdelijk gesloten op de daartoe bestyemde plaats te worden geplaatst en nie in de gemeenschappelijke ruimten en/of bij de ingangen.

De benedenburen van ons comples hebben rolcontainers en voor de verdiepingen zijn er ondergrondse containers. Ik woon hier nu 3 jaar en nog nooit ergens een vuilniszak zien staan.

Maar misschien laten we het ook wel gewoon staan. Het is ons bekend dat je niet mag afwijken van hetgeen in de splitsingsakte staat.

 

HLubbers

HLubbers

op February 6, 2022

Discussie titel: Uitsluitend schriftelijke reacties op wijzigingsvoorstel HHR


Paul zei:

NEE, het staat elk lid vrij om vragen te stellen tijdens de vergadering, of je daar nu zin in hebt of niet, je kunt uiteraad wel vragen aan de leden bij toezending om de vragen zoveel als mogelijk schriftelijk en op tijd te stellen zodat bestuur een en ander nog kan uitzoeken....

 

eerlijk gezegd neemt u wel heel kort de tijd hiervoor, vooral de juridische kant kan nogal tijd in beslag nemen, zelf hebben wij een aantal jaren terug dit traject gevolgd en heb ik er een jaar voor uitgetrokken om geheel nieuw HR op te stellen, voor te leggen aan de leden (tussentijds) om zo goed beslagen in de alv aan te komen waar het, na een aantal korte vragen, een hamerstuk werd.

 

U verlangd van de leden om kort en bondig te zijn, zorg er dan zelf ook voor dat dit zo uitgevoerd kan worden en dat de leden ook echt de tijd hebben om een en ander door te nemen en, niet onbelangrijk, ook zelf kunnen toetsen en nazoeken!!!!Bedankt voor je snelle reactie. Vergadering liep vorig jaar behoorliujk uit de hand omdat de persoon dus ook bijvoorbeeld vragen stelde die behoorlijk discirminerend waren. De vergadering reageerde daar gelukkig wel zeer negatief op. Het HHR bestaat uit 50 artikelen en als zo'n persoon op elk artikel gaat reageren dan wordt een VVE-vergadering wel heel vervelend voor de overige ledemn.

Overigens zijn wij al enige tijd bezig met het HHR, er is dus geen sprake van het er even doorheen jassen. 

Is het ook niet mogelijk om alleen de wijzigingen t.o.v. het huidige HHR door te nemen?