Bouwbesluit 2012/ aanleg airco of warmtepomp; verplichting tot opmaak berekening geluidproductie via rekentool LBP|Sight

Kees van der Stel

Kees van der Stel

op December 21, 2021

Per 1 april 2021 is een gewijzigd Bouwbesluit 2012 van kracht geworden waarin de maximale geluidbelasting en wijze van berekening voor airco's en warmtepompen is vastgelegd. Feitelijk wetgeving, of vergis ik me.?

Onze VVE stelt bij aanleg van airco's en warmtepompen als voorwaarde vooraf dat aan de regelgeving in het Bouwbesluit wordt voldaan, derhalve moet de rekentool van LBP|Sight ( in bezit bij alle brancheorganisaties)**worden gehanteerd en een uitkomst geven die onder het maximum als gesteld in dat per 01-04-2021 gewijzigde Bouwbesluit blijft. Zo vermijden we discussies over rekenmethodieken ,worden mogelijke subjectieve elementen eruit gehaald en kunnen we als bestuur met mandaat van de ledenvergadering werken.

handleiding:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/11/12/rekentool-geluid-van-buiten-opgestelde-installaties-voor-warmte--en-koudeopwekking/Handleiding+rekentool+geluid+warmtepompen+en+airco%27s.pdf
 

** Rekentool:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/12/rekentool-geluid-van-buiten-opgestelde-installaties-voor-warmte--en-koudeopwekking

 

Er is slechts 1 probleem: in de branche zijn nauwelijks bedrijven te vinden die met die (verplichte) rekentool werken.

Wie helpt me uit de brand met namen van installatiebedrijven in Zuid-Holland die wel die tool hanteren en/of met een gedachte hoe je het ook anders waterdicht zou kunnen regelen....

vast bedankt

Jaap

Jaap

op January 2, 2022

Het invullen kost tijd en doorgaans zijn opdrachtgevers niet voornemens om kosten in het voortraject op zich te nemen. Je kunt een adviseur een berekening op laten stellen en deze gebruiken bij de aanbesteding, of je neemt de berekeningen op in het pve waarbij de installateur de kosten voor de berekeningen in de offerte verwerkt.