2 VVE's kopen samen een onverkoopbaar appartement

hn.tol@quicknet.nl

hn.tol@quicknet.nl

op March 5, 2019

2 VVE's zijn van zins een moeilijk te verkopen appartement, om leegstand te voorkomen, samen te kopen.

Vanwege een  tekort aan middelen moeten beide VVE's een belang nemen in dit appartement.

Is dit juridisch mogelijk?

 

Dank voor uw antwoorden,

M Sola

Paul

Paul

op March 7, 2019

daar is een VvE niet voor opgericht...

deze is daar dus niet voor en gaan hun boekje te buiten...

Bob

Bob

op March 10, 2019

MR2017
46.3 De Vereniging heeft ten doel het beheer van het Gebouw en de Grond, met uitzondering van de Privé-gedeelten, en het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de Eigenaars.

Alsook het logische gevolg:

MR2017
10.2.l alle overige schulden en kosten, gemaakt in het belang van de gezamenlijke Eigenaars als zodanigdaaronder begrepen de schulden en kosten die voortvloeien uit besluiten van de Vergadering.

Merk op dat het MR2017 “state of the art” is, en dat daarin alle en meest recente inzichten en jurisprudentie, gehoord een enorme hoeveelheid deskundigen, is neergeslagen. Er wordt zelfs expliciet gemaakt dat enige VvE ook/zelfs “ter bereiking van haar doel een appartementsrecht of een ander registergoed in eigendom kan verkrijgen en dit hypothecair kan verbinden tot zekerheid voor (een) door haar aan te gane geldlening(en).” De Vereniging is bevoegd het in de vorige zin bedoelde appartementsrecht of ander registergoed aan de eigenaars of aan derden over te dragen of in gebruik te geven. Dat gaat vele malen verder dan onderhoud van bijvoorbeeld bruikleen o.i.d.


Op dat punt is er niets nieuws onder de zon, dat kon/mocht ook al onder de oudere MR’n (slechts over het aangaan van leningen was in het verleden discussie mogelijk/gaande).

Hiermee is niet gezegd dat de aankoop zonder meer kan worden gezien als mogelijk in het belang van de eigenaars als zodanig, maar dat een VvE domweg niets zou mogen aankopen is zeker niet waar. Allereerst zou mijn vraag zijn wat de andere eigenaars willen, of er sprake is van unanimiteit en wat exact de belangen zijn die worden gediend. Zomaar en alleen maar vanwege slechte verkoopbaarheid een appartement opkopen lijkt me niet verantwoord.  Verklaar je nader.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!