Abdijtuinen , illegale Franse balkons en illegale openslaande ramen.

maurice

maurice

op January 14, 2022

Gemeente komt tegemoet aan handhavingsverzoek en wil dat VVE Franse balkons verwijdert. Over de dichte ramen die openslaand zijn gemaakt wordt aangegeven dat zij vergunningsvrij zijn. De VVE heeft niet ingestemd met deze wijzigingen die door kopers zelf zijn uitgevoerd of hebben laten uitvoeren. Nu kun je als de balkons wegzijn en de raam opendoet een doodsmak maken van de 11de verdieping. Is deze wijziging vergunningsvrij.


 Bijlage 1 

Buurman

Buurman

op January 14, 2022

Ik neem niet aan dat er een reglement bestaat waarin niet is opgenomen dat in gevallen dat er gevaar is door een open raam naar buiten te vallen er niet is opgenomen dat er een doorvalbeveiliging moet worden geplaatst. (De hoogte gemeten vanaf de grond tot de opening speelt een rol.)

Deze wordt in veel bouwbesluiten vermeld. Ook hier geldt: ik weet niet wanneer dat voor het eerst is opgenomen.

In oude panden die bijvoorbeeld zijn voorzien van schuiframen zie je valbeveiliging vaak ontbreken. Dit zegt niets over of het al dan niet is toegestaan.

Ga dus na in het voor jullie geldende reglement hoe e.e.a. al dan niet is opgenomen.

Sowieso zijn eigenaars aansprakelijk voor ten onrechte uitgevoerde veranderingen. Het bestuur heeft echter een handhavingspicht. Het zal betreffende bewoners daarom sowieso moeten aanschrijven.

Paul

Paul

op January 15, 2022

VvE moet handhaven en de eigenaar aanschrijven dat deze verandering weer ongedaan gemaakt word, de "oude" situatie moet hersteld worden.

 

Wel kan er in de volgende vergadering, waar dit besproken gaat worden, een verzoek ingediend worden door de eigenaar om dit toch toe te staan, hoogte van de borstwering moet volgens bouwbesluit 1,20 Mtr zijn....

Bob

Bob

op January 15, 2022

Quote

Gemeente komt tegemoet aan handhavingsverzoek en wil dat VVE Franse balkons verwijdert.

Unquote

Dat is niet wat het besluit zegt. Kennelijk verkeerd gelezen of helemaal niet gelezen. Reacties zijn daarmee ook onjuist.

 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
maurice

maurice

op January 15, 2022

Bob zei:

Quote

Gemeente komt tegemoet aan handhavingsverzoek en wil dat VVE Franse balkons verwijdert.

Unquote

Dat is niet wat het besluit zegt. Kennelijk verkeerd gelezen of helemaal niet gelezen. Reacties zijn daarmee ook onjuist.

 Eerst zal men goedkeuring moeten krijgen in de algemene ledenvergadering alvorens men een verzoek kan doen op legalisatie van de situatie. Rekening houdend met wettelijke eisen zoals brandoverslag etc. . Lukt dit niet is men een dwangsom verschuldigt mocht men de balkons laat zitten. Duidelijk is wel dat de vergunningen niet in orde zijn en nu de VVE niet heeft ingestemt met de wijzigingen , de bewoners zelf opdracht hebben gegeven aan het bouwbedrijf. En opdraaien voor de kosten.


 Bijlage 1 

Bob

Bob

op January 15, 2022

En wéér mis! Zucht!

Doe ook jezelf een plezier en publiceer geen uit zijn verband getrokken bladzijden met daarbij jouw verkeerde beweringen, maar doe eens het volledige verhaal, te beginnen met de complete brief (5 bladzijden). Daarnaast voorgaande last en de ingediende zienswijze.

Met wat je nu rondstrooit kom je niet verder dan het verkondigen van onjuiste beweringen, met modder gooien en presenteren van, in het beste geval, hálve waarheden. 

Wat probeer je eigenlijk te bereiken?! Vertel eens.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
maurice

maurice

op January 15, 2022

Bob zei:

En wéér mis! Zucht!

Doe ook jezelf een plezier en publiceer geen uit zijn verband getrokken bladzijden met daarbij jouw verkeerde beweringen, maar doe eens het volledige verhaal, te beginnen met de complete brief (5 bladzijden). Daarnaast voorgaande last en de ingediende zienswijze.

Met wat je nu rondstrooit kom je niet verder dan het verkondigen van onjuiste beweringen, met modder gooien en presenteren van, in het beste geval, hálve waarheden. 

Wat probeer je eigenlijk te bereiken?! Vertel eens.Nou dan vertel eens BOB wat hier niet juist aan is. Niet alleen commentaar maar onderbouwen kan ik het misschien nog meemaken voor ik ga hemelen. Zucht.


 Bijlage 1 

maurice

maurice

op January 15, 2022

maurice zei:

Nou dan vertel eens BOB wat hier niet juist aan is. Niet alleen commentaar maar onderbouwen kan ik het misschien nog meemaken voor ik ga hemelen. Zucht.2626


 Bijlage 1 

Bob

Bob

op January 15, 2022
Brief nog steeds niet compleet.
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
maurice

maurice

op January 15, 2022

Bob zei:
Brief nog steeds niet compleet.


3123