ALV en concept notulen zijn ineens vastgestelde notulen

Van Essen

Van Essen

op August 16, 2022

Bij onze VvE in Lelystad krijgen we, zo lijkt het, een van tevoren opgesteld epistel met enkele wijzigingen van de inbreng van de leden bij deze ALV. Het lijkt wel een uitgeschreven preek van een dominee/voorganger. Het doel lijkt om bij de stemming steeds voor alle items 100% instemming te krijgen.

Maar dan een jaar verder worden de notulen besproken en bestuur stemt in met de opmerkingen van de leden en het is echt waar, op het eind van dit agendapunt worden de concept notulen zonder enige en overeengekomen aanpassingen meteen definitief.

De voorzitter plaatst dan zijn handtekening en de nog steeds genoemde concept notulen zijn ineens definitief. De zaak manipuleren heet dat, vind ik. En daarom worden deze definitieve concept notulen ook nimmer gepubliceerd in Twinq. En de secretaris zit er als een "watje" bij en regelt dus niets.

Ruud

Ruud

op August 19, 2022

Wat is nu precies je punt? Staan in notulen de genomen besluiten onjuist weergegeven?

Ik neem aan dat leden vooraf aan vergadering notulen krijgen (liever zo kort mogelijk na de vergadering)? Staan er onwaarheden in, heeft elk lid verantwoordelijk om daar het bestuur op aan te bespreken. Het liefst is op een vergadering vaststellen notulen voorgaande vergaderingen een formaliteitje van halve minuut - en vooral geen discussie of gezamenlijk wijzigen!