ALV rechtsgeldig?

hn.tol@quicknet.nl

hn.tol@quicknet.nl

op December 10, 2021

Goemiddag

 

Onze beheerder heeft  ivm coronamaatregelen besloten om de vergadering (ong. 1000 stemmen)  te verdelen in 2 tijdsblokken. 

Ongeveer 500 stemmen aanwezig in elk bloktijd. 

Mijn vraag, Is deze: Is deze wijze van vergaderen rechtsgeldig?

heel graag uw visie

 

Groet Henny

Jaap

Jaap

op December 11, 2021
Zijn er veel digibeten onder de leden? Als er geen controversiële besluiten moeten worden genomen dan is dit één van de minst slechte varianten en zou ik me niet te druk maken over het opknippen. Uitstel en vervolgens afstel is helemaal geen optie.
Paul

Paul

op December 11, 2021

zover mijn kennis strekt is fysiek vergaderen niet perse een must, wel moet het zo zijn dat de leden onderling, hun standpunten kunnen verwoorden, op zich kan dat op deze manier.

 

aan de andere kant mag een vergadering met 100 mensen MITS de anderhalve meter maatregel gehandhaaft kan worden....

Bob

Bob

op December 11, 2021

hn.tol@quicknet.nl zei:

Goemiddag

 

Onze beheerder heeft  ivm coronamaatregelen besloten om de vergadering (ong. 1000 stemmen)  te verdelen in 2 tijdsblokken. 

Ongeveer 500 stemmen aanwezig in elk bloktijd. 

Mijn vraag, Is deze: Is deze wijze van vergaderen rechtsgeldig?

heel graag uw visie

 

Groet HennyHet is wat mij betreft niet zozeer de vraag of de vergadering rechtsgeldig is. De wijze waarop de vergadering wordt gehouden is niet het enige criterium waarop wordt (c.q. zou kunnen worden) bepaald of de besluiten (hét product van de vergadering) die resulteren bij rechtsgang overeind blijven of niet. De vergadering opsplitsen in 2 blokken heeft zeker nadelen, maar dat maakt niet per definitie dat de uit de vergadering voortvloeiende besluiten rechtsgeldig dan wel nietig/vernietigbaar zijn of niet. Dat hangt ook af van (veel) meer (andere/belangrijker) factoren. 

Is er overwogen om het aantal deelnemers per appartementsrecht te beperken tot één?

Zijn er evenveel eigenaars als stemmen, dus 1000 eigenaars, of geldt in dit geval niet één stem per appartementsrecht?

Kort; zijn er andere, mogelijk eleganter, oplossingen overwogen?

Last but not least. De beheerder adviseert het bestuur, maar het bestuur besluit en roept de vergadering uit, waarbij het bestuur het gegeven advies volgt of naast zich neerlegt.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Jaap

Jaap

op December 13, 2021

Paul zei:

zover mijn kennis strekt is fysiek vergaderen niet perse een must, wel moet het zo zijn dat de leden onderling, hun standpunten kunnen verwoorden, op zich kan dat op deze manier.

 

aan de andere kant mag een vergadering met 100 mensen MITS de anderhalve meter maatregel gehandhaaft kan worden....In de 2e vergadering kan een inzicht worden gedeeld die de deelnemers van de eerdere vergadering van mening doet veranderen. Optimaal is het dus niet.

jh

jh

op December 14, 2021

Ben het met Jaap eens. De 'beraadslaging' ter vergadering vindt dus niet centraal plaats. Feitelijk is er dus niet één vergadering, maar zijn er twee vergaderingen. Dat lijkt me in strijd met het reglement waarin staat dat de vergadering op een bepaalde tijd en plaats moet worden gehouden. Ik vraag me ook af waarom de beheerder dit zo doet. Er is toch gewoon een noodwet die het mogelijk maakt om digitaal te vergaderen en om bijvoorbeeld vooraf stemrecht uit te oefenen? Merkwaardige gang van zaken dus als je het mij vraagt...


gewoon Joost!
VvE alert

VvE alert

op December 22, 2021

Sedert november 2019 heeft de bestuurder nu ruim 2 jaar geen vergadering gehouden voor 123 appartementeneigenaars. Nog triester: deze beroepsmatig gehonoreerd bestuurder heeft helemaal niets van zich laten horen, alleen de jaarcijfers maar geen begrotingen vertrekt, geen CV U.A. jaaroverzichten.  Deze bestuurder incasseert maandelijks wèl zijn vergoedingsdeel dat wordt als 'courtage' geboekt. Zijn VvE beheerovereenkomst takenlijst  vermeldt o.a.: 'het verstrekken van kwartaaloverzichten van uitgevoerde werkzaamheden' en ''het toezicht houden op naleving van de regels voortvloeiende uit het reglement van splitsing, het Huishoudelijk Regelement en de overige door de Nederlandse Wet gestelde regels.'  'Het jaarlijks opstellen van een begroting voor het daarop volgende jaar.'  Niets van voornoemde is gebeurd. De bestuurder is paar keer aangeschreven en verzocht zijn taken uit te willen voeren gezien de corona beperkingen. Hij meent dat eerst de jaarcijfers (van 2 jaar) goedgekeurd moeten worden alvorens de begrotingen te verstrekken.  Zomer 2020 en 2021 was voldoende gelegenheid coronaveilig te vergaderen bij o.a. van der Valk, ondanks schriftelijke en mondelingen belofte voor 15 sept. 21 te vergaderen. Maar nee., weer geen ALV of reactie. inmiddels neemt achterstallig onderhoud toe omdat schilder- en herstelbesluiten ook niet meer uitgevoerd worden. Deze bestuurder wenst geen digitaal VvE software te gebruiken voor ledeninzage. Ben zelf VvE  bestuurder en. bestuurslid geweest bij diverse VvE 's en herken veel misstanden. Tegen vergelijkbare vergoeding kan de VvE kiezen uit professionele gecertificeerde bestuurders. Waarom niet gedaan? Leden distantiëren zich liever van hun verantwoordelijkheid en geloven liever de bestuurder die beweert rustig dat ik onzin verkondig, hij liegt zelfs dat ik achter zijn rug om de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering heb opgezegd, ik heb de bestuurder wel erop aangesproken omdat er helemaal geen VvE bestuur is, dus geen bestuursleden. Ik vrees dat zolang de leden de koppen in het zand blijven steken deze goed betaalde bestuurder over de VvE de  baas blijft spelen  zolang overige leden niets ondernemen. Procederen wegens aantoonbare misstanden is een lange dure weg. Lang verhaal, veel misstanden.