Behoud containers

CS

CS

op January 13, 2020
Wij willen als VvE graag ons afval laten afvoeren in containers op eigen kosten kan de gemeente ons dit verbieden. Het gros van onze bewoners is op leeftijd en daar veranderd veel voor qua afval wegbrengen en zijn dus ook niet in staat elkaar te helpen gezien het gezeul over straat.
Carla

Carla

op January 13, 2020

@CS, ja dat kan/zal de Gemeente weigeren. De Gemeente is namelijk verantwoordelijk voor het inzamelen van o.a. huishoudelijk afval. De Gemeente is gebonden aan de Wet Millieubeheer. 

 

Paul

Paul

op January 14, 2020

als je dit wil als vve neem dan kontakt op met de gemeente en vraag hen of er een andere mogelijkheid is om afval aan te bieden, bijvoorbeeld ondergrondse containers bij het gebouw.

Bob

Bob

op January 14, 2020
Mijn advies is conform Paul. Probeer eerst om met de gemeente tot een voor jullie goede oplossing te komen. Wanneer dat niet lukt ga je zelf en op eigen kosten aan de slag. In tegenstelling tot wat daarvóór wordt beweerd heeft de gemeente niets te verbieden, zolang jullie maar binnen de wet- en regelgeving blijven met het eigen afvoersysteem. De gemeente heeft de plicht om een systeem te hebben en aan te bieden, maar kan je nooit dwingen om bij uitsluiting het door de gemeente aangeboden systeem te gebruiken. Het nadeel van een systeem op eigen kosten is wel dat je ook blijft betalen voor het systeem van de gemeente.
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Carla

Carla

op January 14, 2020

Het is wellicht mogelijk dat @ CS in gesprek gaat met haar/zijn gemeente. Of dan de particuliere wensen worden ingewilgd is daarbij nog wel de vraag. De preciese situatie bij @ CS ken ik niet. Maar de vraag was of  een gemeente je kan verbieden het heft ( m.b.t. het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval ) in eigen hand kan/mag nemen. Helaas kan en mag een gemeente je dat wel verbieden. In mijn gemeente deden ze dat ook. Rechtzaak....zou je kunnen overwegen maar heeft weinig tot geen kans van slagen want.....het woord is in deze aan de gemeente.

* Als gemeente ben je verantwoordelijk voor het inzamelen van huishoudelijk afval (zie artikel 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer). Elke gemeente in Nederland heeft de vrijheid zelf te bepalen op welke wijze ze dit wil doen. Veelal wordt er in een gemeente een mix van verschillende inzamelmiddelen gebruikt, die uiteindelijk moet leiden tot een zo optimaal, effectief en efficiënt mogelijke inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen.*

Kortom....de gemeente draagt de verantwoordelijkheid, de gemeente bepaald hoe, de gemeente heeft het beheer en beslist. En derhalve mag/kan de gemeente ook beslissen dat je het niet op eigen houtje mag gaan regelen.

Bij een overgang van een traditionele inzameling naar een nieuwe inzamelingsmethode kunnen er inderdaad , zoals @ CS stelt de nodige problemen bij ouderen voordoen. 

Dat de gemeente die problemen in kaart probeert te krijgen lijkt me voor de hand liggen. Echter het plaatsen van ondergrondse containers heeft veel meer voeten ( en kosten ) in de aarde dan je vermoed. Neem alleen al b.v. alle leidingen die al in de grond zitten en je dus niet op , zomaar elke plek, op diepte de grond in kan. Wel zijn er ( althans bij ons ) afspraken gemaakt voor een maximale loopafstand.

Dit alles nog los van het feit hoe je de te maken kosten wilt regelen binnen de VvE daar de kosten buiten het onderhoud valt?

Bij , de ook hier veel gehoorde 'klacht, ' nu moet ik met mijn zakje gaan zeulen en dat kan ik niet meer......was de meest steekhoudende opmerking van de wethouder:

" Het is er ook allemaal in gekomen, dus ....;-)

 

 

Bob

Bob

op January 14, 2020
Onjuiste interpretatie van de Wet Milieubeheer!! Je kunt gewoon iedere afvalverwerker rechtstreeks aannemen/contracteren om alle afval bij de VvE zelf in te zamelen en om dat afval vervolgens conform wet- en regelgeving te verwerken. Zie verder mijn eerdere post. Hierbij dan ook de uitnodiging om aan te geven op grond van welk artikel uit welke wet dan ook de gemeente een verbod zou kunnen gronden/stoelen. Die grond ligt in elk geval níet in aangehaalde artikelen, die leggen alleen maar een plicht op aan de gemeente, en zeker niet aan de burger.
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Carla

Carla

op January 15, 2020

@ Bob zegt: " Je kunt gewoon iedere afvalverwerker rechtstreeks aannemen/contracteren om alle afval bij de VvE zelf in te zamelen ".

Daar zou ik toch maar wat voorzichtiger mee zijn.

Een gemeente is ook gehouden , naast de zorgplicht voor het inzamelen van huishoudelijk afval, aan art. 10.23 lid van van eerder genoemde Wet MIllieubeheer.....' De gemeenteraad stelt in het belang van de bescherming van het milieu een afvalstoffenverordening vast.'

In die van mijn gemeente valt het volgende te lezen: 

"  ..... dat scholen, verenigingen, etc., geen huishoudelijke afvalstromen in mogen zamelen." 

@ CS vroeg of een gemeente je kan verbieden om het zelf te regelen. Voila! 

 

Bob

Bob

op January 15, 2020
In een lagere vorm van regelgeving iets verbieden wat een wet wel toestaat?! Ik zou maar wat voorzichtiger zijn. . Voila!
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Paul

Paul

op January 15, 2020

Zover ik weet staat het mij vrij als burger om mijn eigen afval weg te brengen naar de stort, zolang ik  het niet ergens anders dump voldoe ik aan de wettelijke plicht naar mijn mening.

 

Je kunt bij de gemeente aankaarten dat er bezwaren kleven voor de bewoners aan de huidige inzamel methode en vragen om bijvoorbeeld een ondergrondse container maar ook een andere verzamelplek is een optie natuurlijk, dat zou altijd mijn insteek zijn, overleg is altijd de eerste optie wat mij betreft...

 

Ook kun je er als bewoners voor kiezen om met een aantal een kar te kopen waarin je de vuilniszakken vervoerd naar de inzamelplek toe, wel overleggen met de vve waar je deze kar stalt als dit in de openbare ruimte moet uiteraard...

Bob

Bob

op January 15, 2020
Merk ook op dat de titel van de thread is BEHOUD containers. Kennelijk zitten er al één of meer containers. En ja, eerst overleg met goede argumenten met de gemeente zoals ook ik al aangaf. Daar moet iets moois uit kunnen komen.
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!