Besluitvorming met schriftelijke stemming

henkklooster

henkklooster

op May 13, 2015

In het Reglement 2006 staat in artikel 50.3 dat een besluit van de vergadering gelijk ook schriftelijk kan ( fax en email daaronder begrepen) wanneer alle eigenaars hun instemming hebben betuigd. Ik stel voor een dergelijke stemming geldig te verklaren wanneer een volstrekte meerderheid zich heeft uitgesproken. Dus de eis dat alle eigenaren hun instemmning hebben betuigt te laten vallen. 

 

 

Paul

Paul

op May 13, 2015

Oneens met de stelling, als men verkeerd wil kan men zo een stemming plaats laten vinden op het moment dat een aantal (lees veel) eigenaren weg zijn met bijvoorbeeld vakantie, als je dan uitgaat van de meerderheid van de UITGEBRACHTE stemmen kun je zomaar ineens iets in de schoenen geschoven krijgen waar de meerderheid niet blij mee is.

Bas van Pelt

Bas van Pelt

op May 13, 2015

Oneens. De VvE is door de wetgever bedacht met als wezenlijk bestanddeel: de besluitvorming door de vergadering. Daarbij hoort aankondiging en voldoende informatie van de agendapunten vooraf aan de ALV en inbreng van alternatieve besluiten, toelichting en vooral discussie voorafgaand aan de stemming tijdens de ALV. Dat mag alleen overgeslagen worden bij unanimiteit. En dat is maar goed ook, lijkt mij.

C.L. van Reijen

C.L. van Reijen

op May 13, 2015

Ik ben  het eens met de visie, dat we de vergadering moeten handhaven als de macht binnende VVE en de plaats waar na discussie de besluiten worden genomen

Rob

Rob

op May 14, 2015

Oneens met de stelling, ik sluit me volledig aan bij bovengenoemde reacties !

henkklooster

henkklooster

op May 23, 2015

Paul zei:

Oneens met de stelling, als men verkeerd wil kan men zo een stemming plaats laten vinden op het moment dat een aantal (lees veel) eigenaren weg zijn met bijvoorbeeld vakantie, als je dan uitgaat van de meerderheid van de UITGEBRACHTE stemmen kun je zomaar ineens iets in de schoenen geschoven krijgen waar de meerderheid niet blij mee is.Met vereiste meerderheid wordt bedoeld de meerderheid van eigenare. Een schriftelijke stemming buiten de vergadering is geregeld in art. 50.3  Mijn bedoeling is om zodra de vereiste meerderheid van stemmen binnen is de stemming afgesloten kan worden. Het wachten tot ook alle stemmen binnen zijn , dient geen enkel doel.

Rob

Rob

op May 24, 2015

In artikel 50.3 is de meerderheid helemaal niet van belang. Wanneer slechts één eigenaar schriftelijk aangeeft niet met het besluit in te stemmen of hij reageert simpelweg niet, is er geen besluit.

Zoals in de reacties hierboven al eerder aangegeven, is het ook naar mijn mening belangrijk dat besluitvorming in de vergadering blijft plaatsvinden en ik zou artikel 50.3 dan ook niet graag zien veranderen.

Carla

Carla

op June 16, 2015

henkklooster zei:

In het Reglement 2006 staat in artikel 50.3 dat een besluit van de vergadering gelijk ook schriftelijk kan ( fax en email daaronder begrepen) wanneer alle eigenaars hun instemming hebben betuigd. Ik stel voor een dergelijke stemming geldig te verklaren wanneer een volstrekte meerderheid zich heeft uitgesproken. Dus de eis dat alle eigenaren hun instemmning hebben betuigt te laten vallen. 

 

 Beste Henk,

Dit kan je wel voor willen stellen maar daarvoor zal je naar de notaris moeten. Kostbare kwestie.

Met vriendelijke groet,

Carla