Bestuur VvE aansprakelijk stellem

Josje

Josje

op April 2, 2022

Geachte lezers, wij hebben al meer dan twee jaar geluidsoverlast door onze bovenburen. Zij hebben een laminaatvloer met isolerende ondervloer op een VOD gelegd. Schematisch de gang van zaken gedurende de afgelopen twee jaar:

Overlast gemeld bij buren en bestuur  *  buren zeggen vloer is goed en door specialist gelegd volgens HR  *   schouw door bouwer die zegt laminaat vloer is goed gelegd  *  in HR staat dat laminaat met ondervloer niet mag *  gemeld aan buren en bestuur dat vloer niet volgens HR is  *  bestuur dringt aan op meting  * bestuur stuurt Nieuwsbrief waarin staat dat dergelijke vloeren verwijderd dienen te worden  *  bestuur dringt aan op meting omdat die door onze rechtsbijstand wordt vergoed  * bestuur stelt NEN5077 meting voor * Woningborg doet meting en uitslag is : vloer voldoet aan eisen Bouwbesluit, stelt wel enige vraagtekens  bij de uitkomst en heeft het over resonantiefrequenties  *  wij worden door bestuur in het ongelijkgesteld en moeten de nota betalen  *  tevens moeten wij situatie gedogen omdat vloer gelegd is vóór HR bekrachtigd werd  *  VEH meldt dat NEN5077 meting niets zegt over daadwerkelijke geluidshinder en stelt SPLmeting ( burenlawaai-onderzoek)voor * dit gemeld aan bestuur ,maar die blijven bij NEN5077 meting en willen niet meegaan in andere meting  *  wij laten SPLmeting verrichten met uitslag boven de norm en geluidshinder. * melden dit aan bestuur en buren * zij wijzen dit onderzoek af en willen alleen de uitslag  van de NEN5077 gebruiken en ook nu worden wij in het ongelijk gesteld. * overlast duurt voort  *  beide rapporten gestuurd naar NSG die concludeert dat de vloer niet goed is , de NEN5077 meting niet de LFG meet en dus niet gebruikt kan worden in onze zaak, dat er geluidshinder is en dat de buren vallen in lawaaiklasse II en III. * dit rapport naar bestuur gestuurd en nu na drie weken nog niets gehoord.....* ook aangegeven dat het HR gewijzigd dient te worden in geval van geluidsoverlast.

Wat blijkt nu, na overleg met enkele bestuursleden:  er is 1 bestuurslid die "ons dossier" behandelde. In ieder geval drie andere bestuursleden ( van de vijf) kenden  onze correspondentie en de rapportages niet. De beslissingen en correspondentie zijn door 1 persoon genomen. We kunnen niets achterhalen over de besluitvorming omdat er de afgelopen twee jaar geen notulen of besluitenlijjsten gemaakt zijn van bestuursvergaderingen.... Wij hebben het bestuur gedurende de afgelopen twee jaar vragen gesteld en technische  informatie gegeven waar niets mee is gedaan. Verzoeken van ons om eens een expert te bellen werden van de hand gewezen, met als gevolg dat we nu meer dan twee jaar een inwonend gezin hebben....en zitten met een bestuur dat verkeerde beslissingen neemt en niet wil handhaven omdat dit " achter de voordeur " is.

Onze vraag is nu: kunnen we het bestuur aansprakelijk stellen, want de besluitvorming  is niet goed geweest volgens ons en wij zijn nu bijna € 7000,- kwijt aan rapportages en experts. Wij vinden dat er sprake  is van onbehoorlijk bestuur en dat wij, maar ook onze bovenburen slachtoffer zijn van de verkeerde handelswijze.

 

 

Buurman

Buurman

op April 3, 2022

Complexe zaak, maar HHR is leidend. Woningborg heeft onderzoek gedaan. Ik vraag me af wat voor onderzoek, want zover ik kan zien is het een bouwberdrijf.

Als je zelf nog actie wil ondernemen stel ik voor: laat op basis van ongelijk qua betaling een geluidsmeting doen door een onafhankelijk bereau dat een akoestische meting uitvoert. Het kan best zo zijn dan eigenaar een goede ondervloer heeft, wat hij kan aantonen middels een bewijs dat op elke verpakking zit. Dat zegt echter niets over of de vloer contactloos van alle wanden is gelegd. Als dat niet zo is is de kans op geluidoverlast aanwezig. Je hebt wel de medewerking/instemming nodig van betreffende eigenaar.

Als je zelf geen actie meer wil ondernemen en je hebt een rechtsbijstandverzekering: schakel die dan in. Als het HHR nog steeds zo is, sta je heel sterk.

Je feitelijk vraag: kan ik het bestuur aansprakelijk stellen is altijd ja. Wat daaruit komt lijkt logisch. Je kan je kosteloos laten inlichten door de vraag bij een jurist voor te leggen. Ik zou er wel een bellen die weet heeft van VVE zaken. (Google helpt je op weg.)

 

Succes.

 

 

Paul

Paul

op April 4, 2022

Als de vloer werkelijk gelegd is voor HR van kracht werd kun je via deze weg weinig aanvangen en moet je inderdaad via een andere weg deze zaak aanpakken zoals geluidsoverlast en deze weg kan moeilijk zijn en lang duren met veel kosten.

 

in eerste instantie zou ik de overige bestuursleden aanspreken (brief schrijven)  met een duidelijk beschrijving, puntgewijs, wat er allemaal gepasseerd is en uiteindelijk wat er volgens jullie zou moeten gebeuren....

 

 

Buurman

Buurman

op April 4, 2022

@Paul: Er staat : *  buren zeggen vloer is goed en door specialist gelegd volgens HR  *   schouw door bouwer die zegt laminaat vloer is goed gelegd  *  in HR staat dat laminaat met ondervloer niet mag *

 

Dus niet gelegd voor er een HHR was.

DikOz

DikOz

op April 4, 2022

Los van het feit of je het bestuur wilt aanspreken (je wilt de overlast weg hebben, niet het bestuur?), zou ik zou een VVE jurist zoeken die ervaring heeft met contactgeluidsoverlast en geluidsoverlast. Hoewel er veel door jullie zelf gedaan is, is juist die hoeveelheid voer voor een jurist. Of misschien de rijdende rechter?

Vragen en punten die voor mij onduidelijk zijn:  Biedt de splitsingsakte en -reglement houvast in de periode toen er nog geen HR was? Is het HR daarmee strijdig en dus ongeldig op het punt contactgeluiden? Welk reglement en wijzigingen daarop zijn van toepassing? Welk bouwbesluit? Gaat het om geluidsoverlast of contactgeluidsoverlast? Wat mocht het bestuur beslissen en wat had aan de ALV overgelaten moeten worden?

Een goede jurist moet kunnen bepalen of en wie voor wat aansprakelijk kan zijn. Mij lijkt dat het bestuur misschien iets actiever had kunnen zijn, maar het HR en de nieuwsbrief zijn gemaakt, maar misschien (wij horen hier 1 kant van het verhaal) niet voldoende opgevolgd. Maar is dat onbehoorlijk bestuur?

Mij lijkt wel dat de vloerlegger had moeten weten dat bij een zwevende vloer bijna nooit een ondervloer mag worden gelegd zoals blijkbaar later in het HR is opgenomen.

Josje

Josje

op April 4, 2022

Buurman zei:

Complexe zaak, maar HHR is leidend. Woningborg heeft onderzoek gedaan. Ik vraag me af wat voor onderzoek, want zover ik kan zien is het een bouwberdrijf.

Als je zelf nog actie wil ondernemen stel ik voor: laat op basis van ongelijk qua betaling een geluidsmeting doen door een onafhankelijk bereau dat een akoestische meting uitvoert. Het kan best zo zijn dan eigenaar een goede ondervloer heeft, wat hij kan aantonen middels een bewijs dat op elke verpakking zit. Dat zegt echter niets over of de vloer contactloos van alle wanden is gelegd. Als dat niet zo is is de kans op geluidoverlast aanwezig. Je hebt wel de medewerking/instemming nodig van betreffende eigenaar.

Als je zelf geen actie meer wil ondernemen en je hebt een rechtsbijstandverzekering: schakel die dan in. Als het HHR nog steeds zo is, sta je heel sterk.

Je feitelijk vraag: kan ik het bestuur aansprakelijk stellen is altijd ja. Wat daaruit komt lijkt logisch. Je kan je kosteloos laten inlichten door de vraag bij een jurist voor te leggen. Ik zou er wel een bellen die weet heeft van VVE zaken. (Google helpt je op weg.)

 

Succes.

 

 Beste buurman, Woningborg heeft de NEN5077 meting verricht. Deze geeft enkel aan of de vloer door de bouwer gelegd voldoet. Er ligt op deze vloer een laminaatvloer met ondervloer die volgens Woningborg , de firma die het burenlawaai-onderzoek heeft verricht, de Vereniging Eigen Huis en de nederlandse Stichting Geluidshinder de boosdoener is en voor de geluidsoverlast zorgt. Dat is een bewezen feit. Ook staat in het HR dat zo'n Vloer niet mag. Ons gaat het om de besluitvormingsprocedure van het bestuur. Zij blijven vast houden aan enkel de NEN 5077 meting en het bouwbesluit en nemen daarnaar besluiten op de verkeerde gronden. Willen niet handhaven. Ook hebben wij het sterke vermoeden dat onze zaak door 1 bestuurslid steeds is behandeld en dat er geen of weinig overleg is geweest met andere bestuursleden. Het gaat ons om hun werkwijze, niet eens zozeer of we gelijk gaan krijgen,daar zijn we wel van overtuigd.

Josje

Josje

op April 4, 2022

Paul zei:

Als de vloer werkelijk gelegd is voor HR van kracht werd kun je via deze weg weinig aanvangen en moet je inderdaad via een andere weg deze zaak aanpakken zoals geluidsoverlast en deze weg kan moeilijk zijn en lang duren met veel kosten.

 

in eerste instantie zou ik de overige bestuursleden aanspreken (brief schrijven)  met een duidelijk beschrijving, puntgewijs, wat er allemaal gepasseerd is en uiteindelijk wat er volgens jullie zou moeten gebeuren....

 

 Dank je, ik heb al wat contact gelegd met de andere bestuursleden. 

Josje

Josje

op April 4, 2022

Paul zei:

Als de vloer werkelijk gelegd is voor HR van kracht werd kun je via deze weg weinig aanvangen en moet je inderdaad via een andere weg deze zaak aanpakken zoals geluidsoverlast en deze weg kan moeilijk zijn en lang duren met veel kosten.

 

in eerste instantie zou ik de overige bestuursleden aanspreken (brief schrijven)  met een duidelijk beschrijving, puntgewijs, wat er allemaal gepasseerd is en uiteindelijk wat er volgens jullie zou moeten gebeuren....

 

 Dank je, ik heb al wat contact gelegd met de andere bestuursleden. 

Josje

Josje

op April 4, 2022

Buurman zei:

@Paul: Er staat : *  buren zeggen vloer is goed en door specialist gelegd volgens HR  *   schouw door bouwer die zegt laminaat vloer is goed gelegd  *  in HR staat dat laminaat met ondervloer niet mag *

 

Dus niet gelegd voor er een HHR was.Ja helaas wel gelegd vóór de bekrachtiging. 6 Weken daarvoor. Het feit dat de vloer vóór de bekrachtiging was gelegd kwam pas op bij bestuur en buren toen wij aangaven dat de vloer NIET volgens het HR gelegd was. In eerste instantie geen issue, pas later werd dit gebruikt om te zeggen dat we de situatie, ookal niet conform het HR , toch moeten gedogen

Josje

Josje

op April 4, 2022

Josje zei:

Ja helaas wel gelegd vóór de bekrachtiging. 6 Weken daarvoor. Het feit dat de vloer vóór de bekrachtiging was gelegd kwam pas op bij bestuur en buren toen wij aangaven dat de vloer NIET volgens het HR gelegd was. In eerste instantie geen issue, pas later werd dit gebruikt om te zeggen dat we de situatie, ookal niet conform het HR , toch moeten gedogenBeste buurman, de bewering van onze buren is nu duidelijk bezijden de waarheid gebleken........