CBS indexering VVE bijdrage 2023

maasboulevard

maasboulevard

3 weken geleden

Onze VVE bijdrage word sinds 2 jaar via  CBS indexering verhoogt.

De peildatum is oktober 2022, zoals u allen weet verschrikkelijk hoog.

Is deze datum leidend of neemt men een gemiddelde over 2022/2021 12 maanden.

Of is hier een formule voor.

Hopelijk kunt u mij helpen.

 

Met vriendelijke groet:

Mirjam Luijendijk

kv66

kv66

3 weken geleden

Er is, zover ik weet,  geen formule of zelfs maar een verplichting om te indexeren. Als de ALV indexering via CBS index (welke CBS index?) heeft besloten, kan de ALV dat ook weer veranderen.

Normale weg is via een MJOP  deze zaken te regelen. Of via de 0,5% herbouwwaarde regel. Maar in beide gevallen is het dan gebruikelijk te indexeren met de CBS index voor bouwzaken (geen idee welke naam deze index heeft).

Via de herbouwwaarde regel gaat dat automatisch omdat de verzekeraar elk jaar de herbouwwaarde vaststelt. In de afgelopen 5 jaar is dat best fors geweest.

Bij ons (CB verzekering) als volgt telkens per 1-1: 2023 : 12,5%; 2022: 8%; 2021:7%; 2020: 4%, 2019: 5,4%.

Over de 17 jaar dat ik onze herbouwwaarde heb bijgehouden is het tussen -3% en +14%; gemiddeld 4% per jaar.

Misschien heb je het er wat aan, gebruik op eigen risico.

Paul

Paul

3 weken geleden

als de ledenvergadering besloten heeft deze regel te gebruiken dan is dit het, je kunt hier wel van af willen wijken als vve maar echtt wijs lijkt me dit niet, bouwkosten zijn ook flink gestegen immers!

 

 

Joep

Joep

3 weken geleden

maasboulevard zei:

Onze VVE bijdrage word sinds 2 jaar via  CBS indexering verhoogt.

De peildatum is oktober 2022, zoals u allen weet verschrikkelijk hoog.

Is deze datum leidend of neemt men een gemiddelde over 2022/2021 12 maanden.

Of is hier een formule voor.

Hopelijk kunt u mij helpen.

 

Met vriendelijke groet:

Mirjam LuijendijkIk zie dit anders, want als Modelreglement 2017 van toepassing is, dan staat daar bij artikel 68:

De in het Reglement vermelde bedragen worden jaarlijks herzien op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te Den Haag te publiceren prijsindexcijfer, te weten de totale consumentenprijsindex alle huishoudens, door vermeld Bureau vastgesteld op de meest recente tijdbasis. Bij de herziening wordt het laatst geldende bedrag vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaande aan dat waarin de herziening plaatsvindt en de noemer gelijk aan het indexcijfer van het aan dat kalenderjaar voorafgaande jaar. Bij discontinuering van vermeld indexcijfer zal een zoveel mogelijk vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd.

Hier zul je rekening mee moeten houden. Met een wijziging van de splitsingsakte zou je hier onderuit kunnen. Dat is bij dit reglement in art 65 beschreven.

Bij oudere Modelreglementen is indexering niet verplicht.

Als de inflatie enizins stabiel is, dan is m.i. jaarlijks verplichte indexatie best handig.

DikOz

DikOz

3 weken geleden

Artikel 68 gaat niet over de maandelijkse bijdrage van eigenaars. Dat artikel gaat over bedragen die in de reglementen staan zoals waartoe is een bestuur gemachtigd (soms mandaat genoemd)

DikOz

DikOz

3 weken geleden

maasboulevard zei:

Onze VVE bijdrage word sinds 2 jaar via  CBS indexering verhoogt.

De peildatum is oktober 2022, zoals u allen weet verschrikkelijk hoog.

Is deze datum leidend of neemt men een gemiddelde over 2022/2021 12 maanden.

Of is hier een formule voor.

Hopelijk kunt u mij helpen.

 

Met vriendelijke groet:

Mirjam LuijendijkAls je geen tekorten wilt creëren kan je beter een index nemen die specifiek op de uitgaven van een VVE slaan. Iets als een bouw index, die vaak voor de opstalverzekering genoemd/gebruikt wordt. Heel precies zou je een gewogen index kunnen gebruiken voor groepen van uitgaven zoals bouw, schoonmaak, verzekering, energie.

Zou mooi zijn als VVE belang een VVE index gaat publiceren, maar dan wel 1 voor de jaarbegroting en 1 voor het MJOP.

maasboulevard

maasboulevard

2 weken geleden

Heren/dames,

Mag ik jullie hartelijk danken voor de uw inbreng aangaande mijn vraag.

Met vriendelijke groet:

Mirjam Luijendijk

maasboulevard

maasboulevard

2 weken geleden

Heren/dames,

Mag ik jullie hartelijk danken voor de uw inbreng aangaande mijn vraag.

Met vriendelijke groet:

Mirjam Luijendijk