Enkele vragen over het MJOP

Joep

Joep

op February 13, 2022

Het MJOP moet vastgesteld worden door de vargadering. Ik begrijp dat een MJOP een raming is van de toekomstige, niet jaarlijkse kosten, voor groot onderhoud en ook vernieuwingen.

Jaarlijks worden de geraamde kosten uit het MJOP in de begroting gezet voor het betreffende jaar, zodat de vergadering zich daarover uit kan spreken tijdens de ALV.

Het MJOP mag niet ouder zijn dan 5 jaar, maar als er binnen deze periode wijzgingen en updates in het MJOP komen, moet het MJOP dan iedere keer (jaarlijks) opnieuw vastgesteld worden, of hoeft dit niet omdat de vergadering zich kan uitspreken over de begroting waar de wijzigingen/updates ook in verwerkt zitten ?

Is bij goedkeuring van de begroting door de vergadering dit het mandaat voor het bestuur om het ook daadwerkelijk uit te (laten) voeren ?.

In de exploitatierekening en begroting wordt vaak verwezen naar het MJOP. Is het in dat geval verplicht om het MJOP als extra document of bijlage van het jaarverslag  toe te voegen aan de jaarstukken. ? (Er kunnen binnen een periode van 5 jaar nieuwe eigenaars komen die het MJOP niet kennen).

(MR2006 is van toepassing)

Paul

Paul

op February 13, 2022

MJOP is een meerjaren plan om het onderhoud in vast te leggen zodat je een inzicht hebt van wat er de komende jaren gepland staat, hieruit kun je dan de kosten per jaar halen, je slaat een schildersbeurt in 2025 dus om in de jaren ervoor, althans de kosten smeer je uit om op te brengen in de jaren, op deze manier verkrijg je dus een soort van overzicht over de komende jaren, niet alleen van het geplande onderhoud maar ook en vooral van de kosten hiermee gepaard gaande.

 

Zoals het woord al zegt, het is een plan, het staat dus niet in beton gegoten, het kan zomaar zijn dat er iets gepland staat voor 2022 maar dat het nog niet nodig is om uit te voeren, dit kun je dan, via de ALV 1 of misschien wel 2 jaar uitstellen, daarmee gaan de kosten ook omlaag trouwens, andersom is het zo dat als de ALV besluit om iets "extra's" uit te laten voeren dit opgeteld moet worden bij de begroting, dit staat immers nog nergens in, aanschaf of extra reparatie ergens van moet immers ook gedekt worden door de VvE-bijdrage.

MJOP is dus eigenlijk niet meer dan een leidraad die desgewenst aangepast kan worden naar de werkelijke situatie net als de begroting....

De wijzigingen dienen dus vastgesteld te worden door de ALV, die gaat hier uiteindelijk over net als de begrotingen.

Verander js dus iets aan het MJOP geld deze verandering ook voor de begroting....

 

Als het goed is heeft een ieder een MJOP ontvangen bij de vaststelling, de volgende stukken zijn de notulen die men ontvangt en daar staan eventuele wijzigingen in....

 

Joep

Joep

op February 13, 2022

Hallo Paul,

Dank voor je antwoord.

"De wijzigingen dienen dus vastgesteld te worden door de ALV, die gaat hier uiteindelijk over net als de begrotingen"

Bedoel je hier de wijzigingen in het MJOP, die vastgelegd worden in de notulen van de ALV ?

Paul

Paul

op February 14, 2022

Als je daar een wijziging aan aan brengen wilt dan bespreek je dit in de ALV en dus komen ze dan in de notulen te staan, heb je het MJOP digitaal staan dan kun je deze daar in ook aanbrengen op een simpele manier met daarin gelijk de financiele gevolgen, op die manier heeft een ieder gelijk inzicht hierin.

 

Gevolg bespreek je al in de ALV en door digitaal alles vast te leggen word het inzichtelijk voor iedereen....

DikOz

DikOz

op February 14, 2022

Joep schreef:   .... Jaarlijks worden de geraamde kosten uit het MJOP in de begroting gezet voor het betreffende jaar, zodat de vergadering zich daarover uit kan spreken tijdens de ALV. ......

Dat lijkt mij moeilijk. Waarom kijkt de vergadering niet op het MJOP en spreekt zich daarover uit? Als de geraamde kosten voor het begrotingsjaar echt op de (jaar) begroting komen, moeten daar toch ook 'inkomsten' ter dekking tegenover staan?
Of bedoel je soms dat de jaarlijkse toevoeging vanuit de begroting aan het reservefonds (het 'sparen') op de jaarlijkse begroting staat?

Wij keuren het MJOP voor de minimaal vereiste periode (10 jaar) goed. Meestal alleen de wijzigingen t.o.v. het vorige jaar. Apart goedgekeurd worden de uitgaven van het MJOP voor 1 of 2 jaar.
Als dat verschil er niet is keur je of de uitgaven voor 10 jaar goed, of je keurt het MJOP maar voor 1 jaar goed.

Joep

Joep

op February 14, 2022

DikOz zei:

Joep schreef:   .... Jaarlijks worden de geraamde kosten uit het MJOP in de begroting gezet voor het betreffende jaar, zodat de vergadering zich daarover uit kan spreken tijdens de ALV. ......

Dat lijkt mij moeilijk. Waarom kijkt de vergadering niet op het MJOP en spreekt zich daarover uit? Als de geraamde kosten voor het begrotingsjaar echt op de (jaar) begroting komen, moeten daar toch ook 'inkomsten' ter dekking tegenover staan?
Of bedoel je soms dat de jaarlijkse toevoeging vanuit de begroting aan het reservefonds (het 'sparen') op de jaarlijkse begroting staat?

Wij keuren het MJOP voor de minimaal vereiste periode (10 jaar) goed. Meestal alleen de wijzigingen t.o.v. het vorige jaar. Apart goedgekeurd worden de uitgaven van het MJOP voor 1 of 2 jaar.
Als dat verschil er niet is keur je of de uitgaven voor 10 jaar goed, of je keurt het MJOP maar voor 1 jaar goed.Of bedoel je soms dat de jaarlijkse toevoeging vanuit de begroting aan het reservefonds (het 'sparen') op de jaarlijkse begroting staat?

Ja, de begroting vermeld ook onder andere, welk Groot Onderhoud er gedaan gaat worden en het bijbehorende bedrag uit het MJOP. De financiering is inderdaad uit het resevefonds. Dit lijkt me prima, maar de besluitvorming is dan deels overlappend omdat de vergdering zich over dezelfde cijfers van het MJOP en de begroting uitspreekt.

Is het beter om de geplande posten van het Groot Onderhoud apart te vermelden, dus niet in de begroting ?

.Wij keuren het MJOP voor de minimaal vereiste periode (10 jaar) goed. Meestal alleen de wijzigingen t.o.v. het vorige jaar. Apart goedgekeurd worden de uitgaven van het MJOP voor 1 of 2 jaar.
Als dat verschil er niet is keur je of de uitgaven voor 10 jaar goed, of je keurt het MJOP maar voor 1 jaar goed.

Een MJOP mag niet ouder zijn dan 5 jaar en moet een periode van tenminste 10 jaar beschrijven. Hier kun je volgens mij alle kanten mee op want als er binnen een periode van 5 jaar wat gewijzigd wordt, is het dan weer 5 jaar geldig?

Aan de andere kant lijkt het me ook wel wenselijk om een MJOP jaarlijks te updaten vanwege indexatie, nieuwe offertes en voortschrijdende inzichten. De vraag is dan of je het het ook jaarlijks moet laten vaststellen in de ALV.?

Paul

Paul

op February 15, 2022

nee, MJOP hoef je niet jarlijks vast te stellen, enkel de wijzigingen daarin, als je een post toevoegt, iets wilt of moet veranderen, neem je dit mee in de begroting voor het volgende jaar maar het kan ook zijn dat je een post uitsteld en ook dit neem je dan mee in de begroting, pas je het MJOP dan even aan digitaal dan is het inzichtelijk....

 

Begroting is dan ook iets anders dan MJOP....

 

MJOP gebruik je als instrument, dit is de leidraad voor je begroting als het ware....

Joep

Joep

op February 15, 2022

OK het is me weer wat duidelijker geworden.

Dank voor jullie reacties.

DikOz

DikOz

op February 15, 2022

Ik ben toch wel heel benieuwd hoe zo'n MJOP aansluit op of opgenomen wordt in de begroting. Een MJOP geeft een verwachting van naar beste weten noodzakelijke uitgaven over de komende jaren.

Maar de leden zijn (ook?) erg benieuwd naar de consequenties voor hun maandelijkse bijdrage (de servicekosten). En dat niet voor 1 jaar, maar voor de komende jaren. Ik zie niet in hoe die consequenties in/op een jaarbegroting passen.

Bob

Bob

op February 16, 2022

Op dit punt constateer ik dat Joep het volgens de regelen der kunst aanpakt.

Kortheidshalve mag ik verwijzen naar artikel 11, en met name lid b., van het MR2006.

Zie ook artikel 52 lid 2, tweede volzin.

Zelf zie ik in dit topic overigens meer beweringen en stellingen dan dat ik echte/duidelijke antwoorden op de gestelde vragen kan onderscheiden.  ;)


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!