Geen mechanische afzuigkappen gebruiken op ventilatiesysteem

Rolando

Rolando

op July 25, 2022

Bij ons op de vergadering is ten ore gekomen, dat er geen mechanische afzuigkap mag worden gebruikt, aangezien deze aangesloten staat op het ventilatiesysteem.

Er staat niets over in het huishoudelijk reglement.

Nu wil het secretariaat het volgende aanpassen.

"Het is niet toegestaan om een mechanische afzuigkap aan te brengen op het kanaal van het centrale afzuigsysteem"

Mag dit juridisch?

Ik en een aantal bewoners hoeven ook niet de afzuigkap te verwijderen, wij wisten van niks en blijkbaar de vorige bewoner ook niet.

De ventilatoren op het dak dateren van 22 jaar terug.

Toen ik in 2014 in mijn appartement kwam wonen, zat er keurig netjes een mechanische afzuigkap.

En in meerdere woningen is dit het geval.

Er is nu wel een afspraak in de vergadering gekomen dat we afzuigkap niet gebruiken, anders kan een andere woning daar last van hebben qua lucht.

Ik woon op 2 hoog en boven mij woont niemand en ik heb ook nooit klachten gehad.

Het zijn totaal 11 appartementen.

Eigenlijk gaat deze afspraak/regel helemaal nergens over en kan er beter eens een beter ventilatiesysteem komen, die apparaten hebben een levensduur van 15 jaar.

Wat is jullie ervaring hiermee?

 

Paul

Paul

op July 26, 2022

dit hoeft niet perse in het HR opgenomen te worden, als je MR 1992 hebt bijvoorbeeld staat er duidelijk in artikel 9 lid 2 dat het verboden is om veranderingen aan gemeenschappelijke zaken aan te brengen, OOK als deze zich in privegedeelten bevinden.

 

https://www.vvebeheer24.nl/splitsingsreglementen/modelreglement-1992/artikel-9/

 

met andere woorden, de afzuigkappen moeten verwijderd worden en hiervoor in de plaats moet men een recirculatiekap plaatsen die NIET aangesloten is op een gemeenschappelijke zaak!

Jullie zijn dus gewoon in overtreding, hoe het prcs in andere MR is geregeld weet ik niet uit het hoofd maar kan me voorstellen dat er vergelijkbare artikelen zijn opgenomen!

Of de ventilatoren vervangen moeten worden weet ik niet dat hangt van de staat van de ventilatoren af, goed is goed zou ik zeggen maar dat kan niet afhangen van deze zaak, deze ligt bij de verschillende eigenaren!!!!

Rob

Rob

op July 26, 2022
Aan welke gemeenschappelijke zaak wordt er dan een verandering aangebracht ?
Bob

Bob

op July 26, 2022

Rob zei:
Aan welke gemeenschappelijke zaak wordt er dan een verandering aangebracht ?


Allereerst ter inleiding het volgende voor de forumbezoekers die de inmiddels "standaard" interactie tussen Rob(ert) en mij nog niet kennen.

Merk het volgende op. Voornoemde is naar eigen zeggen moderator op het forum van nederlandvve.nl. Je zou verwachten dat iemand die zo bekendstaat het netjes bij de inhoud zou houden, en zich niet zou bezighouden met persoonlijke aanvallen. Niets is echter minder waar. Zodra iemand een helder en correct antwoord formuleert op een gestelde vraag op een wijze die Rob irriteert wordt naadloos en consequent overgeschakeld op de persoonlijke aanval. Van daarop volgende weerspraak is betrokkenne al helemaal niet gediend. Dat alles leidt bij voornoemde "moderator" naar zijn eigen zeggen tot "zware irritatie" en de frustratie druipt er aan alle kanten af.

Vandaar dat ik ervoor kies om nu op de voorhand uiterst duidelijk en op de persoon gericht te reageren. Zo stel ik op de voorhand zelf maar zeker dat Rob(ert) eens één keer met recht spreekt van een op z'n zachtst gezegd weinig elegante reactie van mijn kant. Dat bespaart de (on)nodige stompzinnige discussie met Rob achteraf.

Wat ik hierboven van zijn hand zie is wel de meest stomme reactie die ik ooit van zijn kant heb gezien. Hierbij geef ik dan ook (te) duidelijk aan dat Paul met zijn antwoord het volkomen bij het rechte eind heeft. Iedereen die kan lezen zal dat ongetwijfeld begrijpen.

Mocht iemand anders dan Rob toch nadere uitleg behoeven dan zal ik, zo Paul daar geen lust meer toe zou hebben, e.e.a. gaarne verduidelijken. Wat mij betreft is Paul alleszins in staat nadere uitleg te geven.

Met verder vriendelijke groet, Bob 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Rob

Rob

op July 26, 2022
Hoi Paul, Alleen kinderachtige rancuneuse en narcistische mensen zoals Bob zien in mijn vraag aan jou een persoonlijke aanval, het is helaas niet anders. Het was een serieuze vraag en ik hoop dat je hem dan ook alsnog gewoon wil beantwoorden. Voor het overige zal ik rancuneuse Bob zoveel mogelijk negeren, tenzij hij weer echte leugens over mij verspreidt.
Bob

Bob

op July 26, 2022

Hi Paul, 

Voor alle duidelijkheid geef ik aan dat ik de vraag aan jou helemaal niet betitelde als persoonlijke aanval. Je bent wat mij betreft alleszins in staat gebleken om in voorkomend geval jezelf te verdedigen, daar heb je mij niet voor nodig.  ;))

Kennelijk heeft Robje weer eens moeite met begrijpend lezen. Ik geef slechts ontzettend duidelijk aan dat Rob hier een uiterst stompzinnige vraag stelde, en deed dat zo bot mogelijk. Daarbij Robje voor één keer gelijkgevend dat hij het volkomen bij het rechte eind heeft als hij mijn post deze keer als een persoonlijke aanval op hem ziet. Zo is dat ook echt van mij bedoeld. Wie de bal kaatst moet de bal verwachten! Bij deze.

Met vriendelijke groet  Bob


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Rolando

Rolando

op July 26, 2022

Paul zei:

dit hoeft niet perse in het HR opgenomen te worden, als je MR 1992 hebt bijvoorbeeld staat er duidelijk in artikel 9 lid 2 dat het verboden is om veranderingen aan gemeenschappelijke zaken aan te brengen, OOK als deze zich in privegedeelten bevinden.

 

https://www.vvebeheer24.nl/splitsingsreglementen/modelreglement-1992/artikel-9/

 

met andere woorden, de afzuigkappen moeten verwijderd worden en hiervoor in de plaats moet men een recirculatiekap plaatsen die NIET aangesloten is op een gemeenschappelijke zaak!

Jullie zijn dus gewoon in overtreding, hoe het prcs in andere MR is geregeld weet ik niet uit het hoofd maar kan me voorstellen dat er vergelijkbare artikelen zijn opgenomen!

Of de ventilatoren vervangen moeten worden weet ik niet dat hangt van de staat van de ventilatoren af, goed is goed zou ik zeggen maar dat kan niet afhangen van deze zaak, deze ligt bij de verschillende eigenaren!!!!Dank je Paul, maar wij zijn een VVE uit 1981, dus het splitsingsreglement is uit 1973.

De mensen die een mechanische afzuigkap hebben, gebruiken deze ook braaf allemaal niet.
Dus wij verplichten elkaar niet om deze eraf te halen.

Als ik sinds 2014 daar woon en niet beter weet dat daar een afzuigkap zit van de vorige bewoner en jaren lang deze gebruik, en ergens in 2018 te horen krijg dat niemand een afzuigkap mag gebruiken?

Ik wist helemaal van niets, dus dat kan niemand mij kwalijk nemen.

Is ook helemaal geen verwijt geweest van wie dan ook hier.

Paul

Paul

op July 27, 2022

Hoi Rolando.

 

In dat geval lees art. 2 even van MR 1973, hierin worden alle gemeenschappelijke zaken benoemd, staat de luchtbehandeling dus bij maar zelfs als deze er niet bij had gestaan is het een gemeenschappelijke zaak.

vervolgens staat er duidelijk in art.4 dat je "het genot" van deze zaak hebt volgens de bestemming hiervan en je geen inbreuk maken mag op het genot van de mede eigenaars/gebruikers.

er staat dus duidelijk, wat mij betreft dat je de gemeenschappelijke luchtafvoer alleen op die wijze mag gebruiken waarvoor deze bedoelt is en dat is, het afvoeren van lucht vanuit appartement ten dienste van ventilatie.

Of men er nu al jaren afzuigkapen aan heeft hangen of niet doet verder niet ten zake, of er al een aan hing toen jij er kwam wonen of niet doet ook niet ter zake, een ieder moet zich gewoon aan de verschillende reglementen houden.

je had je dus moeten inlezen, wat mag, wat mag niet en dan had je kunnen lezen, oke, dit mag niet, weg dat ding!

 

op dak staat een gemeenschappelijke ventilator, die is ingeregeld voor het aantal appartementen welke deze bediend en trekt dus een bepaalde hoeveelheid lucht naar buiten, als je nu met zijn allen afzuigkappen gaat monteren kan het zijn dat er overdruk in het leidingsysteem ontstaat omdat de afgezogen lucht welke ingebracht word door de afzuigkappen niet verwerkt kan worden door de ventilator op het dak waardoor de ingebrachte lucht door de afzuigkappen op een andere manier zijn weg zoekt en dat is bij appartement(en)  naar binnen door de afvoer gaten!

Lijkt me duidelijk dat dus "het genot" van andere eigenaren/bewoners verstoord op deze manier met de etensluchtjes die je in dit systeem inbrengt en welke niet (voldoende) afgevoerd kan worden naar buiten toe!

 

Gezamenlijk afkoppelen dus, of je ze nu gebruikt of niet, doet er niet toe namelijk, ze mogen er gewoon niet aanzitten!!!!

Rob

Rob

op July 27, 2022

De constatering dat MR1973 van kracht is, in plaats van MR1992 lijkt mij persoonlijk wel relevant.
In MR1973 is de bepaling was de bepaling dat er zonder toestemming geen wijzigingen in de gemeenschappelijke zaken aangebracht worden nog niet van toepassing.
In MR1992 staat ook niet dat het verboden is om wijzigingen aan te brengen, maar dat het ZONDER TOESTEMMING niet is toegestaan.
Wie zegt ons dat de eigenaren destijds geen toestemming gekregen hebben, hoewel ik dat zelf eerlijk gezegd niet verwacht.
Wat ook mogelijk is, is dat eigenaren de originele motorloze afzuigkap on onwetendheid hebben vervangen door een afzuigkap met motor.
Uiteraard ben ik het geheel eens dat het niet goed is om afzuigkappen met motor op een dergelijk kanaal aan te sluiten.
Paul geeft terecht aan welke problemen daardoor kunnen ontstaan.
Aan de gemeenschappelijk zaak, het mechanisch ventilatiekanaal, wordt naar mijn mening niets gewijzigd. (vandaar mijn eerdere vraag aan Paul)
Ik ben het uiteraard wel met Paul eens dat er een apparaat op aangeloten is wat daar niet voor geschikt is.
Vraag blijft, wie is daar uiteindelijk voor aansprakelijk, op grond van MR1973

Ik wil dat even vergelijken met de CV ketel die op een gemeenschappelijk rookgaskanaal is aangesloten.
Op het rookgaskanaal in onze vve mogen uitsluitend CV ketels gemonteerd worden die voorzien zijn van een terugslagklep.
Stel nu dat dat niet geregeld zou zijn in ons HHR, wie is er dan aansprakelijk als iemand een CV ketel plaatst zonder deze terugslagklep.
In beide situaties wordt er een privé apparaat (afzuigkap of cv-ketel) op een gemeenschappelijk kanaal aangesloten.

Dat het in het geheel niet mogelijk zou zijn om afzuigkappen op het mechanische ventilatie kanaal aan te sluiten blijkt ook uit MR2017.
In MR2017 lid 31.2 b wordt die mogelijkheid zelfs overduidelijk in het reglement opgenomen.

Naar mijn mening had de VvE van Rolanda er goed aan gedaan in een veel eerder stadium het gebruik van een motorloze afzuigkap te regelen.
 

Joep

Joep

op July 27, 2022

De eerdere opmerking over "wijzigingen aanbrengen in een gemeenschappelijke zaak" kwam ook bij mij op maar, strikt genomen worden geen wijzigingen aanbracht in een ventilatiekanaal als je daar een afzuigkap, al dan niet met motor op aansluit.

Hier wordt een gemeenschapplijke installatie onjuist gebruikt (een gebruik anders dan voor het doel waavoor het beoogd is) . Ventilatie is heel wat anders dan het afzuigen van kookdampen. Deze situatie komt vaak voor. Bij een regelmatige inspectie en reiniging van bijv. om de 6 jaar van de ventailatiekanalen zal de monteur onjuist gebruik constateren en rapporteren.