Heimstaden als groot-eigenaar binnen uw VVE

GerardB50

GerardB50

op February 16, 2022

Aangezien de firma Heimstaden een groot aantal woningen/appartementen bezit en ook in mijn VVE eenderde+ van de stemmen heeft binnen de VVE, vraag ik mij af hoe dit bij andere VVE's in den lande  is en op welke wijze de firma Heimstaden met de bestuurders en beheerders van deze VVE's communiceert. Ik krijg zelf namelijk heel vaak het idee dat het een 1-weg communicatie is.

Bob

Bob

op February 16, 2022

Hier zie ik een post over één van de kantoren van een (zeer) groot bedrijf. Verder constateer ik dat de post is gebaseerd op een idee dat de steller heeft.

Wanneer iemand een idee ventileert over de communicatie tussen de persoon zelf en de gesprekspartner is het idee natuurlijk (mede/mogelijk zelfs grotendeels) afhankelijk van de perceptie van de ontvanger. 

Naar mijn mening is het, wanneer iemand het idee heeft dat de communicatie niet aan de verwachting voldoet, altijd de beste oplossing om met de gesprekspartner het (mogelijk alleen maar gevoelde/niet bestaande) “probleem” bespreekbaar te maken om tot een bevredigende oplossing te komen. Ik ben ervan overtuigd dat met iemand spreken vele malen effectiever is dan over iemand te spreken. Dit nog los van het feit dat lang niet alle medewerkers van alle kantoren op precies dezelfde manier (zullen) communiceren. 

Ga bij gevoelde/(louter) vermeende miscommunicatie bij voorkeur in gesprek met de medewerker(s) van het betreffende kantoor!!


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
GerardB50

GerardB50

op February 19, 2022

Ik zal mijn vraag iets verder toelichten, wellicht, gezien de reactie van Bob, is e.e.a. niet duidelijk geformuleerd.

Ik bedoel in mijn vraag met de opmerking 1 weg communicatie, dat het reageren vanuit deze "grote" organisatie minimaal is. Dat is eigenlijk het enige wat ik bedoel te vragen aan andere VvE's die ook een vertegenwoordiger van deze firma binnen de vereniging hebben. Onze (mijn) verstandhouding met Heimstaden is verder prima, alleen het reageren door hen, op vragen en opmerkingen vanuit onze VvE,  is heel erg traag. Hebben andere VvE's ook deze ervaring?

 

Bob

Bob

op February 19, 2022

Dezerzijds van mening dat de nadere toelichting geen ander licht werpt op deze kwestie.

Bij hoeveel van de zes kantoren dit "probleem" (?) al dan niet zou spelen maakt voor mijn reactie (waarnaar ik kortheidshalve verwijs) niets uit.

De enige manier om tot een oplossing te raken is overleg met (de vertegenwoordiger(s)) van betreffende kantoor.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!