Interpretatie buitengevel VVE

PaulV

PaulV

op July 11, 2021

Hallo,

Binnen onze VVE is er enige discussie over het privé of gemeenschappelijk kenmerken van de scheiding tussen het binnengedeelte en het privé terras van mij en mijn buren. Eerst even de situatie: wij zijn een kleine VVE met 6 appartementen verdeeld over 3 verdiepingen. De eerste 2 verdiepingen hebben ieder een inpandig balkon aan de voorzijde. Daarboven zit het bovenste appartement van mij en mijn buren. Wij hebben geen inpandig balkon, maar een terras van ongeveer 2,5 meter diep dat grenst aan de voorgevel. Tussen het terras en ons binnengedeelte zit een gevel/scheidingswand dat grenst aan het dak met daarin 2 kozijnen. Er is nu discussie over de interpretatie van het modelreglement 1992, artikel 9 dat iets zegt over gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken: 

F, artikel 9: a. de funderingen, de dragende muren en de kolommen, het geraamte van het gebouw met de ondergrond, het ruwe metselwerk, alsmede de vloeren met uitzondering van de afwerklagen in de privé gedeelten, de buitengevels, waaronder begrepen de raamkozijnen met glas, de deuren welke zich in de buitengevel bevinden of de scheiding vormen tussen het gemeenschappelijk en het privé gedeelte, de balkonconstructies, de borstweringen, de galerijen, de terrassen en de gangen, de daken, de schoorstenen en de ventilatiekanalen, de trappenhuizen en de hellingbanen, het hek- en traliewerk voor zover het geen privé tuinafscheidingen betreft, alsmede het (standaard) hang- en sluitwerk aan kozijnen welke aan de buitengevel van het gebouw zitten;

Volgens het bestuur van de VVE is de scheidingswand met kozijnen tussen het binnengedeelte en terras van mij en mijn buren geen buitengevel, omdat de voorgevel daar 2,5 meter voor ligt. Hierdoor zou eventueel onderhoud/vernieuwing voor onze kosten moeten komen. Iets wat in mijn ogen onredelijk is omdat deze scheidingswand/gevel aan alle weersinvloeden wordt blootgesteld en naar mijn inziens bij de schil van het pand behoort. Ik ben benieuwd hoe jullie interpretatie hierop is!

Bob

Bob

op July 11, 2021

N.B. Het kan zijn dat er in de splitsingsakte wijzigingen zijn aangebracht in het geciteerde artikel. Dat zou je voor alle zekerheid moeten controleren. 

Indien er geen wijzigingen in de splitsingsakte staan heb jij volkomen gelijk. Het bestuur slaat de plank mis. Jouw genoemde zaken/delen behoren tot de buitengevel, daar is geen twijfel mogelijk. Kosten VvE.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op July 11, 2021

Wat zegt het bestuur eigenlijk over de scheidingswanden tussen binnen en de inpandige balkons. Zijn ze daar consequent en consistent met de interpretatie van artikel 9?


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
PaulV

PaulV

op July 11, 2021

Ha Bob, bedankt voor je reactie! Het splitsingsreglement zegt hier niks over, dus daar kunnen we helaas niks uithalen. 

De kozijnen van het inpandige balkon van verdieping 1 en 2 vallen (voor zover ik weet) nu nog voor onderhoud van de VVE. Dat wordt bijvoorbeeld ook meegenomen met het schilderwerk. De VVE is nu voornemes om de volgende vergadering voor te stellen de verantwoordelijkheid over alle kozijnen aan de voorzijde onder iedere appartementseigenaar te laten vallen (dus dat geldt voor alle appartementen). Iets wat in het nadeel van mij en mijn buren zou zijn, aangezien onze gevel/kozijnen te maken hebben met alle weersinvloeden. Mag er in dit geval zomaar worden afgeweken van het modelreglement?

Paul

Paul

op July 12, 2021

ze kunnen voorstellen wat ze willen maar ze moeten gewoon de reglementen volgen net als overigens alle andere eigenaren.

 

dit valt allemaal gewoon onder kosten VvE net als jullie kozijnen....

 

als er voor gestemd word zul je dit besluit moeten laten vernietigen door de rechter als het zover moet komen.....

 

leg ze onderstaande rechtspraak maar even voor welke in dit artikel word genoemd!

https://www.brugrecht.nl/vastgoedrecht/kosten-onderhoud-kozijnen-in-vve-ondanks-afspraken-toch-gezamenlijk/

Rob

Rob

op July 12, 2021

Hoi @PAUL, een besluit in strijd met de reglementen is nietig, dus niet vernietigbaar. (zie ook de door jou aangehaalde kwestie)

Bob

Bob

op July 12, 2021

PaulV zei:

Ha Bob, bedankt voor je reactie! Het splitsingsreglement zegt hier niks over, dus daar kunnen we helaas niks uithalen. 

De kozijnen van het inpandige balkon van verdieping 1 en 2 vallen (voor zover ik weet) nu nog voor onderhoud van de VVE. Dat wordt bijvoorbeeld ook meegenomen met het schilderwerk. De VVE is nu voornemes om de volgende vergadering voor te stellen de verantwoordelijkheid over alle kozijnen aan de voorzijde onder iedere appartementseigenaar te laten vallen (dus dat geldt voor alle appartementen). Iets wat in het nadeel van mij en mijn buren zou zijn, aangezien onze gevel/kozijnen te maken hebben met alle weersinvloeden. Mag er in dit geval zomaar worden afgeweken van het modelreglement?Graag gedaan.

Quote

Mag er in dit geval zomaar worden afgeweken van het modelreglement?

Unquote 

Neen, afwijken van de splitsingsakte mag in geen enkel geval. De splitsingsakte is "heilig".


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!