Kalenderjaar/ boekjaar in splitsingsakte

Jaap

Jaap

op November 21, 2021

In onze splitsingsakte staat een regel die vragen bij mij oproept;

Na afloop van elk boekjaar, dat gelijk is aan het kalenderjaar dat aanvangt op de eerste dag van de maand volgend op die waarop het eerste appartementsrecht te gebruike of ter bewoning wordt opgeleverd, met dien verstande dat het eerste boekjaar loopt over een periode van twaalf maanden gerekend vanaf de hiervoor bedoelde datum van eerste oplevering en de daarop volgende boekjaren, vervolgesn telkens over een daarop volgende periode van twaalf maanden, etc

 

Een kalenderjaar start toch altijd op 1 januari? en is dit een ommissie van de notaris?

Paul

Paul

op November 22, 2021

ja die loopt vanaf 1-1 tot en met 31-12

Bob

Bob

op November 22, 2021

Inderdaad een uiterst kromme formulering.

Je kunt hier naar mijn idee drie boekjaren in lezen. Het "echte" kalenderjaar, een boekjaar dat loopt van de eerste van de maand volgend op de eerste oplevering en wel over 12 maanden, en zelfs een boekjaar van datum oplevering tot dezelfde datum een jaar later.

Maar voor geen van die drie boekjaren is de formulering sluitend vanwege de zeer kromme verwoording.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Jaap

Jaap

op November 24, 2021

Dank voor het meekijken, want soms ga je aan jezelf twijfelen .... ;-)

jh

jh

op December 12, 2021

Is de quote wel correct? Er staat ook een typo in namelijk ("vervolgesn") , dus wellicht is het niet uit te sluiten dat er een paar punten of komma's ook niet goed zijn meegekomen?


gewoon Joost!