Kan onrechtmatig/nietig besluit en handelen bestuurder door decharge vergadering toch rechtmatig worden?

Willem4

Willem4

op January 21, 2022

Volgens mijn VvE reglement dient er een 3/4 meerderheid te zijn voor het goedkeuren van uitgaven.
Ik heb 1/3 stemrecht. Zonder mijn instemming zijn besluiten voor het doen van uitgaven in theorie nietig en die uitgaven van de externe bestuurder onrechtmatig.


Nu doet de externe bestuurder deze uitgaven gewoon. 10.000en Euro zijn zo in zijn BV's terechtgekomen, deels zonder uberhaupt besproken te zijn. Bij de VvE vergadering schermt de bevriende voorzitter met machtigingen, waardoor er met absolute meerderheid (1/2 + 1 stem) decharge verleend wordt en de benodigde 3/4 meerderheid omzeild wordt. De bestuurder zegt zo niet meer verantwoordelijk te kunnen worden gesteld voor zijn onwettige acties en kan op deze manier grote bedragen in zijn zak steken.

Is dit zuiver?  Het reglement en mijn 1/3 stem zijn op deze manier waardeloos. Nietige besluiten zouden rechtmatig worden.
Kan ik aangifte doen voor fraude/diefstal?

Verder is er voor geen enkel jaar een kascontrole of accountsverklaring, wat de decharges op zich zwakker schijnt te maken.

Paul

Paul

op January 23, 2022

ik vraag me af of dit wel zo is, normale uitgaven voor normaal onderhoud kan gewoon met meerderheid van stemmen genomen worden, er zal wel kascontrole moeten plaatsvinden door een kascommissie of inderdaad een accountant.

 

hoezo komen deze uitgaven in zijn bv terecht, er zal toch onderhoud gepleegd zijn?

 

Als dit alles onrechtmatig gegaan is zul je dit toch bij de rechterlijke macht aan moeten vechten, laat je dan ook goed informeren bij een advocaat bekend met het VvE recht!!!!

Willem4

Willem4

op January 23, 2022
  • Modelreglement 1972: artikel 37 lid 5 en lid 8 (meerderheid van 3/4e van 2/3e);
  • Modelreglement 1973: artikel 37 lid 5 en lid 8 (meerderheid van 3/4e van 2/3e);
  • Modelreglement 1983: artikel 38 lid 5 en lid 7 (meerderheid van 3/4e van 2/3e);
  • Modelreglement 1992: artikel 38 lid 5 en lid 8 (meerderheid van 2/3e van 2/3e);
  • Modelreglement 2006: artikel 52 lid 5 en lid 8 (meerderheid van 2/3e van 2/3e)

    "hoezo komen deze uitgaven in zijn bv terecht, er zal toch onderhoud gepleegd zijn?"
    Bijvoorbeeld uit het niets met zijn onderhouds BV voordeur schilderen en daarvoor 1.200,- inhouden
Paul

Paul

op January 24, 2022

je zult echt met meer info moeten komen Willem dan dit, wat is er gedaan en wat is er niet gedaan, hoe is er gehandeld, waar is aan betaald en hoe is de kas gesloten (controle door wie en hoe), wie heeft kaskontrole gedaan en welk reglement geld voor jullie?

normaal onderhoud mag uitgevoerd worden met instemming van meerderheid van stemmen, de verschillende aangehaalde reglementen zijn van meerdere jaren welk is geldig voor jullie en slaan nergens op als het om schilderen van een deur gaat die gewoon dit onderhoud nodig is, is er geen onderhoudsplan bijvoorbeeld, is dit in de jaarvergadering aan de orde geweest als voorstel of niet....

Bob

Bob

op January 24, 2022

Quote

Volgens mijn VvE reglement dient er een 3/4 meerderheid te zijn voor het goedkeuren van uitgaven.


Ik heb 1/3 stemrecht.

 

Zonder mijn instemming zijn besluiten voor het doen van uitgaven in theorie nietig en die uitgaven van de externe bestuurder onrechtmatig.

Unquote

De premissen hierboven in alinea's 1 en 3 zijn beiden onjuist !!

Je staat volledig op het verkeerde been.

 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Willem4

Willem4

op January 26, 2022

Paul zei:

je zult echt met meer info moeten komen Willem dan dit, wat is er gedaan en wat is er niet gedaan, hoe is er gehandeld, waar is aan betaald en hoe is de kas gesloten (controle door wie en hoe), wie heeft kaskontrole gedaan en welk reglement geld voor jullie?

normaal onderhoud mag uitgevoerd worden met instemming van meerderheid van stemmen, de verschillende aangehaalde reglementen zijn van meerdere jaren welk is geldig voor jullie en slaan nergens op als het om schilderen van een deur gaat die gewoon dit onderhoud nodig is, is er geen onderhoudsplan bijvoorbeeld, is dit in de jaarvergadering aan de orde geweest als voorstel of niet....Het bij de notaris gedeponeerde VvE reglement is van voor 1972 en dus nog een "eigen" reglement, waarin toch echt het artikel staat dat voor uitgaven boven de fl1.000,- een 3/4 meerderheid toestemming moet geven bij 2/3 quorum.

Kascontrole heeft nooit plaats gevonden en wordt indien aangeboden gewoon genegeerd.
MJOP is er niet en administrteur (bestuurder) nooit benoemd in verslagen, bij ondertekening of letterlijk decharge verleend.

 

"De premissen hierboven in alinea's 1 en 3 zijn beiden onjuist !!"

De beheerder ontkent niet dat het reglement niet gevolgd wordt, maar zegt dat een goedkeuring van de jaarrekening door een normale meerderheid voldoende is om nietige besluiten weer te "herstellen" en onrechtmatige acties (zoals zonder toestemming van vergadering naar eigen bv overmaken van 1200 Euro voor schilderen deur) achteraf goed te keuren.

Paul

Paul

op January 27, 2022

dan heb jij het over het splitsingsreglement neem ik aan?

 

als het antwoord ja is dan gelden deze regels die daarin opgenomen zijn boven een eventueel modelreglement!

word er een besluit genomen zoals jij aangeeft is het wel zo dat je binnen 1 maand na hiervan kennis genomen te hebben je hiertegen bezwaar moet maken om dit besluit nietig te laten verklaren dan wel te laten vernietigen via de rechterlijke weg!

 

https://alphaz.net/besluiten-van-de-vve-nietig-of-vernietigbaar/

 

kascontrole moet gewoon plaatsvinden, word dit niet gedaan kun je hiertegen ook bezwaar maken, dit kan door een kascontrole commissie en dit kan ook gedaan worden door een accountant, pas daarna kan decharge verleent worden.

 

en ja je hebt gelijk, 1200 euro voor een deur schilderen is wel een beetje veel!!!!

Bob

Bob

op January 27, 2022
Welk reglement? Bijvoorbeeld Van Ketel 19/3/1963 of Duynstee 18/3/1960?
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Willem4

Willem4

op February 1, 2022

Bob zei:
Welk reglement? Bijvoorbeeld Van Ketel 19/3/1963 of Duynstee 18/3/1960?


ALGEMEEN REGLEMENT

ALS BEDOELD IN ART. 638f B.W.

VASTGESTELD BIJ AKTE VERLEDEN OP 3 JUNI 1966