Kleine VvE's hoeven zich niet aan reglement en wet te houden volgens de kantonrechter

Leefbaar

Leefbaar

op October 25, 2022

In verschillende zaken, die wij hebben gevoerd tegen een louche beheerder, heeft de kantonrechter het argument gebruikt / of aangenomen dat "kleine" verenigingen het niet zo nauw hoeven te nemen met reglement en wetgeving.

  • Zo is het ontbreken van door kascommissie, accountant of raad van commissarissen goedgekeurde jaarstukken geen reden om de stukken niet goed te kunnen keuren. "De leden treden allemaal op als kascommissie", ongeacht of iemand de inhoud werkelijk bekijkt of kan bekijken.
  • Ook is het voldoende om voor het verkrijgen van goedkeuring voor het doen van grote uitgaven de algemene term "onderhoud" te gebruiken bij het agenderen zonder, omschrijving, specificatie en offertes bij te voegen.

Ben ik zo naïef om te denken dat het VvE reglement (vastgelegd in splitsingsakte) waarde heeft en geldt voor elke VvE?

 

Buurman

Buurman

op October 25, 2022

Is het mogelijk beroep aan te tekenen? 

Zo ja; ik zou het doen. Tevoren na(laten)gaan of er jurispudentie is. 

Als jullie geen rechtbijstand hebben zou ik het sowieso voorleggen aan Rijssenbeek advocaten. Zij zijn al decennia lang specialist in VVE zaken. 

rijssenbeek.nl

 

Succes.

Paul

Paul

op October 26, 2022

eens met hierboven, in hoger beroep gaan maar wel goed onderboud natuurlijk.

Bob

Bob

op October 26, 2022

Deel mijnerzijds de mening van deelnemers hierboven niet.

Het is een alom bekend feit dat met name kleine VvE´s (lang) niet altijd aan de letter van de wet kunnen voldoen. Vanwege dat gegeven moet worden gehandeld in de geest van de wet- en regelgeving. Naar ik aanneem is dat ook wat de rechter bedoelt te zeggen.

Het is niet uitgesloten dat jouw interpretatie van de rechtsoverwegingen niet correct is. Het advies om in beroep te gaan is dan ook erg voorbarig, en mogelijk zelfs volkomen onterecht. Adviezen daartoe zijn veel te kort door de bocht.

Nu je kennelijk de vonnissen beschikbaar hebt kan je mijns inziens beter de rechtsoverwegingen geanonimiseerd posten, zodat een beoordeling daarvan mogelijk zal zijn.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Buurman

Buurman

op October 29, 2022

@ Bijdehante Bob.

 

Mijn advies tevoren vooraf een deskundige te raaplegen staat er niet voor niets.

Bob

Bob

op October 29, 2022

Als dat je echte advies was dan had je onderstaande beter weg kunnen laten.

Quote

Is het mogelijk beroep aan te tekenen? 

Zo ja; ik zou het doen

Unquote 

Die opmerking is en blijft onterecht en veel te kort door de bocht. Slecht advies dus!


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Ruud

Ruud

op November 1, 2022

In een grote VVE ook niet :P

Belangrijk is dat bestuur en vergadering handelen in belang van de VVE en eigenaren waarbij intergriteit bestuurders voor staat.

Maar als ik elk jaar opnieuw moet smeken voor vrijwilligers voor bijvoorbeeld de kascontrole en niemand stelt zich beschikbaar... tsja dan is het klaar. Goed notuleren dat feit. Zelfs mijn jaarlijksegrap dat als ik dan komend jaar maar weer  luxevakantie ga houden op de Malediven , zorgt niet eens voor kascontrole of twijfels over mijn integreiteit.

"Doing the right thing"  en vertrouwen, stukken belangrijker dan regels naleven.

 

 

Rob

Rob

op November 4, 2022

Ruud zei:

In een grote VVE ook niet :P

Belangrijk is dat bestuur en vergadering handelen in belang van de VVE en eigenaren waarbij intergriteit bestuurders voor staat.

Maar als ik elk jaar opnieuw moet smeken voor vrijwilligers voor bijvoorbeeld de kascontrole en niemand stelt zich beschikbaar... tsja dan is het klaar. Goed notuleren dat feit. Zelfs mijn jaarlijksegrap dat als ik dan komend jaar maar weer  luxevakantie ga houden op de Malediven , zorgt niet eens voor kascontrole of twijfels over mijn integreiteit.

"Doing the right thing"  en vertrouwen, stukken belangrijker dan regels naleven.

 

 Daarom ben ik maar wat blij dat we in een land leven met een goed rechtssysteem waar rechters gelukkig wél naar de regelgeving kijken.
 

Paul

Paul

op November 6, 2022

Bob zei:

Deel mijnerzijds de mening van deelnemers hierboven niet.

Het is een alom bekend feit dat met name kleine VvE´s (lang) niet altijd aan de letter van de wet kunnen voldoen. Vanwege dat gegeven moet worden gehandeld in de geest van de wet- en regelgeving. Naar ik aanneem is dat ook wat de rechter bedoelt te zeggen.

Het is niet uitgesloten dat jouw interpretatie van de rechtsoverwegingen niet correct is. Het advies om in beroep te gaan is dan ook erg voorbarig, en mogelijk zelfs volkomen onterecht. Adviezen daartoe zijn veel te kort door de bocht.

Nu je kennelijk de vonnissen beschikbaar hebt kan je mijns inziens beter de rechtsoverwegingen geanonimiseerd posten, zodat een beoordeling daarvan mogelijk zal zijn.Heb me er eens iets dieper in gegooid en Bob heeft in deze gelijk, los het pragmatische op en leg de cijfers voor aan alle leden met uitleg....