makkelijker kunnen wij het niet maken

maurice

maurice

op November 17, 2021

Om het de bewoners of het bestuur makkelijker te maken worden creatieve oplossingen bedacht. Het bestuur doorlopend machtigen lijkt mij onjuist. Volgens het modelreglement 2006 in strijd met de regels,hoe denken de forumleden hier over?


 Bijlage 1 

Paul

Paul

op November 17, 2021

maurice zei:

Om het de bewoners of het bestuur makkelijker te maken worden creatieve oplossingen bedacht. Het bestuur doorlopend machtigen lijkt mij onjuist. Volgens het modelreglement 2006 in strijd met de regels,hoe denken de forumleden hier over?lees artikel 49 eens>>>>

Iedere eigenaar is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde die al dan niet lid van de vereniging is, de vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, wat dit laatste betreft met inachtneming van het bepaalde in artikel 47 derde lid en artikel 48 eerste lid.
Een bestuurder kan niet als gevolmachtigde optreden.
Iedere eigenaar en gevolmachtigde is bevoegd zich te doen vergezellen van een jurist of een accountant die ter vergadering het woord mag voeren.

maurice

maurice

op November 17, 2021

Paul zei:

lees artikel 49 eens>>>>

Iedere eigenaar is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde die al dan niet lid van de vereniging is, de vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, wat dit laatste betreft met inachtneming van het bepaalde in artikel 47 derde lid en artikel 48 eerste lid.
Een bestuurder kan niet als gevolmachtigde optreden.
Iedere eigenaar en gevolmachtigde is bevoegd zich te doen vergezellen van een jurist of een accountant die ter vergadering het woord mag voeren.Zie bijlage.

Er wordt in de inleiding de indruk gewekt dat je de machtiging niet verstrekt aan het bestuur, de meeste ouderen zullen dan denken fijn. Maar in de volmacht staat iets heel anders. Advi is niet meer dat een administrateur zonder bestuursfunctie.


 Bijlage 1 

Rob

Rob

op November 17, 2021

Oké, het bestuur van de algemene ledenvergadering van de VvE
Dat bestaat sowieso niet.

In de volmacht staat duidelijk dat volmacht gegeven wordt aan het bestuur, wat conform MR2006 dus niet toegestaan is.
De volmachten kunnen weer de prullenbak in.

maurice

maurice

op November 17, 2021

Rob zei:

Oké, het bestuur van de algemene ledenvergadering van de VvE
Dat bestaat sowieso niet.

In de volmacht staat duidelijk dat volmacht gegeven wordt aan het bestuur, wat conform MR2006 dus niet toegestaan is.
De volmachten kunnen weer de prullenbak in.Beste Rob , is het uberhaubt mogelijk om een doorlopende machtiging af te geven, los van aan wie je deze verstrekt.  

met vriendelijke groeten.

Rob

Rob

op November 17, 2021

Ja, dat is op zich wel mogelijk,..... maar niet verstandig vind ik persoonlijk.

Paul

Paul

op November 18, 2021

er komt een vergadering hierin stel je dit aan de orde en veeg je dit van tafel, stemt men toch met de volmachten in de hand zul je vernieiriging dan wel nietigheid bijd e rechter moeten eisen van de GEHELE vergadering met daarin elk besluit....

maurice

maurice

op November 18, 2021

Paul zei:

er komt een vergadering hierin stel je dit aan de orde en veeg je dit van tafel, stemt men toch met de volmachten in de hand zul je vernieiriging dan wel nietigheid bijd e rechter moeten eisen van de GEHELE vergadering met daarin elk besluit....Met dank voor je antwoord, jammer dat een Advi proffesioneel vve beheerder het bestuur niet adviseert ,om dit soort rare voorstellen die in strijd zijn met het modelreglement achterwege te laten. Het scheelt de leden geld ,want dit soort brieven schrijven en verzenden wordt betaald van de service kosten. 

Bob

Bob

op November 18, 2021
Ik heb even op de site van AD-Vi gekeken. Ze zetten zichzelf neer als administratie- en adviesbureau, niet als professioneel VvE- beheerder. Een tekort aan kennis betreffende VvE-recht en -regelgeving verbaast me dan ook niet echt. Misschien een "echte" professionele beheerder in de arm nemen?
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Paul

Paul

op November 18, 2021

Bob zei:
Ik heb even op de site van AD-Vi gekeken. Ze zetten zichzelf neer als administratie- en adviesbureau, niet als professioneel VvE- beheerder. Een tekort aan kennis betreffende VvE-recht en -regelgeving verbaast me dan ook niet echt. Misschien een "echte" professionele beheerder in de arm nemen?


TJA, professioneel beheerder of een beheerder die hier zijn beroep van heeft gemaakt????

Is nogal een verschil, stuur hen nu al je bezwaar tegen deze gang van zaken, stuur het juiste reglement mee en zeg hen dat je ervan uitgaat dat men in het vervolg geen voorstellen meer doet in strijd met de verschillende reglementen en dus dit voorstel in zal trekken maar vooral, dat de leden, waarbij ZIJ IN DIENST zijn dit ook van hen mogen verwachten en als men dit niet van plan is dit gelijk staat aan wanbeheer....