Nieuw discussieplatform: Het VvE Belang FORUM

Kees Oomen

Kees Oomen

op April 29, 2015

Dit forum gaat over nieuwe wet- en regelgeving. Wilt u iets plaatsen of wilt u reageren op een bericht, dan moet u even inloggen met uw e-mail en een door u gekozen wachtwoord. Daarna kunt u aan de slag, We hopen dat u actief deel neemt aan de discussies. 

Joris

Joris

op May 18, 2015

Ik zou graag meer aandacht zien voor de problemen die zich voor doen bij een VvE met slechts 2 leden. Een voorbeeld: De VvE bestaat sedert 2011 en een der leden wilde ondanks de wettelijke verplichting nooit meewerken. Na mondelinge en schriftelijke pogingen van mij als voormalig bestuurder kon de VvE via de gemeente in 2014 eindelijk verder. Daarbij werd naast wat er reeds was geregeld o.m. voorzien in een extern beheerder. Inmiddels zijn wij ruim een jaar verder en nog steeds kwam niets tot stand. De extern beheerder leverde wanprestatie - schoof alles bewust op om via onderdrukzetting van mij als lid voor en namens het andere lid voor elkaar te krijgen dat buiten de VvE om gemaakte kosten alsnog zouden worden meegenomen - een punt dat niet tevoren werd gecommuniceerd en ook niet op de agenda werd gezet. Daarbij betwistte de extern beheerder in 2 vergaderingen zelfs de VvE-regels, manipuleerde in de verslaglegging en ging zelfs zo ver zonder enige opdracht van de VvE gelden van de VvE-rekening af te halen voor o.m. de tijd die ongevraagd aan deze kwestie werd besteed. Uiteindelijk trok deze beheerder zich zonder succes terug. Een poging om als eigenaar de door deze extern beheerder van de VvE-rekening onrechtmatig afgehaalde gelden terug te vorderen incl. terugvordering van gelden wegens wanprestatie strandt op verzekeringen. Mijn eigen rechtsbijstandverzekering geeft aan, dat dat onder de verzekering van de VvE valt, maar daar is natuurlijk ook het andere lid voor nodig dat juist voormalig extern beheerder opzette tot hun acties. Het komt er feitelijk op neer dat een extern beheerder ongehinderd door enige kennis maar kan doen zonder dat de werkelijke belangen van een VvE worden gediend en er geen adequate maatregelen daartegen kunnen worden genomen.

Carla

Carla

op May 25, 2015

Kees Oomen zei:

Dit forum gaat over nieuwe wet- en regelgeving. Wilt u iets plaatsen of wilt u reageren op een bericht, dan moet u even inloggen met uw e-mail en een door u gekozen wachtwoord. Daarna kunt u aan de slag, We hopen dat u actief deel neemt aan de discussies. Beste beheerder,  een vraagje: ' Zou het mogelijk zijn ergens een verwijzing naar de nieuwe reacties zichtbaar te maken? Nu loop je de kans om een eventuele verhelderende vraag en/of antwoord mis te lopen. Of ..... je moet alle rubrieken weer door blijven scrollen.