Onmacht van het individu m.b.t. juridische geschillen.

Sjaak

Sjaak

op March 15, 2022

Op vele plaatsen kan je informatie verkrijgen m.b.t. van procedures aan te spannen tegen individuele bewoners.

Echter, zodra het een omgekeerde procedure betreft, dus individuele bewoner tegen de VvE dan vergeet het maar. Uiteraard is er genoeg informatie te vinden m.b.t. dure, niet door het individu op te brengen, advocatuur. Als er iets beschreven is dan wordt dit beperkt tot summiere verwijzing naar de kantonrechter.

In  dit geval s er sprake van een VvE waarvan zowel leden/bestuurders en administratieve beheerder zich  niets aantrekken van elke vorm van wetgeving.. Motivatie: Er wordt toch niet gehandhaafd!

Ondanks een j, volledig  iingericht MJOP, wordt de wetgeving definitief ingaande 1.1.2021 genegeerd. en de vreemdste berekeningen uitgevoerd om maar zo weinig mogelijk te betalen aan de VvE.. 

Als voorbeeld:: Selectief MJOP onderhoud opvoeren als kosten dagelijks onderhoud. Daarna voorstel het gecreeerd negatief resultaat af te boeken van een Algemene reserve, welke al 20 jaar doelloos op de balans wordt opgevoerd. Hierbij modelreglement Klinkenberg 1992 compleet negerend. Fancy bijdragen voor meerjaren onderhoud waardoor geprognotiseerd ernstige tekorten ontstaan. Waarbij de wettelijk voorgeschreven 0,5% bijdrage compleet wordt genegeerd.

En dan sta je machteloos en blijft verhuizen de enige optie ???

 

 

 

 

 

Joep

Joep

op March 16, 2022

Sjaak, ik herken je situatie.

Als eerste is een jaarlijkse reservering van 0,5% vd herbouwwaarde, voor het reservefonds niet verplicht, als er een MJOP is. Als er een MJOP is, mag je het daarin berekende bedrag gebruiken als resevering.

Er zijn niet veel wettelijke eisen aan een MJOP gesteld, maar er zijn er wel een paar. Het MJOP moet vastgesteld zijn door de vergadering, niet ouder zijn dan 5 jaar en moet een periode van 10 jaar betreffen.

Ik denk ook dat de wettelijke regels voor een MJOP erg ruim zijn, want ik heb vaker gehoord dat VvE's de eigen bijdrage kunstmatig laag houden door een "optimistisch" MJOP op te stellen. Hier is helaas ook makkelijk een meerderheid voor te vinden in de vergadering. Als een enkeling in de vergadering wat meer oog heeft voor de lange termijn dan is dit lastig. In feite is het bewuste nalatigheid of misleiding van het bestuur. Als het echt te gortig wordt dan kun je het bestuur er op aan spreken. 

Zoek medestanders en begin met de hulp van een jurist en een bouwtechnisch deskundige aan een goede juridische en technische onderbouwing van je verhaal. Hoeft niet heel veel te kosten denk ik.

 

DikOz

DikOz

op March 18, 2022

Sjaak schreef "...... En dan sta je machteloos en blijft verhuizen de enige optie ???"

Nee, kan het zijn dat de waarheid in het midden ligt? In de vorige reactie is al aangegeven dat je de 0.5% verkeerd begreep.

Het vereffenen van begrotingstekorten - indien veroorzaakt door groot onderhoud -  met het reservefonds zou alleen verkeerd zijn als het daadwerkelijk uitgevoerde  onderhoud qua bedragen veel afwijkt van wat op het MJOP staat. Zo niet dan is er weinig aan de hand.
De reserves staan nooit en ook in dat geval niet, doelloos op de balans. Wat wel fout lijkt, is dat het uit te voeren MJOP onderhoud niet op het MJOP voorkomt. Is dat zo? Staat het jaarlijks gekozen onderhoud nergens op een plan en wordt het dus buiten de ALV om uitgevoerd?

Waarom ontstaan die ernstige tekorten?