Rol ALV bij overstap naar een externe beheerder

Forma

Forma

op November 10, 2021

Binnenkort stappen wij over naar intern beheer naar extern beheer. Moet het voorstel voor een reeds gekozen externe beheerder voorgelegd worden aan de Algemene Ledenvergadering? Of mag het bestuur dat zelf besluiten?

Bob

Bob

op November 10, 2021

Forma zei:

Binnenkort stappen wij over naar intern beheer naar extern beheer. Moet het voorstel voor een reeds gekozen externe beheerder voorgelegd worden aan de Algemene Ledenvergadering? Of mag het bestuur dat zelf besluiten?1. Ja 2. Nee Er is helemaal géén "reeds gekozen" beheerder totdat de vergadering een besluit heeft genomen.
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op November 10, 2021

https://www.nederlandvve.nl/vve-forum/onderwerp/extern-beheer/


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Paul

Paul

op November 11, 2021

een VVE is een ledenclub  alle leden hebben stemrecht over de te volgen koers....

Elk bestuur zou dit als uitgangsprincipe moeten hebben en aldus elke beslissing, mits deze niet spoedeisend is, aan de leden voor leggen ter beoordeling!!!!

DikOz

DikOz

op November 11, 2021

Paul zei:

een VVE is een ledenclub  alle leden hebben stemrecht over de te volgen koers....

Elk bestuur zou dit als uitgangsprincipe moeten hebben en aldus elke beslissing, mits deze niet spoedeisend is, aan de leden voor leggen ter beoordeling!!!!Gelukkig denken de opstellers van de statuten er anders over en hebben zij ook gedacht aan de bestuurbaarheid van de  'ledenclub'.
En dus hebben ze enige beslissingsbevoegdheden aan het bestuur toegekend naast de befaamde bevoegdheid over spoedeisende zaken. Zie bijvoorbeeld MR1992 art. 38.2 waarin beslissingsbevoegdheid aan het bestuur wordt toegekend. Er geldt wel een financiële limiet die in MR 2017 standaard op een zeer bruikbaar bedrag is ingesteld.
En ik heb al eerder opgemerkt dat als een vereniging slechts eenmaal per jaar bij elkaar komt, meer zaken spoedeisend zijn dat wanneer er elke maand een ALV is. Dat maakt echt besturen mogelijk en leden zullen dat toejuichen!

Bob

Bob

op November 11, 2021

DikOz zei:

Gelukkig denken de opstellers van de statuten er anders over en hebben zij ook gedacht aan de bestuurbaarheid van de  'ledenclub'.
En dus hebben ze enige beslissingsbevoegdheden aan het bestuur toegekend naast de befaamde bevoegdheid over spoedeisende zaken. Zie bijvoorbeeld MR1992 art. 38.2 waarin beslissingsbevoegdheid aan het bestuur wordt toegekend. Er geldt wel een financiële limiet die in MR 2017 standaard op een zeer bruikbaar bedrag is ingesteld.
En ik heb al eerder opgemerkt dat als een vereniging slechts eenmaal per jaar bij elkaar komt, meer zaken spoedeisend zijn dat wanneer er elke maand een ALV is. Dat maakt echt besturen mogelijk en leden zullen dat toejuichen!Van deze reactie gaan al mijn nekharen overeind staan. Wat mij betreft wordt hier een historische misinterpretatie van het VvE-recht neergeschreven. 

1. De opstellers van de statuten/reglementen denken er geheel niet anders over!

2. Om die reden heeft het bestuur statutair een (zeer) beperkt en nauwkeurig omschreven mandaat, en is de vergadering het hoogste orgaan in de VvE. Uitgangspunt is dat de vergadering besluit, op de (zeer) beperkte uitzonderingen na waar bevoegdheid aan het bestuur is gegeven. 

3. Dat met een lagere vergaderfrequentie (veel) meer zaken spoedeisend worden is domweg klinkklare nonsens. Spoedeisend zijn slechts die zaken waar het vanwege schadebeperking en voorkómen van nog grotere (gevolg)schade noodzakelijk is om direct in te grijpen. Merk op dat door de bank genomen ook hier extra waarborgen zijn via een voorzitter van de vergadering. 

4. Zaken die niet kunnen wachten tot de volgende jaarvergadering zijn een verdraaid goede reden om een extra vergadering uit te schrijven. Niet de bevoegdheid van het bestuur (onterecht en kunstmatig) oprekken, maar de vergadering zoals het hoort laten besluiten.

5. Arrogante en conform steller optredende besturen gaan hun boekje te buiten, en dat de leden juichend zullen zijn over een dergelijk bestuur betwijfel ik ten zeerste.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op November 11, 2021
5:125 lid 1 BW Aan de vergadering van eigenaars komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Paul

Paul

op November 12, 2021

Bob zei:

Van deze reactie gaan al mijn nekharen overeind staan. Wat mij betreft wordt hier een historische misinterpretatie van het VvE-recht neergeschreven. 

1. De opstellers van de statuten/reglementen denken er geheel niet anders over!

2. Om die reden heeft het bestuur statutair een (zeer) beperkt en nauwkeurig omschreven mandaat, en is de vergadering het hoogste orgaan in de VvE. Uitgangspunt is dat de vergadering besluit, op de (zeer) beperkte uitzonderingen na waar bevoegdheid aan het bestuur is gegeven. 

3. Dat met een lagere vergaderfrequentie (veel) meer zaken spoedeisend worden is domweg klinkklare nonsens. Spoedeisend zijn slechts die zaken waar het vanwege schadebeperking en voorkómen van nog grotere (gevolg)schade noodzakelijk is om direct in te grijpen. Merk op dat door de bank genomen ook hier extra waarborgen zijn via een voorzitter van de vergadering. 

4. Zaken die niet kunnen wachten tot de volgende jaarvergadering zijn een verdraaid goede reden om een extra vergadering uit te schrijven. Niet de bevoegdheid van het bestuur (onterecht en kunstmatig) oprekken, maar de vergadering zoals het hoort laten besluiten.

5. Arrogante en conform steller optredende besturen gaan hun boekje te buiten, en dat de leden juichend zullen zijn over een dergelijk bestuur betwijfel ik ten zeerste.Sluit ik me geheel bij aan, Dikos, bestuurders die zouden besturen zoals jij denkt dat het mag gaan hun boekje ver te buiten....

DikOz

DikOz

op November 12, 2021

Bob zei:
5:125 lid 1 BW Aan de vergadering van eigenaars komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen.


Dank voor de verwijzing naar BW 5 art. 125.1 Dat is ook van belang voor de vraag van  @forma.


@Rob (cc @ paul)
Over jouw daarvoor staande bericht: meestal kan ik je berichten inhoudelijk wel waarderen. Maar in dit geval denk ik je niets kan hard maken van de in dat geval loze genummerde uitspraken. Zelfs niet van punt 2! Een ook niet van punten 3,  4 en 5.  Hard zoals jouw '5:125 lid 1 BW'  of mijn 'art 38.2' of algemeen toepasbare jurisprudentie.
Iedere goede bestuurder (van een vereniging, VvE, afdeling, project of bedrijf) weet dat zij/hij moet besturen binnen o.a. een kader van bevoegdheden. En weet dat zij/hij zo nu en dan op verantwoorde wijze de verantwoording zal moeten nemen over besturen rond de limiet van dat kader.