Ronselen van volmachtigingen door bestuursleden

Veger

Veger

op August 18, 2021

Sinds de komst van modelregeling MR2006 is het niet meer mogelijk om een volmacht bij stemmen aan een bestuurslid te geven. Hiep hiep hoera.

Wat wat nu als ons SR al vanuit het jaar 2000 stamt en in onze SR niets staat vermeldt om welke MR het gaat?
Moet ik dan uitgaan van MR1992?

Onze VvE bestaat uit 37 appartementen en dus 37 stemgerechtigden.
Bij een algemene ledenvergadering zijn 2/3 = 25 stemmen nodig om een voorstel aan te nemen.
Door het ronselen van het bestuur om volmachtigingen te krijgen, had het bestuur al 17 stemmen verzameld. Met nog een paar stemmen erbij was het voorstel al snel aangenomen. Dit noem ik geen democratie meer!

Het feit dat het niet meer is toegestaan om een volmacht te geven aan een bestuurslid zegt genoeg!

Moet onze VvE nu maar genoegen nemen met ronsel technieken omdat het SR van vóór 2006 stamt? Weet iemand raad om dit op te lossen?

Paul

Paul

op August 19, 2021

dit in de ledenvergadering aan de orde stellen of bij ieder lid een brief in de deur gooien met uitleg waarom dit niet wenselijk is en het verzoek doen dit niet meer te geven....

Buurman

Buurman

op August 20, 2021

Je kan een voorstel doen aan de leden om in het HHR een bepaling op te nemen die stemmen via volmacht reguleert. Het bestuur zal hier natuurlijk niet blij mee zijn en het wellicht niet op de agenda willen plaatsen.

In het Reglement 1992 staat dat een agendapunt moet worden opgenomen als dit door een bepaald aantal leden tijdig bij het bestuur wordt aangeleverd.

Bijv: elk lid, uitgezonderd bestuursleden die geen enkele volmacht mogen inbrengen, mag maximaal twee volmachtmachten per vargadering meenemen.

Ter verduidelijking kan je de optie geven om leden per punt te laten aangeven hoe de stem moet worden uitgebracht. Voor, tegen, of neutraal. Dit om dat het in de regel vaak voorkomt dat  er blanco volmachten worden afgegeven. Degene die deze in bezit heeft kan over elk punt zelf bepalen hoe hij/zij stemt. Vergeet daarbij niet niet de optie hoe te stemmen bij punten die onaangekondigd ter vergadering aan de orde komen.

Bob

Bob

op August 20, 2021

Quote

In het Reglement 1992 staat dat een agendapunt moet worden opgenomen als dit door een bepaald aantal leden tijdig bij het bestuur wordt aangeleverd.

Unquote

Oh, en waar mag dit dan staan in MR1992?


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Veger

Veger

op August 21, 2021

Paul zei:

dit in de ledenvergadering aan de orde stellen of bij ieder lid een brief in de deur gooien met uitleg waarom dit niet wenselijk is en het verzoek doen dit niet meer te geven....In de brievenbus bij iedereen gooien lijkt mij beter te werken.

Veger

Veger

op August 21, 2021

Bob zei:

Quote

In het Reglement 1992 staat dat een agendapunt moet worden opgenomen als dit door een bepaald aantal leden tijdig bij het bestuur wordt aangeleverd.

Unquote

Oh, en waar mag dit dan staan in MR1992?10% van het aantal eigenaars.

Veger

Veger

op August 21, 2021

Veger zei:

10% van het aantal eigenaars.MR1992

Artikel 33 Vergadering van eigenaars, lid 3

Veger

Veger

op August 21, 2021

Buurman zei:

Je kan een voorstel doen aan de leden om in het HHR een bepaling op te nemen die stemmen via volmacht reguleert. Het bestuur zal hier natuurlijk niet blij mee zijn en het wellicht niet op de agenda willen plaatsen.

In het Reglement 1992 staat dat een agendapunt moet worden opgenomen als dit door een bepaald aantal leden tijdig bij het bestuur wordt aangeleverd.

Bijv: elk lid, uitgezonderd bestuursleden die geen enkele volmacht mogen inbrengen, mag maximaal twee volmachtmachten per vargadering meenemen.

Ter verduidelijking kan je de optie geven om leden per punt te laten aangeven hoe de stem moet worden uitgebracht. Voor, tegen, of neutraal. Dit om dat het in de regel vaak voorkomt dat  er blanco volmachten worden afgegeven. Degene die deze in bezit heeft kan over elk punt zelf bepalen hoe hij/zij stemt. Vergeet daarbij niet niet de optie hoe te stemmen bij punten die onaangekondigd ter vergadering aan de orde komen.Inderdaad Buurman, een bepaling opnemen in het HR die stemmen via volmacht reguleert zal waarschijnlijk niet gestimuleerd worden door het bestuur.

Er is al weer een volgende vergadering geweest met 9 aanwezigen en 17 volmachtigingen. Je mag één keer raden wat de uitslag was van de stemming over een voorstel van het bestuur.

Dat elk lid maximaal twee volmachtigingen mag meebrengen, klinkt als een landelijke kiesregel waar ik mij wel in kan vinden. Dan kan 1 persoon maximaal 3 stemmen uitbrengen.

Per item VOOR, TEGEN, NEUTRAAL stemmen, lijkt mij ook goed te werken mits het anoniem blijft. Er kan dan helaas niet gestemd worden op onaangekondigde punten die verder ter tafel komen.
Het bestuur zal daarom duidelijk aan moeten geven waarover gestemd moet worden en de leden op voorhand van alle informatie moeten voorzien.

Bob

Bob

op August 21, 2021

Veger zei:

MR1992

Artikel 33 Vergadering van eigenaars, lid 31. De vraag was aan een ander/steller.

2. Antwoord is niet correct. Dat artikellid gaat over het recht om zelf een vergadering uit te schrijven (als aangegevenin lid 4), en niet over het recht agendapunten in te brengen. Agenderingsrecht is pas in de MR'n opgenomen m.i.v. MR2006.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Veger

Veger

op August 21, 2021

Bob zei:

1. De vraag was aan een ander/steller.

2. Antwoord is niet correct. Dat artikellid gaat over het recht om zelf een vergadering uit te schrijven (als aangegevenin lid 4), en niet over het recht agendapunten in te brengen. Agenderingsrecht is pas in de MR'n opgenomen m.i.v. MR2006.Lekker duidelijk Bob,

En dank voor je correctie in je punt 2.